Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Martin Heidegger

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Martin Heidegger

(26. září 1889, Meßkirch – 26. května 1976, Freiburg im Breisgau)

Byl to německý fenomenologický filosof, žák Edmunda Husserla a jeden z nejvlivnějších filosofů 20. století, který je však také kritizován za svůj postoj k nacismu.

Fenomenologie - znamená obecně přesné zkoumání jevů. Místo zkoumání podstat a skutečností samých se tedy zabývá zkušeností, tím, jak se věci „samy“ člověku ukazují.

Edmund Husserl - německý filosof a zakladatel moderní fenomenologie.

Heideggerův velmi originální způsob myšlení i vyjadřování vytvořil skutečnou filosofickou školu a jeho obtížné, těžko přístupné dílo ovlivnilo mnoho významných filosofů 20. století.

Bytí a čas

Heidegger koncipoval tzv. fundamentální fenomenologii, kterou představil v nedokončeném díle Bytí a čas. Heidegger usiloval o kritické překonání metafysického* pojetí povahy lidství, které nechce uchopit kategoriálně, nýbrž na základě „existenciálů“. Lidství pojímá jako existenci a tvrdí, že pouze člověk existuje. Existence není nic definitivně stanoveného a je třeba o ni usilovat: jsoucno*, které se stará o svou existenci, nazývá Heidegger Dasein – pobyt. Člověk je tedy pobyt, jemuž v jeho bytí jde o toto bytí, neboli člověk se stará o svou existenci. Existence se podává v různých naladěních, z nichž nejradikálnější je úzkost, jelikož přivádí existenci před samotný fakt svého „bytí“ tím, že zjevuje možnost nebytí. Tím, že úzkost zjevuje „nic“, tím zároveň poukazuje na samo bytí, které se ukazuje jako problematické a ohrožené konečností. Tím pro pobyt vystupuje jako zásadní problém smrtelnosti a časovosti. Odhalení časového charakteru existence je zásadním přínosem rané fáze Heideggerova myšlení a z časovosti se odvíjí koncepce "vrženého rozvrhování se" pobytu. Heidegger si však záhy byl vědom, že nelze omezit určení smyslu bytí pouze na lidské jsoucno, což by vedlo na scestí antropologizace a antropocentralizace.

Metafyzika - je filozofická disciplína, která se zabývá původem, podstatou a účelem jsoucna, a také nejvyšším Jsoucnem – Bohem. Metafyzika se klade do protikladu přírodním vědám.

Jsoucno - obecné filosofické označení pro cokoliv, co jest, nejčastěji pro jednotlivé věci, které se kolem nás vyskytují.

Martin Heidegger a jeho analýza člověka v šesti bodech:

1. člověk svůj život žije v první osobě (subjektivně, individuálně)

2. člověk je na svém bytí zainteresován (snaží se prožít svůj život co nejlépe)

3. člověk je "vržený" do života bez vlastního přičinění - bytí autentické (já se rozhoduju za sebe), bytí neautentické (rozhodují za mně druzí)

4. člověk je spjat s okolím a druhými lidmi

5. člověk žije v určitém čase a je si vědom své smrti

6. člověk je bytostí pravdy, hledá pravdu a poznává jiná bytí

Témata, do kterých materiál patří