Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Hamlet_-_Shakespeare

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

William Shakespeare Narozen 1564 ve Stradfordu nad Avonem.. Zde se stal světovým dramatikem, básníkem, hercem a podílníkem divadelní společnosti GLOBE. Za svůj život vytvořil minimálně 36 divadelních her. Náměty ke svým hrám čerpal z různých zdrojů: ze životopisů slavných osobností, z povídek italských, anglických a francouzských renesančních autorů i ze starých kronik. Na sklonku života se vrátil do svého rodiště, kde zemřel a byl pochován r. 1616 Jeho tvorba se rozděluje do 3 období: I. období: ranější období (do r. 1600) psal především: komedie:Komedie plná omylů, Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Mnoho povyku pro nic, Veselé paničky windsdorské, Jak se vám líbí, Večer tříkrálový, Benátský kupec. historické hry:Richard II., Richard III., Jindřich VI., Jindřich V., Král Jan, Julius Caesar, Antoniu a Kleopatra tyto hry soustřeďují svou pozornost na anglické, antické a francouzské dějiny energické s výraznou rolí ženské optimistické postavy. Většinou vítězí spravedlnost a láska Romeo a Julie II. období: (do r. 1608), proniká do jeho tvorby pesimismus a životní zklamání. tragédie:Macbeth (touha po moci), Hamlet (tragédie nerozhodnosti), Othello (tragédie žárlivosti) a Král Lear (starý otec se nevyzná v lidech, neodhalí faleš a přetvářku svých dcer) III. období: (1608-1612) Shakespearovo básnické vidění se opět projasňuje a obrací se k pohádkovým hrám: Cymbelín, Zimní pohádka, Bouře. HAMLET Literární druh: Drama: je tvořeno jazykovými promluvami a jednáním jednotlivých postav a scénickými a režijními poznámkami; je určeno ke scénickému provedení Literární žánr: Tragédie: forma dramatu s vážným obsahem. Hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě Zakládá se na tragickém pojetí, její obsah je vážný Tragédie mívá pět částí: Expozice- úvodní část, představení děje, prostředí a hlavních postav Kolize- rozvíjení zápletky, zauzlení děje, začíná se objevovat konflikt Krize- vrcholný okamžik konfliktu a tím i celé tragédie Peripetie- konflikt už vystupňoval a děj se chýlí k závěrečnému rozuzlení Katastrofa- závěrečná část, dochází k tragickému rozuzlení konfliktu Doba a místo děje Tato tragédie spadá do 2. období psaní Williama Shakespeara (1600-1608), kdy William podléhá skepsi, pochybovačnosti, pesimismu a hledásmysl života (vznik tragédií - Hamlet, Othello, Mackbeth, Král Lear). Pojetí, styl a jazyk Tato anglická alžbětinská tragédie o 5 dějstvích byla napsána v roce 1601; dramatické dialogy, hluboce úvahový monolog (Hamletova úvaha o smyslu života), využití metody divadla na divadle, pojetí divadla jako zrcadla člověka a doby; vedle prvků tragických i komické a satirické (scéna u hrobu, ironie); jazyk a styl - vznešená obraznost i hovorovost. Prolínání filozofických úvah o minulosti se soudy o každodenním životě, s dobovými narážkami. Slovní hříčky, vznešená obraznost i hovorovost. 5 dějství hry I. dějstvíDánský král zemře za podivných okolností. Ovdovělá královna Gertruda se záhy opět provdá za Klaudia, bratra zemřelého krále. Noční stráže upozorní Hamleta, dánského kralevice, že se každou noc na hradbách zjevuje duch princova otce. Od něj se Hamlet dovídá, že ho zabil bratr Klaudius, který mu ve spánku vlil jed do ucha. II. dějstvíHamlet je odhodlán otcovu smrt pomstít. Začne předstírat šílenství, aby zmátl své okolí. Komoří Polonius, do jehož dcery Ofélie je princ zamilován, hledí na jeho pomatení pochybovačně a všemožně se snaží přijít na kloub princově chování. Aby Hamlet získal jistotu o strýcově vině, využívá návštěvy kočovných herců a zinscenuje divadelní představení o vraždě krále. III. dějstvíNa Klaudia hra opravdu neblaze zapůsobila, ale Hamlet není dost silný na to, aby strýce zákeřně zabil. Když mu však vzrušeně vyčítá celou záležitost v královnině ložnici, zavraždí omylem Polonia ukrývajícího se za závěsem. IV. dějstvíProtože se chce král Hamleta zbavit, posílá jej s Rozenkrantzem a Guildensternem do Anglie, kde má být popraven. Hamlet však tuší léčku, zmocní se dopisu, v němž je pokyn k jeho odstranění, a zamění jej. Jménem královým v něm žádá, aby popraveni byli jeho doručitelé. Pak se navrací zpět do Dánska. Zde se na hřbitově setkává s přítelem Horatiem a s hrobníky, kteří právě kopou hrob Ofélii, která se z nešťastné lásky pomátla a utopila. V. dějstvíUmírá také Hamletova matka, která omylem vypila otrávené víno. Hamlet podstupuje souboj s Leartem, který se mu chce pomstí za smrt sestry Ofélie a otce Polonia. Hamlet sice vítězí, ale protivník jej poranil otráveným mečem. Ještě před smrtí však Hamlet zabil Klaudia a celou událost vylíčil příteli Horatiovi, aby se svět dozvěděl pravdu. Udělil také souhlas norskému vojevůdci Fortinbrasovi, aby usedl na dánský trůn. Přestože vše končí tragicky, Hamlet dosáhl svých cílů. K Hamletovi - ke knize Stíny a krize renesanční doby, původní konflikt rodinný a milostný přerůstá v obecně společenský konflikt s nadčasovým významem. Bezohledná touho po moci se nezastaví ani před násilím a intrikami. Úvahy o smyslu života (Hamletův monolog), lidské existence, Hamletův čin (jeho pomsta) se v chaosu doby jeví jen jako marné, sebevražedné gesto (Hamletovo poznání a skepse), osamocený jedinec ve světě zločinu a intrik Shakespeare se na konflikty dívá filozofickým pohledem, v Hamletovi naznačil, jak bojovat proti špatnostem, dotkl se obecně lidských problémů, odhalil charakter a povahu člověka. Téma se soustřeďuje na duševní rozpolcenost hlavní postavy, která spočívá v souběžném strachu ze života i ze smrti. Tragédie Hamletova je obrazem jedné historicky určité krize rozumu a ducha Pojednává o smutném Hamletovi, kterému zemřel otec Dramatické dialogy, hluboce úvahový monolog, blankvers. Využití metody divadla na divadle. Pojetí divadla jako zrcadla člověka a doby Vedle prvků tragických i komické a satirické (scéna u hrobu, ironie) Postavy: Charakteristika postav: Hamlet – dánský princ, syn zavražděného krále. Poté, co se mu zjevil duch jeho otce, předstírá šílens

Témata, do kterých materiál patří