Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Literární moderna od 90. let do 1. světové války, její vzory v evropské literatuře, symbolismus a impresionismus v naší literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

13. Literární moderna od 90. let do 1. světové války její vzory v evropské literatuře symbolismus a impresionismus v naší litertuře 90. léta 19. st. vliv moderních proudů evropského umění prokletí básníci Charles Baudelaire Květy zla (součástí báseň Zdechlina) Paul Verlaine Jean Arthur Rimbaut Pobyt v pekle Iluminace Edgar Allan Poe Havran Jáma a kyvadlo Pád domu Usherů Vraždy v ulici Morque Francois Villon je k prokletým básníkům přiřazován, ačkoliv žil v jiné době Malý testament Velký testament tzv. Villonská balada užití protikladů „Já u pramene jsem a žízní hynu, horký jako oheň, zuby drkotám.“ vnášeli do literatury nová témata, která byla do té doby tabu – např. umírání homosexualita drogy užívali je i při tvorbě společnost jimi opovrhovala, stejně jako oni společností v r. 1895 vydán Manifest České moderny týkal se uměleckých i politických otázek rozchod s vládnoucí politikou rozchod s dosavadním uměním mezinárodní sdružování dělnictva představitelé Josef Svatopluk Machar František Xaver Šalda Otokar Březina Antonín Sova Vilém Mrštík individualisté každý měl vlastní osobité pojetí tvorby skupina se brzy rozpadla protispolečenští buřiči takto bývají nazýváni mnozí básníci na přelomu století impresionistická a symbolická tvorba (symbolismus užívá nepřímého pojmenování) francouzské vlivy impresionismus zachycuje dojem pomocí barevných skvrn a teček 1. obraz Východ slunce nad Temží C. Monet E. Degas E. Manet P. Cezanne V. van Gogh (Slunečnice) Rodin (malíř a sochař) C. Debussy (hudba) expresionismus zachycuje pocity E. Munch Osobnosti české literatury tohoto období Josef Svatopluk Machar narodil se v Kolíně, ale dlouhou dobu žil ve Vídni satirik rozešel se v názorech s Masarykem generální inspektor v armádě psal pamflety dílo Tristium Vindobona Zde by měly kvést růže (postavení ženy ve společnosti) Magdaléna Satirikon (obdiv k antice) cyklus Svědomím věků na rozdíl od Vrchlického (Zlomky epopeje), pesimistické pojetí dějin Jed z Judey On (Napoleon) Oni (francouzská revoluce) Kam to spěje? obdivoval silné osobnosti – Fridrich Nietze Antonín Sova impresionista a symbolista narodil se v Pacově (jižní Čechy) dílo Z mého kraje (báseň Rybníky – zapojil zrak i čich) Zpěvy domova (reakce na 1. světovou válku) Otokar Březina symbolista (velké množství symbolů téměř vede k nesrozumitelnosti) mysticismus Tajemné dálky Karel Hlaváček dožil se jen 24 let (TBC) dekadence (úpadek, umění pro umění x umění pro život) návaznost na Karla Hynka Máchu oba psali díla zajímavá i světově dílo Pozdě k ránu (báseň Hrál kdosi na hoboj) Mstivá kantiléna Viktor Dyk básník, prozaik, dramatik utopil se dílo Krysař Země mluví (ze sbírky Okno) Zmoudření Dona Quijota F. X. Šalda stal se nejvýznamnější postavou české literární kritiky literární kritik, básník, prozaik a dramatik jeho kritická iniciativa ovlivnila českou literaturu proměnil kritiku v samostatný útvar literatury vytvořil podobu moderní české eseje o uměleckých otázkách od r. 1928 do jeho smrti Šaldův zápisník 9 ročníků zvláštní typ časopisu vyplnil ho vlastními pracemi kritiky eseje úvahy a poznámky k situaci literatury básně povídky vychází ze subjektivního prožitku, ale snaží se o objektivnost tvůrčí metoda hodnocení díla hodnotí i pravdivost a nadčasovost díla Karel Toman básník zájem o přírodu cestoval dílo Měsíce Sluneční hodiny František Gellner anarchista zemřel v 1. světové válce bohém dílo Po nás ať přijde potopa! (Píseň zhýralého jinocha) Petr Bezruč pochází ze Slezska původně poštovní úředník psal sociální balady dílo Maryčka Magdonová Ostrava Stanislav Kostka Neumann básník, prozaik, publicista, překladatel anarchista dílo Rudé zpěvy (obdiv k Rusku) Nové zpěvy (obdiv k rozvoji techniky) Kniha lesů, vod a strání Fráňa Šrámek žil v Sobotce u Písku několikrát vězněn za své názory dílo Stříbrný vítr (impresionosmus) Modrý a rudý (báseň Raport) Splav Měsíc nad řekou Začátky moderní prózy ve 20. st. Marcel Proust Hledání ztraceného času James Joyce (Ir) Odysseus Dubliňané Franz Kafka žil v Praze na Starém městě zemřel na tuberkulózu Dopisy Mileně (Mileně Jesenské) Proces (hlavní hrdina Josef K.) Zámek Proměna Amerika (nedokončeno) odcizení, osamocení („někdo, někdy, někde“) anarchismus – vznikl v Rusku, snaha o bezvládí, absolutní svoboda všeho pro všechny, neuskutečnitelné, zásada demokracie: „Svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného.“ Četba F. Kafka: Proces V. Dyk: Krysař E. A. Poe: Havran E. A. Poe: Jáma a kyvadlo a jiné povídky

Témata, do kterých materiál patří