Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Křest sv. Vladimíra

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Křest sv. Vladimíra Autor:Karel Havlíček Borovský Bibliografické údaje:pdf Literární druh a literární žánr:lyricko - epický/ satiristická báseň (alegorická) Hlavní myšlenka: Autor chtěl čtenářům ukázat, že církvi šlo vždy a všude o zájmy zcela světské. A politicky mocenské. Borovský v tomto díle útočí na carský absolutismus a ještě více na absolutismus rakouský. Vysmívá se caru Vladimírovi a také bohu Perunovi. Oba ztvárňuje jako zlostné lidi se všemi nectnostmi, odhaluje jejich lidskou podstatu a tím je zbavuje všeho vznešeného, co jim přisuzuje vynucená víra. Popis cara i Peruna je zveličený = větší zesměšnění u čtenářů. Obsah knihy: Báseň je rozdělena do deseti zpěvů, její děj se odehrává v carském Rusku přibližně na přelomu 9. a 10. století za vlády cara Vladimíra 1. zpěv - Perun a Vladimír Ruský car Vladimír slaví svůj svátek. Aby ušetřil na dělostřelectvu, vyšle drába k bohu Perunovi, aby mu vyřídil, že chce, aby mu zahřměl, jak se patří a že si nakonec spolu vypijí čokoládu. Peruna však tato žádost velmi rozzlobí, neváhá použít neslušných slov, kterými cara velmi popudí. Carovi na jeho oslavě zahřmí kanony, všichni jedí, pijí, hodují a tancují. Car chce na Peruna poslat policajty, ale nakonec se rozhodne, že až po oslavě. 2. zpěv - Hospodářství Bůh Perun popisuje, co všechno musí udělat, že vůbec není lehké býti bohem. Každý po něm něco chce - ten chce zdraví, ten chce děti atd., sám se nechce žádný starat a za všechno se modlí, jako by každý měl boha jen pro své pohodlí. Nakonec ale začne litovat, že carovi nevyhověl a že z toho bude mít problémy. 3. zpěv - Vojenský soud Ve třetím zpěvu je řečeno, že policajti mají dobrou práci, lidé si jich musí vážit, koho chtějí, toho si chytnou. Ani bůh se před nimi neubrání. Tři ho vlečou do vězení a Perun prosí, ať jdou přes humna a ne přes město, aby neměl veřejnou ostudu. Soudci neměli na boha zákony, protože civilní soud nepočítal se souzením boha. Car se proto rozhodl poslat boha k vojenskému soudu, protože ten nesoudí podle zákonů, ale podle oka. Peruna odsoudil za urážku Jeho Veličenstva, vzpouru, nemravné řeči, neposlušenství, k provazu dle práva. Nakonec je utopen v Dněpru a pro výstrahu je vlečen ulicemi na koňském ocasu. Spolu s bohem seděl v díře žurnalista, který psal proti víře a dostal stejný trest jako bůh. 4. zpěv - Testament Perunův Peruna přivázali za nohy na koňský ocas a vlekli jej blátem a kamením a za ním také toho novináře. Vysmýčili s nimi všechny louže po celém Kyjevě. Pak je utopili bez zpovědi. Království boží pomine, lidé si vytvoří nové bohy, jen caři a samovláda potrvají věčně. Kdo ctí cara, může něčím být, kdo ho nechválí budě věčně jenom pít vodu. 5. zpěv - Bezbožnost v Rusích V 5. zpěvu je vylíčeno, že lidé přišli o boha, ale život se proto nezastaví. Jen církev se zastavila. Kněží neměli peníze, lidé přestali platit desátky, přestali navštěvovat mše a přestali se modlit, protože, když není bůh, tak proč? 6. zpěv - Audience U cara se setkali kněží, zvoníci, kostelníci, biskupové, hrobaři, muzikanti a ministranti, přišli si stěžovat, že hynou, protože Rusové přestali platit desátky. Ať jim car opatří nového boha, když jim Peruna sebral. Car řekl, že si vše rozmyslí. 7. zpěv - Ministerská rada V tomto zpěvu se car radí s ministry o novém bohu. Každý z nich má svůj názor podle toho, jakou funkci zastává. 8. zpěv - Kamarilla V osmém zpěvu útočí na cara ženská kamarilla. Večer poté se car svěřil svému sluhovi Matesovi, který za něj problém vyřešil. Běžel do novin a dal inzerát, že car hledá nového boha. Druhý den se to všude vědělo. 9. zpěv - Jezovitský marš Novina se donesla až k papežovi a ten rozkázal poslat na Rus jezovity. Nechá jim složit speciální marš, kterému je v textu věnován celý 10. zpěv. 10. zpěv - Konkurs Tento zpěv je o konkurenčním boji mezi jednotlivými církvemi, které se sešly. Jedna druhou pomlouvá, aby byla co nejlepší a zvítězila. Hlavní postavy: Car Vladimír - ruský vládce, je samolibý, vždy musí být po jeho a když mu někdo oponuje, je za to potrestán - dokonce i bůh. Perun - bůh, který neuposlechl nařízení cara (člověka) a ten ho za to odsoudil. S jeho smrtí se ale ztratila autorita církve a víry. Vlastní názor na knihu: Toto dílo se mi líbilo, bylo napsáno vtipně a ironicky. Bylo srozumitelné, takže se dobře četlo. Překvapilo mě autorovo používání vulgarismů. Připadalo mi také trochu absurdní (utopení boha, konkurz na nového). K maturitě bych si ho vybrala, protože není náročné, je krátké a dobře se s ním pracuje. Další informace: Autorem je Karel Havlíček Borovský (1821-1856) - novinář, literární kritik, básník, satirik, překladatel.Narodil se v Borové v rodině zámožného kupce.Přestože se v rodině mluvilo německy a Havlíček studoval na německých školách, němčinu za svůj rodný jazyk nepovažoval. Po gymnáziuvstoupil do kněžského semináře ( byl přesvědčen, že právě kněz může nejvíce působit na lidi, rozšiřovat český národní a vlastenecký život).Kvůli

Témata, do kterých materiál patří