Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4.ročník, rozdělení jazyků (indoevropské, ugrofinské, semitohamitské), vývoj českého jazyka a pravopisu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (114,78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1.ROZDĚLENÍ JAZYKŮ - asi 6 000 jazyků - je těžké rozlišit jazyk od nářečí - jazyků ve světě ubývá (např. latina) → sjednocování, lidé se snaží více dorozumět - nejvíce zastoupená 1.čínština 2.angličtina 3.španělština A) INDOEVROPSKÉ JAZYKY – indoevropská jazyková rodina - čeština - 6000 př.n.l. existoval jeden společný indoevropský prajazyk - existovala tzv. baltoslovanská jazyková jednota → rozpad 2000 př.n.l. → slovanské jazyky se začaly vyvíjet samostatně 1.INDOEVROPSKÁ JAZYKOVÁ RODINA 2.UGROFINSKÁ JAZYKOVÁ RODINA - maďarština, estonština, finština 3.SEMITOHAMITSKÁ JAZYKOVÁ RODINA - hebrejština, aramejština, arabština 4.ASIJSKÁ JAZYKOVÁ RODINA - vietnamština 5.ALTAJSKÁ JAZYKOVÁ RODINA - turečtina, mongolština, korejština, japonština, čínština 2.PRASLOVANŠTINA, SLOVANSKÉ JAZYKY - 2000 př.n.l. 1.PÁDY – 7 pádů 2.JERY = změkčují nebo ztvrdňují hlásku - měkký a tvrdý znak - v ruštině doteď, v češtině zanikly 3.NOSOVKY - dnes má polština – ę, ą 4.UŽÍVÁNÍ VIDŮ 5.DUÁL = dvojné číslo - praslovanština, stará čeština - když to byl pár – dvojice 1.nesu 2.nesechom - dvojný tvar – ručičkami hodin, ručičkama dítěte 6.AORISTY= zvláštní tvary minulého času, pouze ve staré češtině -naznačoval, že to je hlavní minulý děj, odlišoval od jiného méně podstatného děje → jazyky se začaly vyvíjet samostatně 3.VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA - jazyk se nejčastěji mění v pravopisu – pravidla 1902, 1957, 1993 - změna slovní zásoby – rozvoj techniky - tvary slov se mění an, ana, ano → on, ona, ono ZMĚNA HLÁSKOSLOVÍ a) SOUHLÁSKY g → h noga→ noha šč → šť Ščepán → Štěpán r → ř repa → řepa b) SAMOHLÁSKY a→ě→eduša→duše – změnilo se ve spisovné češtině, ne nářečí – morava u → i dušu → duši ó → uo → ů dvór → dvůr aj → ej daj → dej vajce → vejce ie → í viera → víra ú → ou súd → soud múka → mouka 4.VÝVOJ ČESKÉHO PRAVOPISU ZMĚNA TVAROSLOVÍ - zanikl duál – jen v částech těla nohama atd. - životnost – ve staré češtině se neměnila 1.chlap 2. chlap → 1.chlap 4.chlapama PRAVOPIS = první česky napsaná věta - vsuvka do latinského textu – Zakládací listina církevní organizace – Litoměřická kapitola 1.pravopis – primitivní - písmena z abecedy latiny, ale latina měla méně hlásek než čeština např. č - latinské c – č, c nebo k - latinské s – s nebo š 2.pravopis spřežkový – 13./14. st. - spojení dvou písmen dohromady č=cz, ž=rz, š=sz, ss, á=aa - jediná spřežka dnes je ch 3.pravopis 14./15.st. -Jan Hus – návrh diakritické úpravy pravopisu - nábodeníčko = diakritika aa→á cz→c 4.Bratrský pravopis – až do 19.st. - Jednota bratrská c→č Mág → Máj 5.Analogická úprava pravopisu - Dobrovský - vzory, slovesa do tříd 6.1902 první pravidla pravopisu Jan Gebauer 7.1957 druhá pravidla pravopisu 8.1993 současná pravidla pravopisu

Témata, do kterých materiál patří