Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fráňa Šrámek Stříbrný vítr

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Stříbrný vítr

Fráňa Šrámek (19. 1. 1877 – 1. 7. 1952)
- narozen v Sobotce v Českém ráji, v dětství se přestěhoval do Písku – oblíbené místo

- básník, prozaik, dramatik

- řazen ke skupině tzv. anarchistických buřičů (= To je skupina básníků, která se realizuje na konci 19. st. a prvním dvacetiletí 20. st. Anarchismus = filosofie, která popírá a odmítá státní moc i jakoukoliv autoritu a organizovanost) tendence překonat individualismus, sblížit literaturu se životem, vliv anarchismu (úsilí o neomezenou svobodu člověka, odmítnutí autority státu) - odpor k společnosti, pesimismus > buřičství
- syn berního úředníka, druhý z pěti synů

- studoval gymnázium, odmaturoval
- r. 1903 nastoupil na vojnu na jeden rok, za trest prodlouženo na dva

- po vojně studoval práva, nedostudoval a věnoval se literatuře

- přestěhoval se do Prahy, psal pro Neumannův Nový kult a vedl časopis Práce

- přátelil se s okruhem lidí kolem Karla Čapka

- r. 1905 dvakrát krátce vězněn (účast na demonstraci, antimilitaristická báseň), antimlitarismus je postoj, který odmítá válku

- angažoval se v anarchistickém hnutí

- potkává Miloslavu (Milku) Hrdličkovou – byla vzdělaná, uměla 3 jazyky, nikdy se nevzali

- r. 1946 jmenován národním umělcem

- zemřel na plicní chorobu způsobenou dlouhodobým kouřením

- pohřben v Sobotce

-Témata ve svých dílech:

 1. příroda

 2. odpor k válce

 3. milostný vztah mladých lidí

Charakteristika díla:

● literární druh

epika (silně lyrizovaná)

● literární žánr

impresionistický román

● literární forma

próza

● dominantní slohový postup

vyprávěcí

● typ vypravěče

er-forma (Dá se říct, že se vypravěč s postavou ztotožňuje, vciťuje se do ní. Promluvy vypravěče zaměřené na nitro hlavního hrdiny jsou velmi blízké vnitřnímu monologu (jsou ve 3. osobě).

● vysvětlení názvu díla

Stříbrný vítr – metafora mládí. Podle slov profesora Ramlera: „poselství nějaké krásné, slibování mámivé odněkud zdaleka...“ Stříbrný vítr může být symbolem naděje.

● posouzení aktuálnosti díla
Téma dospívání je pro čtenáře stále lákavé a aktuální.

● prostředí

Maloměsto, doba autorova mládí

● jazyk
staré výrazy, básnické výrazové prostředky

● impresionistické rysy
postavy bez pevných rysů, dvojznačné, tajné

● Kritika starší generace, pokrytectví

● Postavy:

 • Jan Ratkin – nepoddajný, vzpurný, citlivý

 • Otec Ratkin – na svého syna přísný

 • Matka Ratkinová – jemná žena

 • Strýc Jiří – romantik, vzorem pro Jana

 • Profesor Ramler – sympatický, chápavý

 • Spolužák Zach – Ratkinův přítel

 • Anička Karasová – dcera lékárníka, Janova láska
  ● Téma:

 • Ratkinova studia a dospívání

● Myšlenka díla:

 • snaha ukázat život studenta (láska, životní ideály)

● Obsah:

Hlavní postavou je student gymnázia Jan Ratkin. Je to dospívající a mladý muž, který se neustále potýká s různými problémy mládí, problémy s otcem, který ho neustále trestá. Marně hledá přítele.

Témata, do kterých materiál patří