Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


20) Počátky realismu a kritický realismus v české literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (89 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

20. POČÁTKY REALISMU A KRITICKÝ REALISMUS V ČESKÉ LIT. Realismus:- nový literární směr, který vzniká současně s romantismem, ale rozvíjí se hlavně ve druhé polovině 19. stol. - hl. hrdina bývá člověk typický pro svojí dobu a společnost, ničím se nevymyká průměru a v literárním díle se vyvíjí. Protože autoři často poukazují na nedostatky ve společnosti, hovoříme často o tzv. Kritickém realismu. - realismus se rozšířil ve všech světových literaturách a v Čechách ho prosazovali: Májovci, lumírovci, ruchovci Součastně s realismem vzniká:Naturalismus – je to krajní forma realismu, líčí hrdinu jako člověka, který je předurčen zděděnými vlastnostmi a vlivem prostředí k určitému životu. Přeceňuje biologickou stránku člověka a také vliv prostředí na člověka (zejména ten negativní) Karel Havlíček Borovský -zakladatel moderního novinářství, české kritiky a autor satirických děl. -* v Borové u Přibyslavi, studoval gympl v Německém Brodě, filosofii v Praze a potom vstoupil do kněžského semináře, ze semináře byl vyloučen, věnoval se studiu české a slovenské lit., cestoval po Čechách, Slovensku a Polsku, důležitý byl pobyt v Rusku, tam odjel r.1842 na Šafaříkovo doporučení jako vychovatel do šlechtické rodiny, poznal že Ruský carismus je stejný jako Rakouský absolutismus, pobyt v Rusku se odrazil v jeho tvorbě; donucen odejít do vyhnanství do Brixenu. Po návratu brzy zemřel : a) napsal cestopis:Obrazy z Rus: -v něm charakterizoval ruský národ a život v tehdejším Rusku. b)Epigramy: –větší část napsal v Rusku, jinak je psal celý život př: Verba, docent, evempla trahunt: -rukopisná verze, ale to je definitivní „Co sám nerad, nečiň jinému!“ žáku pravil kantor kdesi, třepaje ho za pačesy. „ Nechoď Vašku s pány na led, mnohý příklad máme, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme“ EPIGRAM: -krátká, vtipná, útočná, satirická báseň -Po návratu z Ruska se věnoval spisovatelské a novinářské činnosti. -Borovský jako novinář: -působil v Národních novinách. Vláda zastavila vydávání Národních novin, a tak začal v Kutné Hoře vydávat politický týdeníkSlovan. -Dílo: 3 satirické básně, všechny vznikly v Brixenu. 1)Tyrolské elegie: =žalozpěv -byly napsány jako bezprostřední reakce na odvlečení do Brixenu. 2)Král Lávra: -námět je převzat ze staré irské pohádky, podle které má hodný král Lávra oslí uši, a každého kdo tuto nekrálovskou ozdobu uvidí dá popravit. Jen holič ví to tajemství a to prozradí vrbě, vrba však začne zpívat a všichni ví to tajemství 3)Křest sv. Vladimíra: -vrcholná satyra Borovského -námět je převzat ze starého Nestorova letopisu a to ten fakt, že v 10.stol. ruský kníže Vladimír přikázal utopit v Dněpru sochu pohanského boha Peruna. A tím se dostane do sporu s vládce Vod. Božena Němcová (1820 – 1862) -prozaička, zakladatelka realismu v české lit., vlastním jménem Barbora Panklová, * ve Vídni v poloněmecké rodině, otec Němec, matka Češka. Dětství prožila v Ratibořicích u České Skalice na panství vévodkyně Zaháňské, kde jí vychovávala její babička Magdaléna Novotná. Vzdělání získala v rodině panského úředníka a v 17 letech se provdala za Josefa Němce –byl to státní finanční úředník, vlastenec a kvůli častým sporům s nadřízenými byl často překládán na různá místa naší vlasti. V r.1842 se nastěhovali do Prahy, Němcová se tu seznámila s tehdejší českou kulturní společností (F.L.Čelakovský, K.J.Erben, A.Reissová, V.Nebeský,…). Důležitý byl pobyt na Chodsku, poznala zde chodský lid, zajímá se o problémy sociální (napsala článek do novin Selská politika), začala zde sbírat lidové pohádky a báchorky. V r.1850 se vrací do Prahy, tento pobyt je přerušen cestami na Slovensko, v Praze vznikají její největší díla je to období největší bídy, kdy prosila přátele o pomoc ponižujícím způsobem. Zemřela v Praze dne 21.1.1862. -Dílo: 1)psala verše: -romantické básně s milostnými a vlasteneckými motivy, neměly úspěch. 2)sběratelská činnost: -sbírala pohádky, pověsti, báchorky, ovlivnil ji Erben a)Národní báchorky a pověsti b)Slovenské pohádky a pověsti 3)národopisné studie: a)Obrazy z okolí domažlického b)Obrazy ze života slovenského 4)próza: -psala povídky: Dlouhá noc Domácí nemoc Pan učitel Divá Bára – o dívce, která se ničeho nebojí; zfilmováno Baruška Karla Rozárka Babička: - její vrcholné dílo ve kterém vzpomíná na své dětství Viktorce: -zamiluje se do vojáka, prožívá nešťastnou lásku a končí tragicky. Pohorská vesnice: -rozsáhlá povídka, Němcová ji pokládala za své nejlepší dílo. V zámku a podzámčí:-v této povídce vidí ostřeji vztahy mezi šlechtou a poddanými. Urozený a neurozený Chýše pod horami GENERACE MÁJOVCů – 60. léta V roce 1858 vyšel almanach MÁJ. Cílem májovců bylo:1) vyzdvihnout odkaz K.H.Máchy 2) zobrazovat svět realisticky 3) pozdvihnout úroveň české literatury na evropskou úroveň - 60. léta byla ve znamení uvolnění cenzury a rozvoje kultury – rozvíjely se divadelní spolky, časopisy, noviny Jan Neruda -hl. představitel májovců, básník, prozaik a novinář, *v rodině vojenského vysloužilce v Praze na Malé straně, kde prožil celé dětství, vystudoval Malostranské gymnázium; nedostudoval filozofii a práva; - byl zaměstnán jako suplující učitel, úředník ve vojenské účtárně a potom redaktor (Hlas, Čas, Obrazy života, Obrazy domova, Národní listy). - podnikal cesty do zahraničí – Německo, Itálie, Francie, Egypt - zemřel v Praze. dílo:Próza:Arabesky – drobné prózy Trhani – román se sociálním námětem Povídky malostranské – obsahují 13 povídek: - Týden v tichém domě; - Pan Ryšánek a pan Šlágr; - Přivedla žebráka na mizinu; - O měkkém srdci paní Rusky; - Večerní šplechty - Doktor Kazisvět; - Hastrman; - U tří Lilií; - Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku; - Figury; - Svatováclavská mše; - Psáno o letošních dušičkách; - Jak to přišlo, že dne 20. srpna roku 1849 o jedné s poledne Rakousko nebylo rozbořeno. Vítězslav Hálek - narozen v Dolínku na Mělnicku - vystudoval akademické gymnázium a filozofickou fakultu - stal se spisovatelem a redaktorem (časopis Lumír a Květy, kde spolupracoval s Nerudou). - cestoval – byl na B

Témata, do kterých materiál patří