Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


lakomec 1

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Jean-Baptiste Molière: Lakomec. ARTUR, Praha 2008 Rozbor textu: Literární druh: Drama Literární žánr:Komedie Typ vypravěče: Dialog a monolog – střídání více ich-forem Aktuálnost námětu:Dílo je na svoji dobu nadčasové a dnes aktuální. Chamtivost, intriky v rodině a touha staršího muže po mladší ženě jsou i v dnešní době. Čas a místo děje: Děj se odehrává v Harpagonově domě v Paříži, v 17. století. Jazyk a styl: Dílo je psáno prózou, spisovnou češtinou (jsou tu využity i vulgarismy) formou dialogů a monologů. Je použita běžná měšťanská mluva, která není nijak přikrášlována, a především u Harpagonova služebnictva je plná hovorových obratů. Často se dá použít satirický tón. V knize se vyskytují také citoslovce (Achich! Ach!), rčení (To jí trefíte do noty), zdrobněliny (blonďáčkové). Použité básnické prostředky: sarkasmus (To vy děláte tyhle čisté obchody?), personifikace (Mé chudinky penízky! Oloupili mě o vás, vy moji hodní přátelé!), hyperbola (Umírám, jsem mrtev, jsem pohřben!), metafora (okořenit chválou), apostrofa (Ty můj božínku) v tomto překladu se nevyskytují archaismy. Kompozice:Závěr – Ztracené peníze se naleznou, koná se svatba Kleanta a Mariany a Valéra a Elišky. Hlavní myšlenka: Výsměch chamtivosti a kritika chorobné touhy po penězích, kvůli které člověk zanedbává mezilidské vztahy, nebere ohledy na city ani na lásku. Postavy:Další postavy: policejní komisař a jeho písař, panna Klaudie, Šimon, Bumbal, Treska) Obsah: Příběh pojednává o bohatém a lakomém vdovci Harpagonovi, jenž je svou lichvou známý po celém okolí. Každého podezírá z krádeže jeho majetku dokonce i své dvě děti Kleanta a Elišku. Kleant je zamilovaný do chudé dívky Mariany a Eliška miluje správce domu Valéra. Když si jsou obě děti s otcem promluvit o svatbě, tak je předběhne a poví jim, že si Marianu vezme sám a pro oba má už vybrané výhodné partnery. Pro Kleanta našel bohatou vdovu a pro Elišku bohatého kupce Anselma. Kleant si potřebuje půjčit peníze, aby mohl s Marianou utéct, a chce si půjčit peníze od lichváře, později zjistí, že lichvářem byl Harpagon. Při příchodu na námluvy k Harpagonovi Mariana zjistí, že je to Kleantův otec a navíc je Harpagonem znechucena. Eliška s Marianou odjedou na trh a Harpagon mají se synem čas jen pro sebe. Harpagon se tedy Kleanta ptá, jestli se mu Mariana líbí a jestli k ní chová nějaké sympatie. Ten zapíral a otec ho překvapí, když mu oznámí, že mu chtěl Marianu nechat za manželku. Nakonec mu Kleant řekne pravdu, ale otec na něj začne křičet, aby se dívky zřekl. Později ke Kleantovi přichází jeho sluha Štika, který ukradl Harpagonovu kazetu s penězi, kterou ukrýval na zahradě. Harpagon je ze ztráty naprosto zoufalý a jde nahlásit krádež komisařovi. První je vyslýchán Jakub, chtěl se pomstít Valérovi, a tak řekl, že to byl on. Valér si však myslí, že je obviněn ze zasnoubení s Eliškou. Následně k nim přijde Eliška a Anselm. Když Valér začne vyprávět, kdo doopravdy je zjistí, že je Anselm jeho otec a Mariana jeho sestra. Poté přijde i Kleant, který chce vrátit svému otci peníze pod podmínkou, že mu dá Marianu. Harpagon souhlasí. Citace:ŠTIKA(tiše Kleantovi)KLEANT(tiše Štikovi)ŠIMON: Ach, vy jste si pospíšili! Kdo vám řekl, že je to tady?(Harpagonovi)HARPAGON: Cože, ty darebáku, ty se pouštíš do takovejchhle lumpáren? Dílo se mi velice líbilo, kniha byla čtivá a děj se rychle posouval dopředu. Doporučila bych ji snad všem, především díky tomu, že toto téma je velice aktuální.

Témata, do kterých materiál patří