Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Česká próza po roce 1945

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Česká próza po roce 1945 historický román, psychologická próza, nová vlna mladých autorů a) Budovatelský (výrobní) román jediným oficiálně přijímaným literárním proudem. hrdina, bývá to dělník a politický pracovník, zastánce opačných názorů je padouch, kulak a špión) - typické jsou motivy sabotáží a jejich odhalení, témata osidlování pohraničí a budování průmyslu. Václav Řezáč Nástupodsunem Němců na podzim 1945. Hlavní postavou je komunista Bagár, uskutečňující politiku komunistické strany Bitva- dějově navazuje na Nástup. Je doveden do únorového převratu. b) Historický román v minulosti najít zdůvodnění probíhajících socialistických změn. Miloš Václav Kratochvíl Pochodeň - Mistr Jan - romány z doby husitské, ve kterých rozvíjí úvahy o úloze třídního boje a lidu v dějinách. Život Jana Amose - životopisný román Evropa tančila valčík - román o Evropě na poč. 20. stol. Evropa v zákopech - román o Evropě za 1. sv. války Václav Kaplický Kladivo na čarodějnice- román o čarodějných procesech na severní Moravě v 2. pol. 17. stol. Jiří Šotola mezi jedincem a mocí. Tovaryšstvo Ježíšovo- román zobrazující fanatismus, který ničí ideály. Kuře na rožni - román odehrávající se za Napoleonských válek. Hlavní hrdina loutkař Matěj Kuře představuje člověka vláčeného dějinami, který nachází útočiště ve fiktivních hovorech s loutkami. c) Psychologická próza - od pol. 50. let dochází k odvratu od budovatelského románu. Do popředí se dostává próza psychologická. Tématem se stal ideový a mravní převod intelektuála a jeho konečný souhlas se socialismem. Typem tohoto románu je občan Brych. Jan Otčenášek Občan Brych převratem, ale není mu blízký ani svět západu. Doktor práv František Brych se pří únorových převratech rozhodne k emigraci, ale noc prožitá s dalšími ho přiměje k návratu zpět. Hrdina je typem intelektuálního váhavce. Nakonec se ukázněně stává občanem socialistickým. d) nová vlna mladých autorů 60. let Jan Procházka - prozaik, scénárista a autor scénářů. Ucho - filmová povídka o manželském vztahu narušeného strachem z všudypřítomné represivní moci. Kočár do Vídně Mladší je zabit partou partyzánů. 2. Tvorba Bohumila Hrabala a Vladimíra Párala Bohumil Hrabal dělník, výpravčí, balič papíru a kulisák rysy děl: 1. osobité vidění světa, posedlost životem 2. má vztah k lidem mimo společnost (hospody,..) 3. spojuje poetismus, surrealismus a naturalismus 4. záliba v groteskních situacích, černém humoru i erotice 5. vnáší do literaturyPábitelství. 6. jeho texty jsou plynulým tokem zdánlivě nesouvisejících příběhů - vliv surrealismu a dadaismu Pábitelé = lidé s velkým darem fantazie a vypravěčství, kteří dokážou prožívat život poetickým pohledem. Taneční hodiny pro starší a pokročilé strýce Pepina v jednom proudu slov. Ostře sledované vlaky zbaví žena problémů, ale druhý den paradoxně umírá při likvidaci transportu. tzv.Nymburská trilogie - vzniká v 70. letech, kdy nemohl vydávat Postřižiny Pepina, který roznáší své pábitelské historky po nymburce Krasosmutnění Harlekýnovy milióny Slavnosti sněženek- povídkový soubor čerpající ze života chatové osady v Kersku Obsluhoval jsem anglického krále profesi. Nakonec žije o samotě jako cestář v pohraničí. Příliš hlučná samota sebevraždu, ale vykoná ji jen v přiopilém snu na lavičce. Něžný barbar - próza vzpomínkového charakteru. Vladimír Páral jeho hrdinové propadají pracovnímu i rodinnému stereotypu a nudě. závorek a časových údajů. tzv.černá pentalogie: - kritizuje zmechanizovaný život ve společnosti. Veletrh splněných přání by si uvědomoval jejich smysl. Soukromá vichřice tak vše vrací zpět. Katapult k ženám v inzerátu. Když se rozhodne vrátit k rodině umírá při přistávání letadla. Milenci a vrazi- varianta Stendhalova románu Červený a černý Profesionální žena- parodie na pokleslé čtivo a akční příběhy tzv.bílá řada 70. let - snaha o optimističtější pohled na svět a vytvoření kladného společenského typu Mladý muž a bílá velryba ostatní pracovníky. Umírá při hledání výrobního řešení. Radost až do rána- novela Muka obraznosti- román s autobiografickými prvky o ing. chemie, který se chce stát spisovatelem 80. léta - úpadek tvorby, věnuje se scifi Země žen- komické a fiktivní dílo o vládě žen 90. léta - eroticky otevřená díla Playgirls 3. Próza 70. a 80. let, např. Ota Pavel, Radek John Ota pavel - sportovní novinář - typický láskou k životu, člověku, přírodě, řece a rybaření - praktické vidění světa a využití obecné češtiny a úsporného stylu Smrt krásných srnců Jak jsem potkal ryby Radek John - prozaik a filmový scénárista filmy:Proč- zabývá se vandalstvím Bony a klid -obraz veksláků Džínový svět- zachycení pocitů mládeže formou deníku Memento- próza o hrdinovy, který se stane drogově závislým. Snaží se drog zbavit, ale po čase se k nim zase vrací. Nakonec se předávkuje a stává se nesvéprávným z důvodu poškození mozku. 4. próza po roce 1989, např. Michal Viewegh Michal Viewegh - učitel, redaktor, nyní spisovatel z povolání Názory na vraždu Vrahem je úplně jiný člověk. Báječná léta pod psa- humorně a satiricky laděná kronika o době normalizace. Výchova dívek v Čechách však dojde k milostnému vztahu. Účastníci zájezdu- vtipná próza o autobusu, ve kterém jede na dovolenou různorodá společnost. Báječná léta s Klausem- kritika politika

Témata, do kterých materiál patří