Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Rozmarné léto

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Rozmarné léto O díle:Vančurovo Rozmarné léto je epické dílo vyjádřené v próze, které vyšlo v roce 1926. Žánrově jej řadíme mezi novelu, respektive humoristickou novelu. (Určitý vyhraněný typ povídky, uzavřenější, s výraznou pointou – myšlenkou a závěrem). Vladislav Vančura se obrací ke kladnému pólu života, kde zní veselost, humor, smích. ...vliv poetismu. Rozmarné léto vyjadřuje tak i měnící se životní názor autora, jeho vývojový obrat. Děj novely je jednoduchý, není důležitý, skládá se z několika dílčích epizod. Autor klade důraz na vystižení atmosféry, charakterové vlastnosti postav, jejich pocity a chování. Psáno spisovnou češtinou, objevuje se nářečí, archaismy a přímá řeč. Děj je chronologický. Námět:krátký román o letní pohodě v malém lázeňském městečku, dvě dějové linie: 1. tři přátelé, 2. děj okolo kouzelníka Postavy:hlavní: tři přátelé (Antonín, major, kanovník Roch) charakteristika:Muži středního věku. Antonín s manželkou paní Důrovou vlastní plovárnu, major je sám, kanovník abbé je učenec. vedlejší: paní Důrová, Arnoštek, Anna,… Doba a místo děje:lázeňské městečko Krokovy Vary – smyšlené, časově neurčeno Obsah:Děj se odehrává v Karlových Varech, kam v létě přijíždí kouzelník s pomocnicí Annou, kteří při večerním představení baví diváky. Hlavními představiteli jsou Antonín Dura, který se svoji ženou Kateřinou vlastní plovárnu, biskup Roch a major Hugo. Na představení jsou přítomni Antonín, kanovník i major. Antonín je starý záletník a v noci po představení si tam dává schůzku s Annou pod záminkou, že jde hlídat plovárnu. Manželka Antonína však svého muže dobře zná, a proto ho sleduje. Když příjde na plovárnu, slyší dva hlasy a buší na dveře kabinky, odkud hlasy vycházejí. Příjde jí otevřít Antonín, který je celý mokrý stejně jako Anna. Kateřina nechtěla uvěřit, že Antonín zachraňoval Annu z vody, když se topila. I přes nedůvěru se o Annu postarala, aby neprochladla. Následující den bylo opět představení, kde Arnoštek předváděl své kouzelnické dovednosti. Po představení biskup Anně nabídl knihu a ta ho pozvala dál do své maringotky, aby jí pomohl péct ryby. Dlouho však klidu neužili. Opilci z hostince “U zelené panny“ začali lomcovat s maringotkou a jeden vlezl i dovnitř a začal se bít s biskupem, který jen těžko vyvázl s odřeninami a natrženým uchem. Večer bylo nevlídné počasí, a proto mnoho diváku na představení nepřišlo. Arnoštka to však neodradilo a dělal na provaze různé kejkle. Jenže v tu chvíli vyšel z hostince opilý dědek a začal Arnoštkovi domlouvat, aby z provazu slezl dolů, jelikož je to moc nebezpečné a začal s provazem lomcovat. Dříve než mohli dědovi Antonín s majorem zabránit, Arnoštek spadl na zem přímo na záda. Poté celé představení musela dokončit Anna sama, a tak se jí dostalo velkého obdivu a uznání. Když přišel Antonín večer domů, našel tam Kateřinu. Antonín jí ale nařknul ze záletnictví, avšak nechal ji, aby u něj zůstala. Pozdě k ránu se Anna vracela s majorem k maringotce, kde potkali Arnoštka. Arnoštek celý rozzlobený začal majora bít. Anna se nakonec rozhodla pro Arnoštka, se kterým hned ráno opustila město. Tři přátelé – Antonín, abbe a major si marně lámali hlavu, proč Anna odešla. Ukázka:"Tento způsob léta," děl vposled, odvraceje se od přístroje Celsiova, "zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé čili nic, tyto věci nesnesou odkladu." "Výtky, které jsem vznesl proti krásnému písemnictví, neplatí bez výhrady a neplatí obecně. Avšak je nezvratná pravda, že ženské jsou hlupačky a že nikdy a nijak nebyly účastny velikých věcí aniž rozkoší duševních." "Právě tak," poznamenal major zapaluje si doutník, "nesloužily nikdy ve vojště, a jakkoliv se jim líbí přiléhavé spodky a barevné kabátce, nerozumějí vojenství ani za mák. Víte-li pak, abbé, že jsem se nesetkal s dámou, která by znala základy balistiky nebo taktiky a která by měla jakékoliv mínění o těchto věcech? "Pah," doložil, "dovedou kaziti staré rody křížíce se s největší snadností s potomky šlechty a přivádějíce na svět čtenáře poštovních knížek." Zařazení autora :Vladislav Vančura patří mezi spisovatelskou generaci dvacátých až třicátých let 20. století. V jeho tvorbě se objevuje určité novátorství – česká avantgarda – Stal stoupencem nového literárního směru –poetismu. (viz spolek Devětsil, referát V. Nezval). Poetismus je literární směr, který vznikl v Československu a nikdy se nerozšířil za jeho hranice. Byl považován za výlučně český avantgardní směr. Jeho obsah vyhovoval i Vladislavu Vančurovi, všemu tomu co sám vzýval a prosazoval. Vančura měl kolem sebe i další spisovatele a básníky, kteří poetismus uplatňovali ve své tvorbě. Byli to například Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, František Halas, Jaroslav Seifert, Vilém Závada. Vladislava Vančuru ale též řadíme k prozaikům, kteří ve své tvorbě uplatňovaliexpresionismus, tedy literární směr zdůrazňující subjektivní výrazovou stránku. Zařazení autora:- 1.9.1939 – začátek 2. svět. války (napadení Polska) Další autoři: Ivan Olbracht, Jaroslav Hašek,Rudolf Medek, František Langer, Eduard Bass Vladislav Vančura (1891 - 1942) Tvůrce jazykově experimentujících poetických próz z historie i současnosti, dramatik, filmový scénárista. Narodil se 23. června 1891 u Opavy. Pocházel z protestantského rodu písmáků. Vystudoval gymnázium a Lékařskou fakultu UK, kterou ukončil 1921. Téhož roku se oženil a po osm let provozoval lékařskou praxi. Od roku 1929 se věnoval pouze literatuře. Spolupracoval s komunistickým hnutím, ale protože podepsal prohlášení proti novému gottwaldovskému vedení, byl z KSČ vyloučen. Z celé jeho tvorby vyvěrá touha, odstranit vše, co brání lidstvu ve svobodném rozvoji. Typický je pro něj jazyk čerpající z archaismů, ale i z hovorové řeči.Za okupace byl Vančura činný v odboji. V květnu 1942 za stanného práva byl zatčen a 1. června téhož roku poprave

Témata, do kterých materiál patří