Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Karel_Čapek,_RUR

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (485,43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Čapek, Karel: R.U.R. Autor: - spisovatel, novinář (Lidové noviny), dramatik, režisér, prozaik, překladatel - představitel pragmatismu - Malá Svatoňovice, syn venkovského lékaře - studoval gymnázium, studoval na filozofické fakultě v Praze, studijní pobyt v Berlíně a Paříži - tvůrce sloupců, novinář – Lidové noviny a Národní listy - přítel TGM - autor slova „robot“ - rád cestoval - zemřel na zápal plic Díla: Trapné povídky, Bílá nemoc, Válka s mloky, Ze života hmyzu, Krakatit, Věc Makropolus Téma, myšlenka: - Varovné gesto poukazuje na problematičnost důsledků technické pokroku - Čapek je ovlivněn svým zájem o techniku, ale také obavami o budoucnost lidstva - Nejdůležitější motiv – práce – bez práce přestává být člověk člověkem, práce zušlechťuje duši - Překotná snaha vymyslet převratný vynález, který by zcela proměnil život a odstranil bídu i těžkou dřinu, nakonec povede ke katastrofě - Varování lidí, aby se nestali otroky vlastních vynálezů - Doba děje: neurčitá (budoucnost), celý příběh se odehrává na neznámém ostrově Kompoziční výstavba: předehra + 3 dějství, dialogy Literární druh: utopické drama, divadelní hra - 3 dějství Literární žánr: tragédie Literární směr: česká meziválečná literatura – demokratický proud, pragmatické a existenciální rysy, pragmatismus – filozofický směr, kritériem pravdy je užitečnost a skutečnost, zkušenost Jazykové prostředky: - jazyk spisovný (výjimka chůva Nána) - hovorová řeč - mluva je srozumitelná, odborná řeč se vyskytuje minimálně - časté zvolací věty a časté otázky - členění spíše do kratších vět Čapek, Karel: R.U.R. - princip rychlých dialogů - poprvé použito slovo robot - přímá řeč jednotlivých postav, proložena scénickými poznámkami vypravěče - častá personifikace (např. Oči, co mrkáte?) Postavy: Harry Domin – ředitel R.U.R., má svou velkou myšlenku: osvobodit člověka od každodenní práce, aby se mohl zabývat jen duchovnem a uměním. Tuto svou myšlenku chce prosadit za každou cenu. Jeho postoj k přírodě i ostatním lidem je útočný a dobyvatelský. Chce ovládat svět a vnutit mu svou vlastní pravdu. Alquist – nemá důvěru k velkým myšlenkám a projektům, které by mohli změnit svět. V R.U.R. je šefem staveb. Když se cítí smutný nebo sklíčený jde klidně pracovat jako řadový dělník. Váží si práce a lidský život staví na nejvyšší stupínek hodnot. Nedůvěřuje těm, kteří lidský život berou jako pouhý prostředek, materiál vhodný ke zpracování a vymodelování k dokonalosti. Je zjevná, že jeho ústy mluví samotná autor. Helena – elegantní, krásná, citlivá, je ve svém cítění k lidem podobná Alquistovi. Je ztělesněním ženského, citlivého a laskavého přístupu k lidem i robotům. Hájí práva robotů, nechápe proč sebou nechají manipulovat. Umírá jako manželka Dominova. Roboti – umělé bytosti, které jsou obdařeny všemi lidskými dovednostmi, postrádají však cit a neuznávají žádný systém hodnot, jejich původním posláním je sloužit lidem. Primus a Helena – roboti u kterých se projevil cit – láska, ochota obětovat se pro druhého Ing. Fabry – stavební ředitel, tvoří nové biologické druhy Dr. Gall – přednosta výzkumného oddělení, tajně rozvíjel inteligenci robotů Vyprávěcí postup: er-forma (monolog vypravěče, 3. osoba – minulý čas) Děj: Dílo začíná příjezdem prezidentovy dcery Heleny na ostrov. Ředitel Domin ji provede továrnou R.U.R. (Rossum´s universal robots) , Helena je však z prohlídky roztrpčena. Myslí si, že se roboti musí cítit špatně. Oni se ale tak necítí, protože necítí vůbec nic. Domin se jí snaží vysvětlit, že je to tak správně (roboti tak dokáží více pracovat), ale marně. Helena si myslí své a chce roboty změnit. Domin se posléze do Heleny zamiluje a během návštěvy ji požádá o ruku. Helena již z ostrova neodjíždí. První dějství se odehrává 10 let po příjezdu Heleny na ostrov. Na obyvatele ostrova dopadá tíživá atmosféra. Roboti se změnili, začali cítit sami sebe, čímž se ještě víc přiblížili člověku. Onu změnu zařídila Helena. Přesvědčila doktora Galla, aby pozměnil roboty. Změna je to však fatální. Roboti se začínají hromadně bouřit a zlenivělé lidstvo se není schopno robotům ubránit. Po mnoho let nechávali všechnu práci na robotech, čímž zdegenerovali a nyní se již ani nemohou rozmnožovat, protože se nerodí děti. Helena se rozhodne pro rázné řešení. Tajně spálí originál receptu na výrobu robotů. Myslí si, že když nebudou roboti, lidstvo se vrátí zpět do zaběhnutých kolejí a bude lépe. Zvrat přichází ve chvíli, kdy se k ostrovu přibližuje loď. Ta je však plně obsazená vzbouřenými roboty. Čapek, Karel: R.U.R. Ti postupně dobývají celý ostrov. Všech šest inženýrů včetně Heleny se zabarikáduje v jednom z domů. To je však bohužel pouze dočasné řešení. V této chvíli se ostatní od dr. Galla dozvídají o změně robotů. Po chvíli se daří robotům proniknout do domu a všechny lidi až na stavitele Alquista krvelačně zabijí. Roboti si brzy začnou uvědomovat chybu, kterou udělali. Jelikož jsou to stroje, které se opotřebovávají, začínají se postupně rozpadat. Chtějí po Alquistovi, aby je znovu začal vyrábět. Stavitel si však nepamatuje výrobní postup a recept byl spálen Helenou. Řešení vidí v nalezení nějakých přeživších lidí, kteří by zachránili alespoň lidstvo. Roboti usilovně hledají, ale nikoho nenalézají. Poté ho napadne udělat pitvu jedné z robotek, aby zjistil, jak vlastně roboti fungují. Jeden z robotů však projeví lásku a chce, aby byl pitván on. Alquist v tom vidí řešení. Láska podle něj všechno zachrání. Propustí oba roboty, aby se do sebe ještě více zamilovali. Z díla vyplývá, že bychom neměli technice slepě důvěřovat a nechávat vše jen na ní. Čtenářům je ukázáno, že z vynálezu, jenž měl primárně ulehčovat lidem práci, se po zneužití může stát vraždící monstrum. Možná ještě strašlivějším příkladem zrádnosti vynálezů může být změna robotů provedená na nátlak Heleny. Ukazuje, že i věc, která je myšlena dobře, může vést k fatálním následkům. Navíc jsou následky v přímém rozporu s úmysly. Dále dílo varuje před degenerací lidstva, která nastane, pokud necháme roboty, aby

Témata, do kterých materiál patří