Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Karel Čapek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Čapek * Malé Svatoňovice (Podkrkonoší) v rodině lékařeSourozenci – starší bratr Josef (malíř, spisovatel), nejstarší sestra Helena (nadaná hudebně + spisovatelka – autobiografie Moji milí bratři)Olga Scheinpflugová – manželka, herečka Nár. divadla, o životě s K. Čapkem napsala Český románTrávil čas v Úpici v PodkrkonošíGymnázium – HK, BrnoFilosofie – Brno, PrahaStudijní pobyt Berlín, Paříž – PhDr.Působil v různých novinách, časopisech (do 1920 v Nár. listech, poté Lidové noviny)Dramaturg Vinohradského divadlaHodně cestoval – Francie, Anglie, severské země – Dánsko, Norsko, Švédsko, Holandsko, Itálie, ŠpanělskoOs. přátelství s T. G. M. – kniha Hovory s T. G. M. – obraz Masarykových živ. osudů, přehled jeho názorů ve formě fiktivních rozhovorůSvětová proslulost, uznávaný už za svého života, zejm. R.U.R.Události 1938 podlomily jeho zdraví – anonymní telefonáty, dopisy, …25. 12. 1938 zemřel na zápal plic Člověk proti zkáze – natočil Štěpán Skalský; název od Alexandra Matušky – napsal esej stejného názvuStudie Karel Čapek – Ivan KlímaLadění pro dvě struny – román, Marie Šulcová Povídky, romány, dramata, cestopisy, knihy pro děti, překlady, sloupky Tvorba pro děti: Bohatý jazyk, řetězce synonym Knížky pro děti a cestopisy sám ilustroval Moderní (umělé pohádky) Devatero pohádek, a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek (O tlustém pradědečkovi a loupežnících) Dášeňka čili život štěněte Překlady Francouzština – Apollinairovo pásmo; Francouzská poezie nové doby (překlady vybraných autorů od Baudelaira – Apollinaira) Publicistika Tvůrce sloupku (kratší než fejeton; komentuje souč. dění; postupuje od humorného k nejzávažnějšímu) Soubory sloupků: Měl jsem psa a kočku Kalendář O lidech Sloupkový ambit Psal také fejetony a eseje Cestopisy Má smysl pro charakteristické rysy, detaily, živ. styl různých národů Čtenáře chtěl vychovávat k úctě k osobitosti každého národa, která nedovoluje příslušníkům jednoho národa vnucovat své pojetí života ostatním 20.-30. léta: Italské listy Anglické listy Výlet do Španěl Obrázky z Holandska Cesta na sever Záliba v práci na zahradě –Zahradníkův rok; vztah k zvířatům –Měl jsem psa a kočku Spolupráce s Josefem Čapkem Lásky hra osudná Zářivé hlubiny (inspirace Titanikem) +Krakonošova zahrada – soubory krátkých próz; 1916-1918; od novinářských žánrů až po krátké povídky Dílo do r. 1921: PovídkyBoží muka (povídka Šlépěj x Povídky z jedné a druhé kapsy povídka Šlépěje),Trapné povídky (všední banality) - otázky svobody člověka, smyslu života, možnosti poznání pravdy, motivy tajemství, záhad HraLoupežník– střet výbojného mládí s opatrnictvím a pokrytectvím dospělých; boj o právo na lásku, výsměch měšťáckým konvencím; vztah mezi mladou a stárnoucí generací Francouzské překlady Do pol. 20. let Dramatické a románové utopie (= umělecký druh fantastické lit. líčící domněle dokonalé spol. poměry v pomyslné zemi) R.U.R. HraZe života hmyzu (spoluautorství s J. Čapkem) – komedie, prvky expresionismu – kritika lidských chyb a nedostatků – obrazně na jednání jednotlivých druhů hmyzu (mravenci, motýli, chrobáci aj. = výrazné typy lidí, nositelé sobectví, vládychtivosti, povrchnosti, lakomství, netečnosti apod.); postava tuláka – pozoruje hmyzí hemžení, hledá smysl života Utopický románKrakatit– o vynálezu nekonečně účinné třaskaviny, schopné zničit celý svět; hl. postava – vynálezce inženýr Prokop; ovlivněn poznáním venkovské idyly i světa vládců a teroristů dochází k zdůrazňování každodenní drobné užitečné práce pro lidstvo (humanistický závěr)→ myšlenka odpovědnosti vědce Utopické dramaVěc Makropulos (opera L. Janáčka) – téma dlouhověkosti a nesmrtelnosti Přelom 20. a 30. let Fejetony, sloupky, cestopisy 30. léta Románová noetická trilogie (noetika = nauka o poznání) Hordubal – Juraj Hordubal; tragédie podkarpatského sedláka po návratu z Ameriky, odcizení ženy, zavražděn Povětroň – neznámý muž, letec, po havárii umírá nepoznán; rekonstrukce jeho života podle vlastní fantazie jeptišky, jasnovidce a básníka→ vyznívá v názorech, že mohl být kariéristou, básníkem, pedantem i romantikem Obyčejný život – autobiografie železničářského úředníka v penzi, retrospektivní pohled Spol. filosofie románů – tzv. relativismus (snaha vidět skutečnost z několika stran; není jen jedna poznatelná pravda) Konec 30. let Ohrožení lidskosti, civilizace – nutnost sjednotit síly proti fašismu; prózy + dramata RománVálka s mloky – satirická alegorie, fejetonní utopický román, kritika kapitalistické zištnosti (kapitán van Toch), nebezpečí fašismu a rasismu, představovaného mloky (polidštění mloci, obdoba robotů = hrozba lidstvu, zneužitelné mechanické bytosti) Protifašistické a protiválečné dramaBílá nemoc – konflikt jedince (humanista doktor Galén) x držitelé moci, strůjci války (vojenský diktátor Maršál, zbrojař baron Krüg); střetnutí ideálů demokracie s ideály diktatury; proti epidemii nemoci zná lék jen Dr. Galén, ale vydá ho jen s podm. zastavení válek (léčí jen chudé); jeho ušlechtilý individuální odpor je zmařen zfanatizovaným davem; varování před rozpínavostí fašismu Protifašistické a protiválečné dramaMatka – fiktivní rozhovor matky Dolores se všemi mrtvými (otcem a jeho 4 syny) – byli odhodláni zemřít ve prospěch lidstva; posledního ze synů Toniho odmítá matka poslat do boje; po poznání krutosti nepřítele (nešetří ani děti) nastává zlom: matčino (= autorovo) rozhodnutí v závěru hry (dává Tonimu do rukou pušku); nejen varování, ale i výzva k boji proti násilí a nelidskosti Nedokončený románŽivot a dílo skladatele Foltýna– mozaika charakterových rysů samolibého muzikanta diletanta (něco se snaží dělat, ale neumí to) Čapkův přínos: Demokrat, humanista, filosofický typ spisovatele světové úrovně, pragmatismus, relativismus Rozmanitost žánrová, stylistické mistrovství (sklon k hovorovosti) , myšlenková závažnost děl, vytříbený bohatý jazyk Tvůrce sloupku

Témata, do kterých materiál patří