Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Král Lávra

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KRÁL LÁVRA Autor:Karel Havlíček Borovský Bibliografické údaje:pdf Literární druh a literární žánr:lyricko - epický/ satiristická báseň (alegorická) Hlavní myšlenka: Hlavní myšlenkou je kritika hlouposti, omezenosti, pošetilosti a zloby panovníka. Oslí uši = politický symbol výsměchu. Napostavě krále Lávry jsou popisovány vlastnosti panovníka Ferdinanda ,,Dobrotivého", který byl v té době rakouským císařem. Autor ukazuje, že nezáleží na zevnějšku, ale na tom, jak se člověk chová, jaké jsou jeho vlastnosti a jaké má srdce. Obsah knihy: Báseň vypráví o irském králi Lávrovi, který není zlý, ale má podivný zvyk - jednou ročně se nechá ostříhat a oholit, poté dá holiče oběsit. Jednou připadl los mladému Kukulínovi. Kat už ho vedl na popraviště, když se ho zastala jeho matka, která je vdovou a pro syna by se sama obětovala. Král Lávra měl dobré srdce a tak vdově vyhověl, ale Kukulín musel slíbit, že neprozradí, co viděl na jeho hlavě a stane se královým doživotním holičem (lasebníkem). Kukulína tajemství velmi sužuje a jeho matka mu poradí, aby zašel za poustevníkem, který žije v lese, ať mu poradí. Kukulín tak učiní a poustevníkovou radou je, aby to, co ho sužuje, zašeptal do staré vrby. Poté by se mu mělo ulevit, což se také stane. Ale, co se nestalo o něco později. Král Lávra pořádal hodování a bál a pozval si nejslavnější karlovarské muzikanty. Červíček, jeden ze členů kapely, ztratil po cestě kolíček od své basy a rozhodl se ho nahradit větvičkou z oné vrby. Jakmile začne hrát, basa spustí: ,,Král Lávra má oslí uši, král je ušatec!" Tajemství je vyzrazeno. Král ihned hudebníka vyhodí a milou basu chce oběsit, což ovšem není možné. Nejprve je z toho mezi lidmi pozdvižení, ale pak si poddaní uvědomí, že je to jediná vada a Lávra je dobrý panovník. Ten se také smířil s tím, že se lidé dozvěděli o jeho tajemství a od té doby nosil král své oslí uši viditelně a veřejně, aniž by se za ně styděl. Hlavní postavy: Král Lávra- dobrotivý panovník, ale mírně přihlouplý, protože za žádnou cenu nechce prozradit svému okolí, že má oslí uši, aby se neponížil. Proto se stříhá pouze jednou ročně a holiče nechá ihned oběsit. Kukulín- mladičký holič, který neudrží tajemství o králových uších a pošeptá je do staré vrby a tím spůsobí vyzrazení tajemství. Červíček- český muzikant, který je pozván panovníkem, aby hrál na bále. A právě jeho basa vyzradí tajemství o králových oslích uších. Vlastní názor na knihu: Toto dílo se mi líbilo, bylo napsáno vtipně a ironicky, autor zvolil zajímavé téma. Dobře se četlo, bylo srozumitelné. Vybrala bych si ho k maturitě, protože se s ním dobře pracuje a není náročné. Další informace: Autorem je Karel Havlíček Borovský (1821-1856) - novinář, literární kritik, básník, satirik, překladatel.Narodil se v Borové v rodině zámožného kupce.Přestože se v rodině mluvilo německy a Havlíček studoval na německých školách, němčinu za svůj rodný jazyk nepovažoval. Po gymnáziuvstoupil do kněžského semináře ( byl přesvědčen, že právě kněz může nejvíce působit na lidi, rozšiřovat český národní a vlastenecký život).Kvůli svým názorům z něj byl vyloučen. Tehdy začal psát epigramy ( s krutým vtipem a útočnými myšlenkami) na církevní dogmata a církevní morálku. V roce 1843 odjel do Moskvy pracovat jako vychovatel.Po návratu zpět domů působil v redakci Pražských novin a jejich literární příloze Česká včela.Vydával také vlastní politický deník Národní noviny se satirickou přílohou Šotek, ty však byly zastaveny. V roce 1859 se přesunul do Kutné Hory a začal vydávat časopis Slovan.V roce 1851 byl poslán do vyhnanství do Brixenu ( Tyrolsko), kde strávil 4 roky. Na návštěvu za ním přijela i manželka Julie s jejich dcerou. Později byl propuštěn pod příslibem, že již nebude publikovat, ani psát.Po návratu domů se dozvídá, že mu zemřela manželka a dcera byla předána do výchovy jeho švagrové. Krátce po svém návratu zemřel na tuberkulózu. Jeho pohřeb se stal národní manifestací (Božena Němcová mu pokládá na hrob trnovou korunu). Pohřben je v Praze na Slavíně. Psal v době národního obrození , které trvalo od 70. let 18. století do poloviny 19 století.České země prošly stejně jako Evropa procesem přeměny starých feudálně stavovských struktur v moderní občanskou společnost.Došlo k velkému společenskému a kulturnímu hnutí, kdy se český národ hlásí o svá práva a rozvíjí se česká kultura, nositelem národního obrození je česká buržoazie a inteligence. Nejvýraznější feudální přežitky byly odstraněny reformami Marie Terezie a Jozefa II. Bylvydán tzv. toleranční patent, který povolil náboženskou svobodu některým nekatolickým vyznáním.Zrušilo se nevolnictví.Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku. Autor konkrétně patří do 4. etapy národního obrození, jsou to 50. léta 19. století a je to tzv. období dočasného potlačení národních snah. Literatura se orientuje demokraticky a její metoda směřuje od romantismu k realismu.Literáti se snaží vidět a zobrazit svět reálně, vyjadřovat se kriticky k nedostatkům a zároveň podat nový obraz národního života. Současně tvořícími autory jsou Božena Němcová,

Témata, do kterých materiál patří