Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Demokratický proud

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (304 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Demokratický proud Čapkové, Poláček, Bass, Peroutka, Langer - všichni se scházejí v demokratickém deníku Lidové noviny (významné, uznávané jako „strážce demokracie“) Karel Čapek (1890-1938) - světově proslulý spisovatel a novinář, přeložen do spousty jazyků, velký humanista a demokrat; filozofický (myslitelský) typ spisovatele; jeho dílo stále živé, aktuální Ve 30. letech (1936, 1938) 2x nominován na Nobelovu cenu, neobdržel (nejspíš z obav z nacistů) Dílo: myšlenkově, stylisticky, jazykově mistrovské - i když vyjadřuje závažné, náročné a hluboké myšlenky, vždy s maximální sdělností a srozumitelností, přitom psané kultivovaným, krásným, vytříbeným jazykem; pozor: tendence přiblížit se přirozenému vyjadřování a hovorovému stylu u Čapka není (ani jinak nemusí být) v rozporu s krásou a kulturou jazyka. - dílo bohaté, mnohostranné, rozmanité tematicky (fantasticko-utopické, noeticko-filozofické, reakce na hrozbu fašismu, všední každodenní témata) i žánrově (mistr povídky, moderního apokryfu a vůbec drobných próz (tedy i mistr zkratky a slovesné miniatury), romány, dramata, žánry na pomezí umělecké a publicistické literatury - fejetony, sloupky, causerie, na pomezí odborné a umělecké literatury - eseje, kritiky; překlady, knihy pro děti) Život: Narozen v Malých Svatoňovicích v Podkrkonoší, záhy stěhování do městečka Úpice – tam dětství, otec lékař (oblíbený v celém kraji, typ dobrého a laskavého venkovského lékaře, venkovský inteligent se značnou šíří kulturních zájmů, rozšafný racionalista, matka též vzdělaná, romanticky citová); studium na gymnáziu v Hradci Králové, v Brně, pak po přestěhování celé rodiny z Úpice do Prahy na Akademickém gymnáziu v Praze (zde byl jeho spolužákem J. Heyrovský); VŠ – filozofii, estetiku, dějiny výtvarného umění, něm., angl., fran. Jazykovědu (filologii) na FF UK v Praze, Berlíně, Paříži. Šíře jeho zájmu byla téměř bez hranic. Při šíři a hloubce své vzdělanosti neupadl do intelektuálské výlučnosti; byl vždy plný zájmu i o nejdrobnější věci každodenního života, plný laskavého pochopení pro každého, i nejprostšího člověka. Rád cestoval (viz cestopisné fejetony), záliby - zahrada, zvířata. Všestrannost jej přivedla k novinářské práci. 1917-1920 působil v Národních listech; 1921-1938 Lidové noviny (měl významný podíl na profilu tohoto deníku), 1921-23 dramaturg a režisér v Divadle na Vinohradech. Patřil k okruhu kolem TGM, i osobní přátelství s ním (1922 první setkání, 1925 první přijetí na Hradě). Organizoval (ve své vile) páteční schůzky předních českých intelektuálů s TGM –„pátečníci“. Kontakty s předními osobnostmi světové kultury. 1925 se podílel na založení československé pobočky mezinárodní spisovatelské organizace PEN klub Penklub a stal se jejím předsedou (do 1933). 1935 se oženil s herečkouOlgou Scheinpflugovou, novomanželé dostávají od švagra Václava Palivce dům veStaré Huti u Dobříše – Strž. Sestra Helena (Palivcová) byla hudebně nadaná, napsala knihu Moji milí bratři. Po Mnichovu napadán pravicí i levicí, denně dostával surové anonymní dopisy i od těch obyčejných lidí, které měl rád a v jejichž dobré jádro vždycky věřil. Vyčerpán marným zápasem o záchranu republiky i nenávistnými útoky, podlehl zánětu plic (po likvidaci škod na Strži, způsobených povodní); patrně neměl dost vnitřní vůle nemoci se bránit, umírá o Vánocích 1938, tedy krátce před tím, než si pro něj přišlo na jaře 1939 gestapo, jako pro jednoho z prvních. Odborné studie o něm – Ivan Klíma: Karel Čapek, A. Matuška: Člověk proti zkáze (i film), Oldřich Králík, Jiří Opelík aj. Dílo: 1. období – těsně před 1.sv.v. do r. 1921 Zářivé hlubiny (stejnojmenná povídka inspirována zkázou Titaniku),Krakonošova zahrada- společně s Josefem, 2 soubory drobných próz (povídek), již v nich jedno z jejich hlavních témat - svět moderní technické civilizace – obdivují jeho dravý elán, ale zároveň jsou jím i znepokojeni, nedůvěra postupně sílí, svět racionálna totiž nevylučuje náhodu. Boží muka,Trapné povídky- povídkové sobory (už bez Josefa), hlubší, filozofičtější pojetí, motivy záhad, tajemství, náhod; svědčí o skepsi vůči schopnosti člověka poznat absolutní pravdu (objektivní skutečnost) Boží muka- označil je za filozofické detektivky, lyrické, reflexivní, řeší záhady; např.: povídkaŠlépěj- v poli daleko od cesty v čerstvém sněhu se rýsuje šlépěj-jediná stopa lidské nohy-boty; dva muži se mučí úsilím nalézt vysvětlení, žádné logické neobstojí; nakonec nevylučují řešení metafyzické, snad je to nějaké poselství, jehož smysl nechápeme. Trapné povídky(1921) - všední příběhy jsou příležitostí k otázkám o smyslu lidského konání, k úsilí dobrat se toho skrytého, podstaty skryté pod povrchem; smysl událostí zůstává otevřený, naznačena možnost různého výkladu a hodnocení (patrný Čapkův relativismus); trapnost je v konvencích a zvyku, kterými je život spoután a kterým se člověk nejprve vzpírá, nakonec přizpůsobuje. Jsou to obrazy ubohého lidského zautomatizovaného živoření, z něhož není úniku. Ponížené lidství vzbuzuje soucit. Loupežník(1920) - lyrické drama (projevy vitalismu, impresionismu), oslava výbojného mládí, elánu, odvahy; mládí se střetává s pokrytectvím, opatrnictvím, pohodlností dospělých, bouří se, bojuje o právo na lásku, ale i zde rysy relativismu. Loupežník (pojmenování naznačuje odvahu, mládí) získá přes překážky rodiny lásku Mimi, dcery Profesora, který ji úzkostlivě střežil. Závěr však nejednoznačný, zrelativizován: jednak se vrací starší dcera, která kdysi také odešla z domova s krásnou odvahou, teď zubožená s nemanželským dítětem; Loupežník odchází dobývat dál (Mimi už má, chce víc) - krásná odvaha mládí má tedy rub v nezodpovědnosti; na druhé straně Profesor zapochybuje o své pravdě, zdali mu v životě při jeho zodpovědnosti neuniklo něco krásného. Lásky hra osudná- drama, napsáno společně s Josefem, pokus o oživení renesanční komedie Francouzská poezie nové doby- vynikající překlady (od Baudelaira po Apollinaira), velký význam pro naši poezii, otevřel mladým básníkům nové básnické světy. 2.obdo

Témata, do kterých materiál patří