Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Eco Jmeno ruze

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

13. Umberto Eco – JMÉNO RŮŽE Autor– Umberto Eco (*1932)(znalec středověké literatury a filozofie) Představitelneorealismu vznik zač. 20. stol. v Itálii návrat k realismu detailně se zabývá každým jedním DNEM = každodenní realita kritický postoj k fašismu představitelpostmodernismu směr konce 20. stol., reaguje na modernismus čtivé pro nenáročného i náročného čtenáře (detektivka + filozofie) nutí k zamyšlení, důraz kladen na jazyk, odkazy na jiné autory Jméno růže, Faucaultovo kyvadlo, Pražský hřbitov (2x navštívil Prahu) JMÉNO RŮŽE HSK: 14. století, nastupující renesance (ve Florencii) – to se katolíkům nehodilo Inkvizice – prodloužená ruka katolické církve, zabraňovala protireformaci, ničila kacíře papežské schizma – 3 papežové panovník + církev Kompozice 7 kapitol (členěné na podkapitoly) = 7 dnů, dny děleny podle událostí a mnišských zvyklostí (večerní mše, nalezení mrtvoly) 7 vražd, 7 ran apokalypsy Jazyk a styl Literární druh –epika, próza Literární žánr –detektivní, filozofický, historický Literární směr – 1. pol. 20. stol. –postmodernismus, neorealismus Jazyk –spisovný, archaismy, latinské pasáže, citace z knih a Bible(Píseň písní – Adso + žena) ich – forma (vypráví mladý mnich Adso) výstavba textu – včleněny úvahové a teologické pasáže, vyprávění až líčení, forma kroniky, promluvy ke čtenáři Postavy Adso z Melku – autor rukopisu, vypráví příběh, mladý, naivní zvídavý Vilém z Baskervillu – jeho učitel, bývalý inkvizitor, vyšetřuje vraždy, racionálně uvažující Jorge – starý slepý mnich, bývalý knihovník – otrávil knihu Aristotela, nenávidí jeho filozofii Malachiáš – knihovník Berengar – knihovníkův pomocník Salvator – znetvořený mnich ( -> Quasimodo) Bengt – mnich, chtěl se stát knihovníkem, pomáhá s případem Bernardo Gui – inkvizitor Adelmo – mladý mnich, 1. mrtvý Umbertino – prchající františkánský mnich, který byl prohlášen za kacíře Severninus – herbalista Oppat Abbone Celkové téma – události na začátku 14. století v severní Itálii kontrast katolické církve a nastupující renesance + revoluce Hlavní téma – příběh bývalého inkvizitora a Adsa vyšetřujících vraždy v benediktinském klášteře Děj Rukopis, který je po letech nalezen a přeložen. Starý Adso v něm popisuje RETROSPEKTIVNĚ události, které jako mladý zažil, když doprovázel svého učitele Viléma na cestách. Příběh se odehrává ve14. století (1327) v Benediktinském opatství v severníItálii. den Do kláštera benediktinů přijíždí františkánský mnich Vilém z Baskervillu a jeho pomocník Adso z Melku (vypravěč). Má tam proběhnout diskuze se zástupci papeže ohledně otázky Kristovy chudoby (františkáni x benediktini). V noci přijde do jejich cely opat, který je požádá, aby vyšetřili smrt mladého mnicha Adelma, než přijede papežská delegace. Vilém zjistí, že se jednalo o vraždu (okno bylo zavřeno). Jdou do pracovny, kde mnichové přepisují knihy. Pátrají zde po stopách, zkoumají Adelmův pracovní stůl, vyptávají se ostatních mnichů a smějí se. Vyruší je Jorge, který nemá rád smích. Do zdejší knihovny je všem zakázán vstup,kromě knihovníků. Je opatřena labyrintem. Vilém později objeví, že tam používají výpary z omamných bylin, které způsobují halucinace. Při večerní mši Vilém zahlédne knihovníka Malachiáše, jak vychází odněkud z kaple. Objeví tam tajný vchod do budovy. den Nalezena další mrtvola – v kádi s prasečí krví. Mnichové se strachují že se jedná o proroctví Apokalypsy (Zj). Vilém dále pátrá, od herbalisty Severina se dozví, že zmizel nějaký jed. Večer se vydají tajnou chodbou do knihovny. Zabloudí. Někoho tam potkají, ale ten uteče, sebere Vilémovi brýle a zanechá tam šifru, ze které Vilém později rozluští systém labyrintu. Nakonec vybloudí a vrací se do cely. Přijde za nimi opat, protože zmizel knihovníkův pomocník Beregar. den V cele u Beregara najdou zakrvácený hadr, který je dovede do lázní, kde najdou mrtvého Beregara, který má černé konečky prstů a jazyk. Má u sebe Vilémovy brýle. Vilém luští systém labyrintu, chtějí se tam v noci vydat znovu. Adso jde ale do knihovny dřív, než byli s Vilémem domluveni, otráví se výpary z bylin. Vyděšený utíká pryč, někdo ho pronásleduje. Dostane se do kuchyně, kde potká mladou dívku z chudiny. Pomilují se a dívka uteče. Přijde Vilém a Adso se mu hned vyzpovídá. den Přijíždí papežská delegace. Vidí onu dívku se znetvořeným mnichem Salvatorem. Protože s nimi zahlédnou i černou kočku usoudí, že se chystají k černé magii a dívku upálí. Vilém a Adso opět navštíví knihovnu. Všechny důkazy směřují k jakési tajné knize, kterou musí objevit. den Debata o Kristově chudobě. Severin řekne Adsovi o podivné knize, kterou u sebe našel. Adso ho pošle k nim do cely, aby tam na něj a na Viléma počkal. Když tam s Vilémem přijdou, neleznou Severina mrtvého a kniha nikde není. den Machachiáš umírá. Novým knihovníkem je Bengt. Vilém vyšetří, že Jorge byl také knihovníkem, než oslepl. Také zjistí, jak se dostat do tajného oddělení v knihovně, kde se má tajná kniha nacházet. 6. -7. noc V tajném oddělení najdou Jorgeho s knihou - Aristotelova Poetika – pojednává o smíchu. Jorge je vybízí, aby četli. Vilém má však rukavice. Stránky knihy jsou totiž napuštěné jedem. Jorge jim říká, jak vše prováděl, ale když mu Vilém řekne, že má rukavice, Jorge mu vytrhne knihu a začne ji jíst, převrhne lampu a knihovna začne hořet. Vilém a Adso se zachrání. Rozluštění děje: Jorge otrávil stránky Aristotelovi poetiky pojednávající o smíchu, protože neměl rád smích. Byl přesvědčen, žesmíchem se lidé zbavují strachu z ďábla a kdyžse nebudou lidébát ďábla,nebudou potřebovat Boha – nebudou potřebovat církev. Mladý Adelmo toužil po vědění a chtěl si ji přečíst. Malachiáš mu ji ale nevydal. Vydal mu ji až Berengar, který si za to vyžádal od Adelma ukojení svých sodomistických choutek. Adelmo souhlasil, ale pak tento hřích neunesl a spáchal sebevraždu vyskočením z okna. Kniha pak putovala mezi mnichy a každý, kdo ji četl, se otrávil. Jorge slyšel rozhovor Severina a Adsa, že ji má Severin u sebe. Poslal za ním svého věrného Malachiáše, kter

Témata, do kterých materiál patří