Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Romeo a Julie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Romeo a Julie Charakteristika postav: Romeo - syn Monteků; je citlivý mladík, se smyslem pro čest a věrnost. Nechce pokračovat v nesmyslných sporech. Je impulzivní a jedná podle okamžitého popudu bez velkého rozmyšlení. Jeho city jsou velice silné. Pro lásku je ochoten obětovat vše, včetně vlastního života.Julie - dcera Kapuletů; je mladá a impulzivní dívka. Je statečná a oddaná své první a jediné lásce, kterou prožívá velmi intenzivně. Julie je inteligentní a přesto stále ještě trochu dětinská a hravá. Láska jí zbaví bezstarostnosti a přinese jí hořkosladké chvíle velikého štěstí, vášně a nádherné okamžiky v Romeově náručí. Stejně jako Romeo si bez svého miláčka neumí život představit a proto jej raději ukončí. Otec Vavřinec - oddávající Romea a Julii; františkánský mnich, je Romeův přítel a důvěrník. Chytrý mnich, který přeje oběma mladým milencům štěstí a cítí velikou vinu za jejich smrt. Chůva -je důvěrnice Juliina. Mladou slečnu vychovala a má ji ráda jako vlastní dceru. Je to prostá lidová žena, ale přeje Julii štěstí po boku Romea. Její poznámky vnášejí do děje komičnost. Většinou je neschopná jednoznačně se vyjádřit.Montek a Kapulet - hlavní představitelé obou rodůMerkucio -Romeův přítel a příbuzný vévody. Je to vtipálek a bývá velmi výřečný. Nakonec doplatí na spory mezi Monteky a Kapulety.Paris - mladý šlechtic; měl si vzít JuliiTybalt - Juliin bratranec; velmi pomstychtivý a nesnášenlivý vůči Montekům, je rváč a rád vyvolává rozbroje a šarvátky. Tato „záliba“ se mu stane osudnou. Stručný děj:Jak je známo, v italském městě Verona panuje už roky mezi dvěma rody (Montekové a Kapuleti) velký spor.Romeo z rodu Monteků se účastní plesu Kapuletů, na kterém se zamiluje do krásné Julie Kapuletové a ona zase do něj. Milenci se nechají oddat otcem Vavřincem.Po jejich oddání dochází ke střetu Romea s Tybaltem, který ho k smrti nenávidí a který mu také zabil přítele Merkucia. Proto jej Romeo zabije, za což je za trest vyhoštěn z Verony. Tímto se Julie velmi trápí a ještě více začne smutnit, když se dozví, že její rodina chce, aby si vzala mladého šlechtice Parise. Julie se proto rozhodne jít pro radu k otci Vavřincovi, jenž jí nabídne nápoj, po němž bude vypadat jako mrtvá. Julie souhlasí a nápoj vypije.Její rodina ji pohřbí do rodinné hrobky. Když se o tom dozví Romeo, vydá se do Verony a rozhodne se zemřít vedle své milé. Po vypití jedu umírá, ale mezitím se probouzí Julie, která vedle sebe spatří mrtvého Romea. Dýkou si probodne srdce a zemře.Jejich rodiny se usmíří až nad jejich společným hrobem, do kterého jsou Romeo a Julie pohřbeni. Hlavní myšlenka:Poukaz na skutečné a správné hodnoty jako je láska a čest namísto podlosti a nenávisti – neměly by upadat a musí se za ně bojovat. Každý má právo rozhodovat o svém osudu. Vztah autora k textu: Er-forma (=vypravování ve třetí osobě), autor je pouze pozorovatel. Jazykové prostředky: Dílo se dělí na 5 dějství (úvod, zápletka, vyvrcholení děje, zvrat, závěr) a má prolog. Veršovaná forma,jambický verš (typický pro Shakespeara), jazyk je spisovný s citově zabarvenými výrazy,lyrický, objevuje se ovšem rozdílnost stylu – vysoký (Romeo, Julie) a lidový (chůva), archaismy. Vyskytuje se zde přímá řeč v podobě monologů a dialogů. Dále využití přirovnání(Tu se Romeo vymrštil jako střela),metafora (na křídlech lásky přeletěl jsem zeď). Kompozice: Děj chronologicky uspořádán, graduje. Žánr: Drama: Tragédie. Umělecký směr: Renesance: znovuzrození, obrození; snaha o obrodu společnosti – návrat k antickým ideálům (kladen důraz na poznání vzdělání). Středem zájmu je člověk, nikoliv Bůh (návrt k radostem života, zájem o vědu). Humanismus: zájem o člověka, zdůrazňuje jeho svobodu, schopnosti, vlastnosti a rozum. Kontext: William Shakespear: (1564 - 1616) anglický básník, herec a dramatik. Pocházel ze Stratfordu nad Avonou, po přestěhování se do Londýna postupně nabíraly jeho díla věhlasu. Byl spoluvlastníkem divadla Globe (kruhovité divadlo bez opon a kulis, tudíž umožněn velmi těsný kontakt s divákem). Napsal 37 dramat a sbírku sonetů)tématem jsou rozpory v lásce). Tragédie: Romeo a Julie, Hamlet, Macbeth, Král Lear, Othello,… Komedie: Kupec Benátský, Mnoho povyku pro nic, Zkrocení zlé ženy, Večer tříkrálový, Komedie omylů Historické hry: Jindřich IV., Jindřich V., Jindřich VI., Král Jan, Richard II., Richard III. Soudobí autoři: renesance: Dante Alighieri (Božská komedie), Giovanny Boccacio (Dekameron), Myguel de Servantes (Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha), Francois Villon Myšlenkový a tématický kontext:Jan Otčenášek - Romeo, Julie a tma; Romain Rolland – Petr a Lucie; Vlastní názor: nádherné dílo, jedno ze základních dramatických děl, mnohé úpravy – podoba filmová, muzikálová, operní, baletní,…

Témata, do kterých materiál patří