Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Druhá světová válka, její obraz ve světové a naší literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (118,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 1 Maturitní otázka 22 Druhá světová válka, její obraz ve světové a naší literatuře 2. světová válka nejstrašnější válka v dějinách padlo zde mnoho miliónů lidí byly vyzkoušeny nové, ničivé zbraně mnoho autorů se účastnilo válečných bojů, své zážitky pak zachytili ve svých dílech, dokonce i o mnoho let později Reakce na válku v České literatuře na našem území skončila válka 8. 5. 1945 ve světě 2. 9. 1945 konec války přinesl radost z osvobození a pocit štěstí se promítl i do literatury vyšla řada básnických sbírek s touto tématikou dále vychází tzv. zásuvková (šuplíková) literatura, díla, která nemohla vyjít v době války, něco později pak vychází tvorba, ve které se autoři vracejí k předcházejícímu období války a okupace zároveň je období 1945-48 obdobím bojů o charakter republiky Zahraniční literatura Neměcko Erich Maria Remarque (1898 – 1970) vlastním jménem Erich Paul Remarque německý romanopisec pocházel z rodiny knihaře v Omalbrücku světovou válku prožil jako řadový voják za války prožil otřesné zážitky stal se zapřísáhlým antifašistou a antimilitaristou musel odejít z Německa, odešel do Švýcarska a poté do USA Dílo o 2. světové válce: Miluj bližního svého v tomto díle je řešena otázka židovského emigranta Čas žít, čas umírat román, ve kterém se autor snažil zodpovědět otázku viny Německa na 2. světové válce. hlavní hrdina je voják Graeber, který bojoval na ruské frontě Francie Jean – Paul Sartre (1905 – 1980) francouzský prozaik a dramatik představitel existencionalismu uznával hodnotu boje proti zlu, odsuzoval násilí Dílo o 2.světové válce: Zeď soubor pěti novel zdmi vězení jsou zde odděleni odsouzenci na smrt, zeď je i místem jejich popravy zeď je ovšem i symbolem vzájemné oddělenosti lidí, je i symbolem absurdity lidí Obsah Děj je situován do období španělské občanské války, a jeho závěr je absurdní, když si hrdina Ibbieta uvědomí absurditu svého dosavadního života, dostává od autora díky absurdní náhodě, která je oním hlavním aktérem bytí – milost – odklad smrti (Ibbieta z legrace oznámí svým věznitelům, že další z bojovníků proti fašismu, Ramón Gris, je ukryt v márnici na hřbitově, třebaže věděl, že se ukrývá jinde. Gris však změnil svůj úkryt, byl skutečně dopaden na hřbitově a při přestřelce zabit. Ibbietova poprava tím byla odložena. Mouchy alegorická hra s protifašistickou tendencí podobný námět jako Bytí a nicota Albert Camus (1913 – 1960) francouzský prozaik představitel existencionalismu byl alžírského původu v centru jeho pozornosti byl vztah člověka ke skutečnosti, kterou vnímal jako něco absurdního a nesmyslného odsoudil fašismus a druhou světovou válku uznával sílu osudu, preferoval myšlenku, že proti zlu je potřebovat bojovat, ale člověk často bývá ve svém boji bezmocný předčasně zahynul při autohavárii získal Nobelovu cenu Dílo Cizinec děj se odehrává v jeho rodném Alžírsku v první části, úředník Mersault postupně pochová svou matku, pomiluje se s bývalou kolegyní, písařkou Marií Cardonovu, seznámí se s podivným kumpánem, pasákem Raymondem Sintesem a zastřelí na pláži Araba. ve druhé části popisuje Mersault své uvěznění, výslechy, proces a odsouzení k trestu smrti Mor autor líčí období, kdy mor zachvátil severoafrické měst Oron a odřízl jej od ostatního světa. mor je podobenstvím fašistické okupace Francie Itálie Alberto Moravia (1907 – 1990) vlastním jménem Alberto Pincherle italský novinář, prozaik, dramatik a esejista narodil se v Římě v devíti letech těžce onemocněl kostní tuberkulózou a dlouhá léta se léčil v alpských sanatoriích vzdělání mu zabezpečovali soukromí učitelé (vynikal ve čtení a psaní) jako spisovatel dokázal ve třicátých letech vzdorovat fašistické cenzuře pro svůj židovský původ měl za války omezené publikační možnosti a musel se skrývat když se dozvěděl, že má být zatknut, odjel na jih Itálie, kde se dostal mezi lidi z nižších společenských vrstev jako např. mezi dělníky a hned se to projevilo v jeho díle v poválečném období se pro své nekonformní názory dostal do sporu s církví nakonec se dočkal i slávy a poct Dílo o 2 světové válce: Římanka Obsah: Vypráví o vztahu prostitutky a její matky. Děj se odehrává v hlavním městě fašistické Itálie třicátých let. Politické události v této době triumfujícího Mussoliniho režimu jsou v románu přítomny prostřednictvím několika hrdinčiných partnerů. Základem románu je kontrast Adrianiných snů a tužeb a skutečné reality, která je jejím pravým opakem. Život přináší Adrianě jen zklamání a bolest. Viníkem Adrianiny prostituce nebylo jen její sociální postavení (nuzné prostředí v němž žila s matkou, posléze matku ze své prostituce živila, ale i biologické dispozice (její krása vzbuzovala zájem). Tuto drsnou realitu Adriana překonává vírou, že se jí narodí zdravé dítě (dítě vraha a prostitutky) Horalka Obsah: děj tohoto románu se odehrává v letech 1943 – 1944, kdy se v Itálii hroutil fašistický režim a země byla postupně obsazována spojeneckými vojsky. Hlavní hrdinka románu, římská hokynářka Cesira, prchá se svou dospívající dcerou před válečným běsněním do chudého horského kraje nad tyrhénským pobřežím. Ani zde však neuniknou válečným hrůzám. Nejbližší přátelé hynou v boji proti Němcům, dcera je znásilněna vojáky postupující americké armády. Hrdinka nadále zápasí o to, co má pro ni nejvyšší hodnotu – o lásku a porozumění. Milostné téma „pro Morávia klíčové“ je v tomto dramatickém příběhu pojato v neorealistickém duchu – v rámci drsně otevřeně vylíčeném prostředí, které je hlavně charakterizováno společenskými konflikty USA Ernest Hemingway (1898 – 1961) americký prozaik a novinář představitel tzv. ztracené generace narodil s v Illinois v rodině chicagského lékaře miloval přírodu, lov, dobrodružství za 1. světové války po středoškolských studiích nastoupil do ambulantní služby Červeného kříže, kde pracoval jako řidič sanitky pří výkonu tohoto povolání byl těžce raněn po 1. světové válce pracoval jako zahraniční zpravodaj v Paříži cestoval po Evropě a Africe účastnil se občanské války ve Španělsku za 2. světo

Témata, do kterých materiál patří