Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fráňa Šrámek Stříbrný vítr

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Stříbrný vítr Fráňa Šrámek- narozen v Sobotce v Českém ráji, v dětství se přestěhoval do Písku – oblíbené místo - básník, prozaik, dramatik - syn berního úředníka, druhý z pěti synů - r. 1903 nastoupil na vojnu na jeden rok, za trest prodlouženo na dva - po vojně studoval práva, nedostudoval a věnoval se literatuře - přestěhoval se do Prahy, psal pro Neumannův Nový kult a vedl časopis Práce - přátelil se s okruhem lidí kolem Karla Čapka - r. 1905 dvakrát krátce vězněn (účast na demonstraci, antimilitaristická báseň), antimlitarismus je postoj, který odmítá válku - angažoval se v anarchistickém hnutí - potkává Miloslavu (Milku) Hrdličkovou – byla vzdělaná, uměla 3 jazyky, nikdy se nevzali - r. 1946 jmenován národním umělcem - zemřel na plicní chorobu způsobenou dlouhodobým kouřením - pohřben v Sobotce -Témata ve svých dílech: příroda odpor k válce milostný vztah mladých lidí Charakteristika díla: ● literární druh epika (silně lyrizovaná) ● literární žánr impresionistický román ● literární forma próza ● dominantní slohový postup vyprávěcí ● typ vypravěče er-forma (Dá se říct, že se vypravěč s postavou ztotožňuje, vciťuje se do ní. Promluvy vypravěče zaměřené na nitro hlavního hrdiny jsou velmi blízké vnitřnímu monologu (jsou ve 3. osobě). ● vysvětlení názvu díla Stříbrný vítr – metafora mládí. Podle slov profesora Ramlera: „poselství nějaké krásné, slibování mámivé odněkud zdaleka...“ Stříbrný vítr může být symbolem naděje. Téma dospívání je pro čtenáře stále lákavé a aktuální. ● prostředí Maloměsto, doba autorova mládí staré výrazy, básnické výrazové prostředky postavy bez pevných rysů, dvojznačné, tajné ● Kritika starší generace, pokrytectví ● Postavy: Jan Ratkin – nepoddajný, vzpurný, citlivýOtec Ratkin – na svého syna přísnýMatka Ratkinová – jemná ženaStrýc Jiří – romantik, vzorem pro JanaProfesor Ramler – sympatický, chápavý● Téma:Ratkinova studia a dospívání ● Myšlenka díla: snaha ukázat život studenta (láska, životní ideály) ● Obsah: Hlavní postavou je student gymnázia Jan Ratkin. Je to dospívající a mladý muž, který se neustále potýká s různými problémy mládí, problémy s otcem, který ho neustále trestá. Marně hledá přítele. Když nastoupí na gymnázium, vše se ještě zhorší. Ve škole se mu nelíbí, nerozumí si s profesory, kteří nechápou mladou generaci. Jediný, kdo mu rozumí a má pochopení, je profesor Ramler. Na gymnáziu konečně pozná přítele. Ten má však špatnou pověst, a tak jsou oba odsuzováni. Ratkin se také zamiluje. Je však pouze zklamán. Okusí svobodný život i v podobě nevěstince. Román končí loučením se „Stříbrným větrem“, symbolem mládí, lásky a štěstí. Vzdá se iluzí a nadějí. 1.Úryvek Došlo tu ke styku Jeníka se starou vdovou. Nasadili mi páni do divanu štěnice...,“ povídá vdova. Stříkla špína, Jeník se odvrátil. „Až ke mně mladý pán zase přijde, povím mu něco, čemu se hrozně podiví...,“ dodala ještě po chvilce. Zavolala ze dvorku jednu ženu a odnášely spolu divan. I tu zatočila po něm ještě zelenýma očima. Po chvilce šel také nahoru. V mezaninu se otevřely dvéře a vdova naň zakývala. Měla prst na ústech, oči nastražené slídivě do všech koutů. „Tak jen jdou, mladý pane...“ S tichým šelestem vzdouvala se a vyhrnovala jakási hrozná opona. Když po hodině vyšel, jeho oči natrženě bloudily. Šel domů pavlačí. Už se šeřilo; opřel se o zábradlí. Dvorek zahoustl už tmou a z dlažby vylézaly krysy. Díval se dolů do dvorka velkým vyděšeným pohledem a třásl se zimou - - Charakteristika úryvku z uměleckého textu: ● atmosféra úryvku Lyrická, tajemná – vše je řečeno v náznacích. ● počet postav 2 - vdova, Jeník ● charakteristika vystupujících postav (přímá, nepřímá) vdova – klepna, svůdnice ● použité jazykové prostředky dvéře, naň – archaismus měla prst na ústech – metonymie (= prosila o ticho) „Tak jen jdou, mladý pane...“ – onikání, výraz úcty oči bloudily – personifikace dvorek zahoustl tmou – metafora A v dalším úryvku píše Jeník báseň o svém „hříchu“ 2.Úryvek

Témata, do kterých materiál patří