Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Deník Anny Frankové

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16.97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Deník Anny Frankové

Anna Franková

- 12.6.1929 – březen 1945

- Židovská rodina

- Deník psaný během II.sv. války

- 13-15 let

- Koncentrační tábor Bergen-Belsen

Motiv

- jedná se o deník, který zachycuje život židů v Holandsku za 2. světové války

- ukazuje zrůdnosti totalitního režimu, zákazy a nařízení, která diskriminovala židy

Deník je psaný formou dopisů fiktivní osobě jménem Kitty. Rodina se skrývala v Amsterodamu. Anna se většinu času vzdělávala a četla. Popisuje v něm sebe, svou rodinu a přátele, školu a místa, která by ráda navštívila. Tyto rané zápisy ukazují, že v mnoha ohledech byl její život podobný životu každé dívky jejího věku, ale zmiňují také změny, které přišly po Německé okupaci. Zmiňuje se o detailech útisku, který roste – žlutá hvězda, velké omezení díky ní. Vztah Anny a Kitty, Anny a její matky – byl napjatý, mají málo společného, Anna je bezmocná. Po dvou letech byly v úkrytu prozrazeni a deportováni do koncentračních táborů. V červenci 1945 Anna a její sestra Margot zemřely v koncentračním táboře Bergen – Belsen. Otec Anny Otto Frank později obdržel deník od své zaměstnankyně a přítelkyně Anny Miep, která ho u sebe schovávala. Dočetl se, že Anna chtěla po válce vydat knihu o svých zkušenostech v zadním traktu (v úkrytu). Později na radu svých přátel nechal Annin deník vydat jako knihu. Stala se jednou z nejčtenějších knih po celém světě a byla přeložena do mnoha jazyků.

Zpochybňování autenticity

Jedním z důvodů bylo, že některé části byly psány kuličkovým perem, které se začalo prodávat až v roce 1954. Tyto části byly napsány otcem Anny Ottem a po dnešek jsou i přesto považovány za autentické.
I přes nespočet nevyvratitelných nesrovnalostí ohledně autorství deníku zakázal dne 9.12.1998 Amsterodamský soud jakékoliv budoucí zpochybňování jeho pravosti a s tím i distribuci předem nevyžádaných publikací, které pravost zpochybňují, pod peněžním trestem.

Doba a místo děje
Za 2. světové války v zadním domě, Amsterdam.

Hlavní postava
Anne Franková - má spoustu přítelkyň i tajných ctitelů; v tak pro Židy těžké době působí vesele, možná až bezstarostně, což jí její okolí často vytýká; ve skutečnosti všechno vnímá a dotýká se jí to víc, než si ostatní myslí; často se cítí osamělá a má pocit, že jí nikdo nerozumí;

Jazyk

- spisovný i hovorový jazyk, knižní

- ich-forma

- deník s mnoha smutnými momenty

- jedna z nejčtenějších knih světa, přeložena do mnoha jazyků, divadelní hra i opera

Děj

Děj začíná v den Anniných 13 narozenin. Popis její dosavadního života. Mluví tam o Norimberských zákonech v Holandsku. Jeden den dorazí předvolání od SS pro její sestru Margot a celá rodina se hodlá ukrýt. Společně s Van Daanovými do otcova obchodního domu, kde už několik měsíců připravují úkryt v „zadním traktu“. Anne si pomalu zvyká na nový domov, kterému říká penzion. Později se k nim přidá ještě lékař pan Dussel. Po čase to začne skřípat, všichni se hádají kvůli maličkostem. Paní van Daanová neustále kritizuje Anne. Anne se cítí sama, ale nakonec najde spřízněnou duši v Petrovi a zamilují se do sebe. Anne postupně dospívá, učí se a připravuje na život po válce. Když už vše vypadá slibně, v srpnu 1944 objeví jejich skrýš zelená policie a všechny odvede. Jediný kdo přežije je Annin otec Oto. Anna umírá měsíc před koncem války v pracovním táboře Bergen-Belsen.

Témata, do kterých materiál patří