Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


15) Historická próza

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

15. HISTORICKÁ PRÓZA Počátky již v základech kronikářství: Kosmas– kronikář a zakladatel českého dějepisectví Dílo: KRONIKA ČESKÁ– jazyk latinský, 12. stol. obsah: zahrnuje dějiny od nejstarších dob až do autorovy současnosti, do r. 1125. Prameny: - bájné vyprávění starců, zprávy svědků; to, co sám zažil Forma: latinsky a prózou, prokládal ji veršem, oživuje vyprávění přímou řečí Význam: zdroj faktů o našich dějinách Dalimilova kronika (1314)– 1. česky psaná kronika, je veršovaná, autor neznámý, Dalimil je omyl autor čerpal převážně Kosmovy kroniky, v úvodu vysvětluje proč píše česky (z lásky k lidu) obsah: dějiny českého národa, do r. 1125 vypráví dle Kosmy forma: veršovaná kronika význam: není v historických faktech, ale v názorech autora 1. bojuje proti poklesu české šlechty 2. chce zapůsobit na panovníka, aby se neorientoval na němce, ale na čechy = vlastenectví.„Radějí sě chcu s česků sedlků smieti, než královnu Němkyňu za ženu mieti.“ 3. vyjadřuje požadavky demokratické rovnosti lidí„Vyšli smy všickni z otcě jednoho.“ Ukázky o Oldřichovi a Boženě. Husická kronika – psána latinsky; zachycuje husitské hnutí; autor Vavřinec z Březové Václav Hájek z Libočan: -humanismus v českých zemích: (pol.15.stol. – poč.17.stol.) Kronika česká (16.stol) –čerpal z mnoha kronik, pracoval na ni 6 let, začíná příchodem Čechů a končí r.1527. Kronika je historicky nepřesná, autor si domýšlel nebo i vymýšlel osudy některých historických postav. Kronika však vyniká vypravěčským uměním. František Palacký:doba NO -narodil se v Hodslavicích v rodině učitele. -hájil zásadu tzv:austroslavizmu: -chtěl zachovat rakouský stát jako ochranu malých slovanských národů, po r.1848 však vyslovil přesvědčení, že český národ si zachová svou existenci i bez rakouského státu. -zemřel jako uznávaný a ctěný„otec národa“ -Dílo: Staří letopisové čeští: -popisuje dějiny od 14. do 16. stol. Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě: -nejdříve psal toto dílo německy, později bylo vydáno i česky.Dílo obsahuje dějiny od nejstarších dob až do r.1526. Má 5 dílů. Nejdůležitější je 3 díl věnován husitství. Podle Palackého to byl vrchol našeho vývoje. K.H. Mácha -první vytvořil romantickou lit. u nás, * v Praze, vystudoval gympl, filozofii a práva, četl Scotta, Goetheo, navštěvoval přednášky Josefa Jungmanna o českém jazyce, hrál ve Stavovském divadle, cestoval po Čechách, dvakrát byl v Krkonoších, nejdelší cestu podnikl do Benátek v Itálii, kreslil zříceniny hradů. Po studiích nastoupil v Litoměřicích jako advokát praktikant a měsíc poté zemřel, pochován v Litoměřicích v den své svatby, jeho ostatky převezeny na Vyšehrad v roce1938. Dílo:Kat:-4 dílný cyklus a jednotlivé díly měli být nazvány podle českých hradů – Křivoklad, Karlštejn, Vyšehrad, Valdek. Stihl napsat pouze Křivoklád – odehrává se v době Václava IV.; jedná se o konfrontaci krále s katem. Josef Kajetán Tyl: -* v Kutné Hoře, studoval gympl, nedokončil filozofii, člen kočovné divadelní spol., úředník, působil ve Stavovském divadle a v několika novinách (Květy, Sedlské noviny). Po revoluci v roce 1848 byl z Prahy vypovězen, kočoval z divadelní společností a zemřel v bídě v Plzni. -Dílo:Statný Beneda Rozina Ruthardova Dekret kutnohorský Braniboři v Čechách Božena Němcová (1820 – 1862) -prozaička, zakladatelka realismu v české lit., vlastním jménem Barbora Panklová, * ve Vídni v poloněmecké rodině, otec Němec, matka Češka. Dětství prožila v Ratibořicích u České Skalice na panství vévodkyně Zahíňské, kde jí vychovávala její babička Magdaléna Novotná. Vzdělání získala v rodině panského úředníka a v 17 letech se provdala za Josefa Němce –byl to státní finanční úředník, vlastenec a kvůli častým sporům s nadřízenými byl často překládán na různá místa naší vlasti. V r.1842 se nastěhovali do Prahy, Němcová se tu seznámila s tehdejší českou kulturní společností (F.L.Čelakovský, K.J.Erben, A.Reissová, V.Nebeský,…). Důležitý byl pobyt na Chodsku, poznala zde chodský lid, zajímá se o problémy sociální (napsala článek do novin Selská politika), začala zde sbírat lidové pohádky a báchorky. V r.1850 se vrací do Prahy, tento pobyt je přerušen cestami na Slovensko, v Praze vznikají její největší díla je to období největší bídy, kdy prosila přátele o pomoc ponižujícím způsobem. Zemřela v Praze dne 21.1.1862. Dílo:V zámku a podzámčí: -v této povídce vidí ostřeji vztahy mezi šlechtou a poddanými. Svatopluk Čech - narodil se v Ostředku u Benešova - jeho otec byl horlivý vlastenec; vystudoval gympl v Litoměřicích a práva v Praze; pracoval jako právní koncipient; pracoval ve Slané a v Praze; hodně cestoval – navštívil Dánsko, Chorvatsko, Kavkaz….. - byl to tichý, plachý, samotářský člověk Dílo:Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV stol:-Pan Brouček se opět ve snu dostává do doby Žižkovy, nevyniká národní hrdostí ani husitským uvědoměním, je typem maloměšťáka, který se stará jen o své pohodlí, své přesvědčení mění podle výhod, chová se zbaběle, sám Žižka ho odsoudí k trestu smrti. Kritický realismus: Zikmund Winter -Jiráskův předchůdce -napsal jediný román: Mistr Kampanus: -děj se odehrává kolem r.1620 ukazuje situaci na KU, hl.p. je Jan Kampanus Vodňanský, je to rektor Pražské univerzity, čestný, zásadový, nekatolík, je svědkem popravy 27. českých pánů, a když se dozví, že na univerzitě budou smět přednášet jen katolíci, přestoupí k nim, je to však zbytečné a svou situaci řeší sebevraždou. -povídky:Rozina sebranec Panečnice Alois Jirásek -zakladatel českého historického románu, *Hronov, studoval německé gymnázium v Broumově a později české gymnázium v Hradci Králové, maloval, vystudoval fil. fakultu, působil 14 let v Litomyšli jako středoškolský profesor, v r.1917 podepsal manifest českých spisovatelů v němž se spisovatelé přihlásili k boji za samostatnost čes. národa, byl nemocen. -Dílo: -rozděleno podle toho jaké historické období zobrazil: 1a)Doba husitská: -zobrazil ji od poč., přes vyvrcholení až po úpadek r.Mezi proudy: (trilogie)-zobrazil zde všechny rozpory které vedly k husits

Témata, do kterých materiál patří