Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Jiří ORTEN + Próza české literatury mezi válkami

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (47,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

JIŘÍ ORTEN (*1919 - † 1941) − z židovské rodiny z Kutné Hory − sražen německou sanitkou − pro dnešní mladé literáty cena J. Ortena − DÍLO:  Čítanka jaro • bás. sbírka • existencialismus – inspirací • lidské nitro, osamělost, úzkost, absurdita, smrt • pocit mladého člka zasaženého těžkou dobou – okupace Protektorátu Čechy a Morava  Ohnice • „ohnice“ - od 40. let název literární skupiny • básnická sbírka PRÓZA − došlo k diferenciaci prózy dle um. směrů a tendencí, filozofických a ideologických východisek i žánrů 20. léta − do prózy pronikly postupy moderní lyriky a odrazil se v ní rozmach žurnalistiky (hl. fejetonů a reportáže) − oslabení dějovosti ve prospěch posílení estetické funkce díla − reprodukce skutečnosti ustoupila záměrné stylizaci − zvýraznila se role vypravěče – autor jeho prostřednictvím sděloval svůj postoj ▪ katolicismus (J. Durych, J. Deml, J. Čep) ▪ demokratický liberalismus (K. Čapek, E. Bass, K. Poláček) ▪ komunismus (I. Olbracht, V. Vančura, Marie Pujmanová) − moderní tech. civilizace se odrazila v utopických a varovných románech K. Čapka, J. Haussmanna a J. Weisse − public. postupy a žánry nejvíce ovlivnily okruh spisovatelů kolem Lid. novin (K. Čapek, E. Bass, K. Poláček) − imaginativní, obrazná próza (podobala se poezii) – V. Vančura 30. léta − na významu nabyl román, posílila epičnost, objektivní podání skutečnosti − noetická próza – K. Čapek − společenský román navazuje na tradici kritického realismu − levicově orientovaní autoři I. Olbracht, M. Majerová, M. Pujmanová chtěli spravedlivější svět (zobrazení života proletariátu) − život středostavovských měšťáků pojal kriticky, ale i s humorem K. Poláček − k životu na vesnici byla pozornost představitelů ruralismu (J. Knap a F. Křelina) − do protikladu k racionalismu a realismu se stavěl expresionismus (R. Weiner, L. Klíma) − psychologické prózy (věnuje pozornost vnitř. živ. člka) – E. Hostovský, J. Havlíček, J. Glazarová, V. Řezáč − baladická próza (střídání epických pasáží s lyr. líčením nálad, pocitů a přír.) – J. Čapek, I. Olbracht, V. Vančura − historická próza – V. Vančura, K. Schulz, J. Durych − německy píšící autoři na čs. území (v Praze) – F. Kafka, F. Werfel, E. E. Kisch, R. M. Rilek, G. Meyrinek − pragmatická generace – nazývána dle myšlenkového směru am. filozofů W. Jamese a J. Deweyho – představitelé (K. Čapek) se hlásili k Masarykovi a jeho pojetí humanismu a demokracie − Neotická próza = odraz snah pragmatické gen. poznat obj. realitu v její šíři a mnohovrstevnatosti, bez ideologie − Utopická a fantaskní literatura - vyjadřáje varování před rostoucí mocí lidí i států a zneužitím techniky − Expresionismus – 1 z avantgardních směrů, snaží se zobrazovat skut. pomocí dojmů a vnit. prožitků vyjádřených emoc. vypjatým až drastickým způsobem →zkreslování reality, představitelé se sdružili v brněnské lit. skupině

Témata, do kterých materiál patří