Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Generace ruchovců a lumírovců

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

10. Generace ruchovců a lumírovců (70.-80.léta 19.stol.) Kritický realismus v české literatuře (90.léta 19.stol.) Generace ruchovců a lumírovců (70.-80.léta 19.stol.) Situace: vznik nových nakladatelství: Jan Otto (1871) –Ottovo nakladatelství, J.R. Vilímek (1872),Topič (1883) Almanachy: Ruch (1868): položení základního kamene Národního divadla, redigoval ho J.V. Sládek Anemonky (1871): studentský, z j.Čech Máj (1878): nový časopisy: Lumír (1873): obnovení vydávání Nerudou, Hálek, J.V.Sládek Květy Osvěta Generace ruchovců – škola národní: sdružení autorů kolem almanachu Ruch (1868), potom kolem časopisu Osvěta Program: konzervativní, literaturu podřizují národním zájmům navazují na národní obrození – oživují historismus, myšlenku slovanské vzájemnosti zájem o venkov a selství těžiště tvorby –poezie: vlastenecká nebo politická lyrika, převládá u nich patetický, rétorický verš, inspirace lidovou slovesností symbol: postava otroka (porobení a bouření se), pomáhá mu básník (tribun národa, věštec) S.Čech, E.Krásnohorská, J.V.Sládek (pomezí mezi lumírovci a ruchovci) Svatopluk Čech (1846-1908) narozen u Benešova vystudoval práva redaktor časopisu Květy Poezie: Historická témata:významné epochy českých dějin Husita na Baltu: vyšlo v almanachu Ruch Václav z Michalovi Alegorické skladby: mají skrytý smysl, ze současnosti Evropa: jméno lodi převážející vězně z Francie do vyhnanství, při cestě dojde ke sporu, vyhozena do povětří, alegorie na revoluci Slávie: jméno lodi Venkovská tématika: obsahuje i díla ze současnosti Ve stínu lípy: lyrické povídky, veršované, v jedné se scházejí pod lípou a vyprávějí si příběhy Lešetínský kovář:veršovaný román, vlastenecká a sociální tématika, kovář brání kovárnu před Němci, ubrání ji. Když vyšel, byl zabaven. Satirické skladby: báchorky Hanuman:epos, příběh opice, která žije i s rodiči v Indii, tam ji uloví námořník a odveze ji do Evropy, naučí ji pár kousků a předvádí ji lidem (kritika), když se Hanuman vrátí do Indie, je zkažen evropskými poměry a pokouší je převést na ostatní zvířata, která se bouří Lyrika: neosobní, politická, vlastenecká nebo sociální určena k poslechu a recitaci používá řečnické fráze, oslovení a otázky vznešený patetický verš, jednoduchý děj, idylické venkovské prostředí Jitřní písně Píseň otroka: vznešený, hymnický, patetický styl, alegorie, spojuje národní a sociální problémy Próza: Svatopluk Čech je autorem fejetonů, črtů, humoresek, arabesek a vzpomínkové prózy, psal povídky z právnické praxe Broučkiády: pražský měšťan Matěj Brouček, v jeho omezenosti a nadutosti kritizuje Čech současnost, satiricko-humoristická skladby Pravý výlet pana Broučka na Měsíc: živí se vůní květů, měsíční lidé – éterické bytosti pohrdající požitky, satira na literáty (lumírovce) Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15.století:používá němčinu, archaismy a historismy, Brouček se opije v hospodě Na Vikárce a odchází domů, myslí si, že je v husitské době, sám o sobě je zbabělý, napřed se přidá ke katolíkům pak k husitům – bezcharakterní, potká se s Žižkou, lidé se zde bijí za ideály, satira na maloměšťáky Eliška Krásnohorská (1847-1926) představitelka ruchovců, vl.jm.: Alžběta Pechová, Literární kritička, libretistka, básnířka, překladatelka, podílela se na založení prvního dívčího gymnázia, rozpoutala boj mezi nimi a lumírovci, kritizuje Vrchlického – málo národnostní Hubička, Tajemství, Čertova stěna – B. Smetana Josef Václav Sládek (1845-1912) narodil se ve Zbirohu – ovlivnilo ho to původně ruchovec pak lumírovec hodně cestoval, psal fejetony do Národních listů o svých zážitcích z Ameriky, po návratu učil angličtinu redaktor Lumíru brzy mu umřela první žena, znovu se oženil ve stáří trpěl nervovou chorobou Charakteristika děl:ideál češství – sedláci, vztah k půdě a venkovu, půda a sedlák – symbol vlastenectví(ruchovské), není však patetický a rétorický,intimní lyrika – zpěvné, melodické básně, spjatý s lidovou slovesností, zakladatel moderní poezie pro děti (Křišťálová studánka),překladatel – 33 dramat od Shakespeare, Byrona (lumírovské) Básně Jiskry na moři: intimní lyrika, mírně autobiografická (smrt první ženy, nové manželství, stesk po vlasti – když byl v Americe) Selské písně a české znělky: sedlák – symbol vlastenectví, obraz vesnice, vztah k přírodě, b. Velké, širé rodné lány Zlatý májdětská poezie- zpěvné verše, prostý jazyk, učí lásce k vlasti, přírodě, Skřivánčí písně rodičům, humor, laskavost Zvony a zvonky b. Lesní studánka Generace lumírovců – škola kosmopolitní: autoři sdružení kolem časopisu Lumír (1873), od 1877 ho rediguje Sládek Program: chtějí pozvednout českou literaturu na světovou úroveň (májovci též) překládají, odmítají jakoukoliv služebnou fci literatury, literatura má mít fci uměleckou a estetickou prosazují uměleckou svobodu důraz na poezii –intimní lyrika – originalita, bohatá obraznost, virtuózní forma někdy nekriticky přejímají cizí vzory (kritika ruchovců) - J.Vrchlický, J.Zeyer, J.V.Sládek Jaroslav Vrchlický (1853-1912) vl.jm. Emil Frída lumírovec narodil se v Lounech, dětství strávil u strýčka studoval historii, filosofii a románské jazyky vychovatel v hraběcí rodině ovlivnila ho Sofie Podlipská (sestra k. Světlé), kladně ho kritizovala, byla o 20 let starší, oženil se s její dcerou – napřed šťastné manželství, pak se dozvěděl, že „jeho“ děti jsou herce Jakuba Seiferta – krize teprve ke konci života nachází vyrovnání odmítá moderní směry Charakteristika díla: o historii, přírodě, lásce, lidském vědění – povrchnost, uvedl do české literatury různé formy – sonet, villonskou baladu, rondo, ritornel, gazel, rispetto Přínos Vrchlického X rozmělnění jeho talentu – ne všechny jeho sbírky jsou kvalitní Nejdříve byl oslavován a milován, ke konci svého života byl kritizován a nenáviděn mladou generací Zlomky epopeje: básnický cyklus – jedno téma – myšlenkový vývoj lidstva, básnická sbírka s historickými náměty, optimistický náhled, lidstvo se vyvíjí k humanitě, sbírky:Duch a svět, Selské balady, Bar kochba Dojmy a rozmary H

Témata, do kterých materiál patří