Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel Čapek Bílá nemoc

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

KAREL ČAPEK narodil se 1890 a zemřel 1938 český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf spisovatel demokratického proudu narodil se vMalých Svatoňovicích, brzy se však s rodiči přestěhoval doÚpice otec byl lékař, matka sbírala slovesný folklor studoval nagymnáziu vHradci Králové, odkud musel (po odhalení jím organizovaného protirakouského spolku) přestoupit doBrna. Roku1915 ukončil studium nafilosofické fakultě UK vPraze, poté studoval filosofii v Berlíně aPaříži pro svou nemoc nebyl odveden do armády a nemusel se účastnit bojů vprvní světové válce působil jako redaktor v několika časopisech:Národních listech,Nebojsa ,Lidových novinách manželka herečka Olga Schrinfugová zpočátku tvořil se svým bratrem Josefem, který byl malíř (Povídání o pejskovi a kočičce) hodně cestoval (Itálie, Anglie, Španělsko, Holandsko, Skandinávie) byl osobním přítelem T. G. Masaryka, spolupracoval s S. K. Neumann byl dramaturgem i režiséremVinohradského divadla Počátky děl, které napsal společně s bratrem: Krakonošova zahrada (vzpomínky na dětství, bylo zdramatizováno) Zářivé hlubiny (inspirace z potopení Titaniku) Loupežník (drama) Ze života hmyzu (drama) Utopická díla: R.U.R (rozumoví univerzální roboti – drama) – K. Čapek je tvůrcem slova ROBOT. Bojí se, že roboti ovládnou svět, ale lidstvo bylo zachráněn díky tomu, že 2 roboti mezi sebou cítili lásku. Továrna na absolutno Krakatit (bylo zfilmováno, název podle sopky Krakatoe, objev výbušniny, dynamitu) Válka s mloky – lidé objevili mloky (inteligentní a rychle se učící tvory) na lovená perel v moři, ale mloci brzy začali žít jako lidé, přerostli je a žádali, aby jim dali zbraně. MLOK = FAŠISTA – toto dílo POUKAZUJE na fašismus Bílá nemoc – řadí se mezi nejcenější Matka (drama, autorem námětu je Olga Schrinfugová) – je to reakce na válku ve Španělsku, hl. postava matka vede dialogy se svým mrtvým manželem a syny, zůstal ji jen nejmladší syn Tony, o kterého má strašný strach a dává na něj pozor, za žádnou cenu nechce, aby šel do války. Zlom se stal v tom, když v TV uslyšela o bombovém útoku na školu a vyvražďování dětí, proto posílá syna na vojnu – toto dílo ŘEŠÍ fašismu pouze se zbraní Cestopisy, fejetony, reportáže: Italské listy Obrázky z Holandska Výlet do Španěl Filozofické spisy: Hovory s T. G. Masarykem Francouzská poezie nové doby Trilogie:(noetická trilogie = poznávací) Hordubal Povětroň Obyčejný život Vzpomínkové knihy: Člověk proti zkáze – Antonín Matuška Moji milí bratři – Helena Malířová Český román – Olga Schrinfugová Pohádky Devatero pohádek – pohádkové bytosti jsou zlidštěny, odehrává se na určitých místech a děj je fantastický i realistický. Dášenka, čili život štěněte Základní rysy pohádek: svět není fantastický nebo vyloženě nadpřirozený, pohádkové bytosti jsou polidštěny, víly, rusalky mají lidské vlastnosti, dokonce s lidmi přirozeně komunikují místem děje jsou skutečná místa (Úpice, Hronov) nenajdeme zde vyloženě „zlou“ postavu, loupežníci jsou spíše k politování hlavním znakem je záliba ve vypravování, hromadění synonym BÍLÁ NEMOC (1937 – Drama) Hra o 3 dějstvích, kde Čapek varuje před fašismem (Hitlerem) a snaží se jej vyřešit dohodou. Symbolizuje úpadek české společnosti a fašistické nesmysly. Poukazuje na nesmyslnost války. Dílo obsahuje živé dialogy, promluvy, které charakterizují postavy. Hra měla premiéru ve Stavovském divadle – režie K. Dostal. Byla také zfilmována – hl. roli Hugo Hass. Doba a místo: blíže neurčené místo, autorova současnost Děj:V blíže neurčené zemi se rozmohla tzv. bílá nemoc, která se projevuje bílými skvrnami na kůži a několik týdnů po projevení nemoci, začnou odpadávat kusy tkání – šíří se dotykem a ze začátku pouze mezi chudými lidmi nad 45 let. Mezi lidmi se o ní mluví jako o novodobém moru nebo jako o malomocenství. Na státní kliniku prof. Siegliema, který svůj život zasvětil boji proti této nemoci, přichází dr. Galén, který tvrdí, že našel řešení. Prof. Sieglius ho nejprve považuje za šarlatána, ale poté nakonec přistoupí na jeho podmínku – lečení pouze chudých lidí (pokoj 13). Po několika týdnech přichází nečekaně pozitivní výsledky, ale Galén svou metodu nikomu nechce prozradit. Díky pozitivním výsledkům přivolá profesor na svou kliniku ostatní světové lékaře a tisk, kteří jsou z Galénovy metody nadšeni (Dr. Galén zůstává v pozadí). Když se mají všichni na odchodu, tak doktor osloví novináře a vysvětlí jim, že tato metoda proti bílé nemoci je jeho prácí a nehodlá ji nikomu prozradit, pouze pod podmínkou, že na světě zavládne mír -poukazuje na dobu strávenou, kterou strávil ve válce jako lékař v zákopech, kde viděl mnoho mrtvých, tím chce využít situaci k zamezení válek. Tímto přístupem ztropil doktor skandál, kvůli kterého ho doktor vykáže z nemocnice a nazývá ho utopickým pacifistou. Galén se vrací k léčení chudých lidí tedy lidem bez moci a vlivu. Bohaté lidi s lítostí odmítá s tím, že díky svého vlivu mohou nastolit světový mír. Mladým lidem je válka vhod, protože po zemřelých se uvolňují pracovní místa a je pro ně život mnohem jednodušší. Od této chvíle vystupuje postava otce, který dostal místo ředitele účtárny v Krugových závodech, je šťasten, ale netuší, že jeho manželka je čerstvě nakažena. V zemi vládne diktatura a včele s ní diktátor Maršál, který se dostal k moci před 20 lety díky vojenskému převratu. Připravuje se na válku proti menší sousední zemi a v tom mu pomáhá jeho jediný přítel, vlastník zbrojovek a milionář baron Krug. Když baron onemocněl bílou nemocí, navštívil doktora v přestrojení za chudáka, ale doktor jej odhalil. Galén mu dává podmínku, že musí zastavit zbrojení. Krug jeho podmínku zdělí Maršálovi, ale ten odmítá. Nakonec svolí, ale pouze posunutí zbrojení o 2 týdny, které jsou nutné ke Krugovému uzdravení. Baron je však čestný muž a nechce doktora podvést, proto na Maršála naléhá, ale ten zvýší zbrojení a Krug spáchá sebevraždu. Po smrti barona je zahájen útok na sousední zemi, která se dobře brání. Během projevu na sobě Maršál zaznamená bílé skvrny a profesor

Témata, do kterých materiál patří