Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kafka-Proces

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Franz Kafka- Proces Druh a žánr: epika, próza, román (Román je absurdní s prvky expresionismu.) Téma a motiv (myšlenka): Hlavní postava je frustrovaná, zažívá pocity bezmoci a beznaděje v boji s tehdejší byrokracií. V Kafkově románu je to zlá, anonymní síla, která bez zjevného důvodu ubližuje lidem. Hlavní postava má pouze křestní jméno, zkratka K. pro příjmení značí, že se něco podobné může přihodit komukoliv. Časoprostor: Děj se odehrává ve 20. století, místo není blíže specifikované. Kompozice: autobiografické prvky,skládá z deseti dokončených a pěti nedokončených kapitol. Děj: Bankovní prokurista Josef K. je jednoho dne znenadání zatčen dvěma úředníky. Je to v den jeho 30. narozenin. Muži mu neřeknou důvod zatčení, zdá se být ovšem vážné, nejasný je i soud vznášející obžalobu. Vyšetřování probíhá na svobodě. Josef K. se necítí vinen a snaží se pokračovat ve své práci. Josef K. dostane adresu činžovního domu na předměstí, kde má druhý den probíhat výslech. Nejprve přijít nechce, ale nakonec se ze zvědavosti dostaví. V místnosti je spousta cizích osob. Josef K. stále nezná předmět obžaloby. Rozhovory se soudem jsou absurdní. Josef K. se snaží svou situaci zlehčovat a zpočátku bere případ jako velký omyl. Vše se ale vleče a Josef K. postupně začne brát proces jako samozřejmost a součást svého života. Z venkova přijíždí jeho strýc, který celou záležitost bere jako pošpinění dobrého jména, a seznamuje Josefa K. se svým přítelem advokátem Huldem. Josef se seznámí i s jeho ošetřovatelkou Leni a začne si s ní krátký poměr. Leni chce, aby se Josef před soudem přiznal, to on odmítne. Jednoho dne dostane Josef K. od ředitele banky za úkol provést městem italského klienta. Josef na něj čeká u chrámu, ale Ital nedorazí. Místo toho Josefa K. osloví farář, který je podle všeho obeznámen s jeho případem. Řekne mu, že se pro něj případ vyvíjí špatně. Duchovní je také součástí soudu a zajímá ho, jak hodlá Josef K. v obhajobě pokračovat. Josefa K. přepadají stále silnější pocity strachu, zvažuje, zda skutečně něco zlého nespáchal. Když už se celý případ táhne rok, přijdou do Josefova bytu opět dva stejní muži jako před rokem. Zavedou ho do kamenolomu za městem. Tam ho popraví. Jak rozhodl soud. Josef K. přijal svou vinu a umírá víceméně dobrovolně. Vypravěč: er-forma,časté jsou dialogy i monologické, úvahové pasáže. Postavy: Josef K. - Vážený, spořádaný bankovní prokurista zvyklý na svou denní rutinu. Má rád svou přítelkyni Elsu, se kterou se pravidelně setkává v kavárně, kde pracuje. Jednoho dne je z neznámého důvodu zatčen. V průběhu knihy se vyvíjí jeho myšlení. Nejprve svou situaci zlehčuje, nebere ji vážně, nakonec pochopí, že nemá smysl vzpírat se neznámé síle, kterou nemůže porazit. Dokonce začne pochybovat o své nevinně. Elsa – Číšnice, přítelkyně Josefa K. V ději přímo nevystupuje, jen v myšlenkách Josefa K. Franz a Vilém – Muži, kteří zatknou Josefa K. advokát Huld – Josefův advokát, přítel jeho strýce. Je však nemocný a obhajobu vede z postele. strýc Albert – Josefův strýc, který se mu snaží pomoc. Leni – Ošetřovatelka advokáta Hulda. Podle ní by se měl Josef K. přiznat. Jazyk:Jazyk je spisovný a strohý, často úřední. I v emotivních a krutých situacích si vypraveč drží odstup a chlad. Franz Kafka je nejznámějším pražským německým autorem. Narodil se v roce 1883 v Praze v rodině židovského obchodníka. Měl dva bratry, kteří zemřeli jako děti, a tři sestry, které zemřely později v koncentračních táborech. S otcem neměl dobrý vztah, což se promítlo do jeho dětství i díla. Kafka vystudoval německé gymnázium a poté práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě, kde se seznámil s Maxem Brodem, který byl jeho přítelem až do smrti. Brod pak zveřejnil Kafkovo dílo. Od roku 1907 do 1922 pracoval v Dělnické úrazové pojišťovně. Jeho kariéra byla poměrně úspěšná, nicméně práce ho velmi ubíjela. Ke konci roku 1917 onemocněl tuberkolózou. Od roku 1922 pobýval stále častěji v sanatoriích. Zemřel v roce 1924 v rakouském sanatoriu v Kierlingu. Franz Kafka patří k nejoceňovanějším a nejvlivnějším autorům 20. století. Další dílo: Proměna- novela, Zámek- román, Amerika- román Pražská německá literatura -2. Polovina 19. Století a začátek 20. St. -většinou původem žité, často emigrovali -silně ovlivněni českou kulturou -složité historické podmínky vzniku Další autoři: Werfel- Píseň o Bernardetě Meyrink- Golem Kisch- „zuřivé reportáže“

Témata, do kterých materiál patří