Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Česká poezie ve 20. a 30. letech našeho století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 1 Maturitní otázka 18 Česká poezie ve 20. a 30. letech našeho století Česká meziválečná literatura období let 1918 – 1939/1945 píše se česky jazyková a politická samostatnost 20. léta – nadšení , euforie z osamostatnění 30. léta – zhoršení ekonomické situace, politická situace se prudce zhoršila, pesimistická nálada, strach z války, vznikají protiválečné romány nový směr vzniklý u nás – poetismus (předchůdce surrealismu) střed západních a východních směrů vznik proletářské poezie – píše se o všedních věcech, je politicky angažovaná, je méně umělecká Proletářská poezie levicově orientovaní autoři roku 1921 založili Svaz moderní kultury Devětsil jeho iniciátorem a prvním předsedou byl Vladislav Vančura po něm brzy převzal vedení literární teoretik Karel Teige. prvním programem Devětsilu byla proletářská poezie myšlenka revoluční přeměny kapitalismu ve společnost socialistickou vyústila v definování jejích základních bodů Jiřím Wolkerem a S. K. Neumannem v časopise Var požadovali sociální angažovanost této tvorby, s tím souvisí i výběr tematiky děj se má odehrávat v dělnickém prostředí, oslavován je kolektiv a třídní boj usilovali o dynamické a realistické zachycení současných námětů tyto pevné požadavky ovšem dosti svazovaly individualitu tvorby kromě Wolkera a Neumanna se proletářskou poezií zabývají také Vilém Závada, Konstantin Biebl a překladatelé Josef Hora a Jindřich Hořejší. Stanislav Kostka Neumann (1875 – 1947) básník, romanopisec, povídkář představitel levicové literatury, futurismu a proletářské poesie jeho otec byl právník v Polsku vystudoval gymnázium a poté práva v Praze a ve Vídni začínal jako anarchista, v jeho vile se scházeli anarchističtí buřiči byl jako jeden z členů Omladiny a hnutí za nezávislost na R-U,za což byl zatčen a vězněn přispíval do časopisů Moderní revue, Nového kultu a vydává vlastní Anarchistickou revue, a časopis Proletkult a další vstoupil také do spolku Devětsil 1. sv. válku prožil částečně na frontě po válce se angažoval v komunistické straně žil ve velké bídě Dílo: Jsem apoštol nového žití, Satanova sláva mezi námi, Apostrofy hrdé a vášnivé, Sen o zástupu zoufajících utiskující lid se zde marně snaží najít Boha a tak se nakonec obrací k Satanovi Kniha lesů, vod a strání vyjadřuje zde své okouzlení být součástí přírodního dění Nové zpěvy jsou oslavou technického pokroku, velkoměsta a tvůrčí práce Rudé zpěvy nekriticky vkládá do SSSR naděje na uskutečnění světové revoluce. Srdce a mračna, Sonáta horizontálního života, Bezedný rok a Zamořená léta. Od proletářské poezie postupně přechází k odporu proti německé okupaci Josef Hora (1891 – 1945) český básník, literární kritik, překladatel a publicista narodil se v Dobřini u Roudnice studoval v Roudnici na gymnáziu, poté odešel do Prahy na práva stal se nejdříve sociálnědemokratickým, později komunistickým novinářem v Rudém právu po rozchodu z komunistickou stranou byl redaktorem Českého slova byl překladatel z Ruštiny Dílo: Básně při psaní této básnické sbírky byl ovlivněn Sovou a Vrchlickým Strom v Květu tato básnická sbírka vznikla ve válečných letech a zabývá se vlasteneckou tématikou Pracující Den Hora se zamýšlí nad osudem dělníků první proletářské dílo Socialistická naděje, Hladová rok romány ve kterých se Hora zamýšlí nad politickou situací v nově vzniklém českém státě Itálie, Struny ve Větru básnické sbírky, ve kterých zachytil své zážitky z cest Zahrada Popelčina zachycuje zde svoje znechucení z války, kde podle něj zemřelo absolutně zbytečně mnoho lidí Zápisky z nemoci vzniky v době básníkova těžkého onemocnění, ve kterých vyjadřoval svoje přání odejít na věčnost. Jiří Wolker-(1900-1924) levicový básník, autor pohádek, povídek, básní a divadelních her, ve své době byl velice oblíbený a známý pocházel z měšťanské rodiny z Prostějova měl literární, hudební a výtvarné nadání, které zdědil po matce člen Literární skupiny a Devětsilu vystudoval gymnázium, pak studoval v Praze na otcovo přání práva zemřel na tuberkulózu na kterou se neúspěšně léčil u Jaderského moře a ve Vysokých Tatrách Dílo: Těžká hodina proletářská poezie její obsah je podstatně závažnější a týká se sociálních a osobních problémů sociální poezie některé psány formou balad na rozdíl od Nerudy a Bezruče sociální problémy pouze neformuluje, ale přímo vyzývá dělníky k boji za lepší život Balada o snu příběh mladého dělníka, který v noci sní o spravedlivé společnosti a o dostatku pro všechny lidi, po probuzení však vidí jen bídu jeho dívka mu vypráví, že ji také trápil sen o tom, že má svého milého a snu se zbavila teprve, když si chlapce opravdu našla, radí mu vlastně, že sen ho přestane trápit teprve tehdy, když ho uskuteční, je to vlastně přímá výzva dělníkům, aby bojovali za lepší svět Balada o očích topičových příběh dělníka z elektrárny, který při práci s otevřeným ohněm ztratil zrak, ale on se nelituje a uvědomuje si, že díky své práci umožnil vidět dalším lidem -„Dělník je smrtelný, práce je živá.“ U rentgenu báseň dokazuje jeho obdiv k technice a projevuje se tam jeho vlastní zkušenost získaná jeho tuberkulózou jde o prohlídku dělníka, v němž lékař pomocí rentgenu odhaluje spoustu nemocí a nejvážnější je objevení nenávisti ke společnosti, která jeho situaci zavinila Balada o nenarozeném dítěti osobní poezie Umírající reaguje na svou vlastní nemoc Těžká hodina zachycuje svoje dospívání, kdy končí bezstarostnost a začíná si uvědomovat problémy světa, přechod jeho chlapeckého srdce v mužské je bolestivý Epitaf nápis na hrob, který si sám napsal Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív než mohl srdce k boji vytasit, zemřel, mlád dvacet čtyři let. Host do domu básnická sbírka, je věnována dětství a mládí řeší se zde problematika např. lásky básně Poštovní schránka Poklona Svatý kopeček - zde Wolker vzpomíná na prázdniny, které trávil u babičky Divadelní hry jsou velmi smutné Wolker se v nich smiřuje s blížící se smrtí tyto hry jsou určeny pouze ke čtení Nemocnice Hrob Nejvyšší oběť

Témata, do kterých materiál patří