Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Král Lávra

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19.2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KRÁL LÁVRA

Autor: Karel Havlíček Borovský

Bibliografické údaje: pdf

Literární druh a literární žánr: lyricko - epický/ satiristická báseň (alegorická)

Hlavní myšlenka:

Hlavní myšlenkou je kritika hlouposti, omezenosti, pošetilosti a zloby panovníka. Oslí uši = politický symbol výsměchu. Na postavě krále Lávry jsou popisovány vlastnosti panovníka Ferdinanda ,,Dobrotivého", který byl v té době rakouským císařem. Autor ukazuje, že nezáleží na zevnějšku, ale na tom, jak se člověk chová, jaké jsou jeho vlastnosti a jaké má srdce.

Obsah knihy:

Báseň vypráví o irském králi Lávrovi, který není zlý, ale má podivný zvyk - jednou ročně se nechá ostříhat a oholit, poté dá holiče oběsit.

Jednou připadl los mladému Kukulínovi. Kat už ho vedl na popraviště, když se ho zastala jeho matka, která je vdovou a pro syna by se sama obětovala. Král Lávra měl dobré srdce a tak vdově vyhověl, ale Kukulín musel slíbit, že neprozradí, co viděl na jeho hlavě a stane se královým doživotním holičem (lasebníkem).

Kukulína tajemství velmi sužuje a jeho matka mu poradí, aby zašel za poustevníkem, který žije v lese, ať mu poradí. Kukulín tak učiní a poustevníkovou radou je, aby to, co ho sužuje, zašeptal do staré vrby. Poté by se mu mělo ulevit, což se také stane.

Ale, co se nestalo o něco později. Král Lávra pořádal hodování a bál a pozval si nejslavnější karlovarské muzikanty. Červíček, jeden ze členů kapely, ztratil po cestě kolíček od své basy a rozhodl se ho nahradit větvičkou z oné vrby. Jakmile začne hrát, basa spustí: ,,Král Lávra má oslí uši, král je ušatec!" Tajemství je vyzrazeno. Král ihned hudebníka vyhodí a milou basu chce oběsit, což ovšem není možné. Nejprve je z toho mezi lidmi pozdvižení, ale pak si poddaní uvědomí, že je to jediná vada a Lávra je dobrý panovník. Ten se také smířil s tím, že se lidé dozvěděli o jeho tajemství a od té doby nosil král své oslí uši viditelně

a veřejně, aniž by se za ně styděl.

Hlavní postavy:

Král Lávra - dobrotivý panovník, ale mírně přihlouplý, protože za žádnou cenu nechce prozradit svému okolí, že má oslí uši, aby se neponížil. Proto se stříhá pouze jednou ročně a holiče nechá ihned oběsit.

Kukulín - mladičký holič, který neudrží tajemství o králových uších a pošeptá je do staré vrby a tím spůsobí vyzrazení tajemství.

Červíček - český muzikant, který je pozván panovníkem, aby hrál na bále.

A právě jeho basa vyzradí tajemství o králových oslích uších.

Vlastní názor na knihu:

Toto dílo se mi líbilo, bylo napsáno vtipně a ironicky, autor zvolil zajímavé téma. Dobře se četlo, bylo srozumitelné. Vybrala bych si ho k maturitě, protože se s ním dobře pracuje a není náročné.

Další informace:

Autorem je Karel Havlíček Borovský (1821-1856) - novinář, literární kritik, básník, satirik, překladatel. Narodil se v Borové v rodině zámožného kupce. Přestože se v rodině mluvilo německy a Havlíček studoval na německých školách, němčinu za svůj rodný jazyk nepovažoval.

Témata, do kterých materiál patří