Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Jaroslav SEIFERT

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,73 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

JAROSLAV SEIFERT (*1901 Praha - † 1986 Praha) − básník, publicista, překladatel, autor české proletářské poezie, nositel Nobelovy ceny za literaturu − jako novinář pracoval v komunistickém tisku (Rudé právo, Rovnost, Reflektor) a redigoval avantgardní časopisy (Disk, Pásmo) − narodil se do dělnické rodiny − podnikl cestu do Itálie a Francie − patří mezi zakladatele Devětsilu − jako první autor meziválečné avantgardy přešel k tématu ohrožení národa − DÍLO:  Město v slzách • jeho první básnická sbírka • ovlivněná proletářskou poezií • věnována S. K. Neumannovi • typické prvky: citovost, něha smutek • nejdříve volný verš a nepravidelně užitý rým • citovost postavena do kontrastu k racionalitě města a techniky • lyrický hrdina = obyčejný člověk s potřebou jídla, krásy i lásky • naivně romantické básně vyjadřující touhu po spravedlnosti, míru a šťastném životě, ale i odhodlání bojovat  Na vlnách TSF (1925) • básnická sbírka - lyrický deník z cesty do Francie • od r. 1938 vydána ve zkrácené vezi pod názvem Svatební cesta • ovlivněná poetismem ➢ typické znaky: radostná hravost, fantazie, anekdičnost, slovní hříčky, rafinované obrazy • obdivuje techniku moderní civilizace • inspirace: dílo Guillauma Apollinaira • užívá volný verš a vytváří překvapivé asociace • důležitou úlohu hraje i vizuální stránka knihy • typografickou úpravu udělal Karel Teige • věnována Vítězslavu Nezvalovi, Jindříchu Honzlovi a Karlu Teigemu  Poštovní holub • básnická sbírka • odráží dozvuky poetismu • mísí se hravost s pocity rozčarování, beznaděje, míjení a marnosti • milostné motivy se prolínají s tematikou bytí, smrti a nicoty • téma: čas, domov  Jablko z klína (1933) • sbírka intimní poezie • představuje zlom v Seifertově poezii • metricky pravidelné strofy a střídmé, melodické a průzračné verše • lyrické básně odrážejí nostalgii (melancholické vzpomínky na matku a ztracené dětství • básník touží po kráse a nalézá ji v obyčejných věcech • vyjadřuje stesk nad uplynulým časem a touhu vrátit ho  Ruce Venušiny • básnická sbírka • verše často odkazují na K. H. Máchu • autor se odklonil od avantgardní poetiky, která hledá odpovědi na otázky po smyslu umění • opěvuje domov a varuje před nebezpečím, které zemi hrozí  Jaro, sbohem (1937) • básnická sbírka obsahující „básně, verše a říkanky“ napsané pro denní tisk • sbírku tvoří příležitostné básně a verše reflektující romantické vize v konfrontaci s všední každodenností • obsahuje vzpomínky na dětství, milostné motivy a téma rodné země • v závěru reaguje na aktuální nebezpečí fašismu • básně psány prostým hovorovým jazykem • formou se blíží lidové písni • pevná forma veršů a strof (nejčastěji čtyřveršových)  Další sbírky: Samá lásky, Slavík zpívá špatně, Zhasněte světla, Vějíř Boženy Němcové, Světlem oděná, Kamenný most  dále se rozvíjelo v poválečných letech

Témata, do kterých materiál patří