Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Moliere - lakomec

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Moliere - Lakomec Aristotelova zásada tří jednot: -jednota času – příběh se měl odehrávat pokud možno během 24 hodin - místa – příběh měl být spjat s jedním místem - děje – měla být sledována jedna základní dějová linie Moliére - (1622 – 1673) - vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin - byl nejúspěšnější evropským veseloherním autorem - svou přezdívku si zvolil proto, aby svým rodičům neudělal hanbu (herectví bylo v tehdejší společnosti opovrhováno) - 13 let působil u různých kočových společností nejen jako řadový herec, ale rovněž jako spisovatel frašek a komedií, a dokonce i řežisér - ve své tvorbě vycházel z tradice lidového divadla i odkazu antických komedií - Moliér předváděl na jevišti lidské chyby, negativní vlastnosti hloupostí počínaje přetvářkou a pokrytectví konče - tyto lidské chyby byli konfrontovány se zdravým rozumem a lidskou morálkou - jeho postavy odpovídaly skutečným francouzům - Moliér upadl do bezvědomí při závěrečné scéně hry Zdravý nemocný a krátce na to zemřel Dramatické dílo: -Tartuffe neboli Podvodník Další hry -Don Juan, Misantrop, Zdravý nemocný, Skapinova šibalství Lakomec Styl psaní Lakomec je komedie o 5 dějstvích. Děj zapadá do poloviny 17. století ve Francii, v Paříži. Odehrává se v jeden čas, na jednou místě a má jeden děj, Je psán prózou, v originále je francouzsky. Zde je patrný i vliv jeho vlastních zkušeností s rodiči. Dílo je plné komediálních a důvtipných zápletek, dochází k úsměvným nedorozuměním a hlavní postavy jsou detailně charakterizovány. Postavy zůstávají na konci hry stejné jako na začátku. Moliére se přizpůsobuje ideálu tří jednot a pěti aktů. Některé hry napsal veršem, jiné prózou. Jazyk :hovorový, zvláštní slovosled, zvláštní vyjadřování(bratr a sestra si vykají). Literární druh:drama Žánr :klasicistní komedie, prvky satiry Charakteristika postav Harpagon: Hlavní postavou je šedesátiletý Harpagon (z lat. harpago = loupit), vdovec, lichvář a necitelný lakomec. Ztráta jeho bohatství pro něj představuje ztrátu smyslu bytí a zdravého rozumu. Harpagon omezuje své děti a intrikuje s jejich životy, svého syna Kleanta i dceru Elišku nutí do výhodných sňatků. Pro syna vybral bohatou vdovu, i přestože Kleantes miluje krásnou, mladou Marianu, do které se ale Harpagon zakoukal sám. Pro dceru naopak našel zámožného starce. Jeho šílenství způsobí až ztráta zlatých dukátů, které mu vezme sluha Kleanta, aby tak pomohl svému pánovi. Harpagon po nich zběsile pátrá. Po odhalení lsti se výměnou za peníze vzdává Mariany. Nakonec svolí ke sňatkům svých dětí s partnery, které si sami zvolili, ale až poté co se dozvídá o jejich majetném rodinném zázemí - Valér se tedy žení s Eliškou a Kleantes s Marianou. Kleant a Eliška: Harpagona z duše nenávidí za jeho lakomství. Oba se snaží žít normální život, ale klepy o jejich otci jim ztěžují společenský život. Zatímco Eliška se zamiluje do vychytralého Valéra, sluhy v jejich domě, Kleant nechá své srdce u krásné Mariany. Oba sourozenci jsou tak nuceni jednat proti vůli otce a stávají se z nich nešťastní spiklenci. Valér: Jediný člověk, kterému Harpagon věří a dává na jeho rady, podlehne kouzlu Elišky a je ochoten pro ni udělat cokoliv. Za stejně důležité však pokládá dobrý vztah se starým vdovcem a nechtěně tak ohrozí počínající vztah mezi ním a Eliškou. Oba se nakonec tajně zasnoubí. Mariana: chudá dívka z Paříže, která se ochotně stará o svou nemocnou matku. Je zamilována do Kleanta, a jen nešťastně přihlíží Harpagonovu dvoření. Přelstít lakomce se jí podaří s pomocí dohazovačky Frosiny. Frosina: Jako jediná zná poměry v celé rodině. Díky jejím chytrým nápadům nakonec dokáže dát mladé zamilované dohromady. Ona sama se chce za Harpagona provdat. Je to dohazovačka Šindel – Je zcela oddaný svému pánu Kleantenovi. S myšlenkou, že svému pánovi pomůže, ukradl Harpagonovi jeho skříňku s penězi Inspirace - Moliére se inspiroval antickým dramatikem Plautem- Zlatý hrnec. V Plautově komedii je sice hlavní hrdina Euclio chudý člověk (ten získá obrovské jmění, zatímco Harpagon je boháč) , ale zůstal zde motiv zakopaného zlatého pokladu a jeho krádeže. - Lakomec – mnohokrát zfilmován Témata Hlavní téma: Hlavním tématem je lakota Harpagona, který pro peníze udělá cokoliv. Vedlejší téma: Za vedlejší téma považuji milostné vztahy jeho dětí. Celkové téma: Celkové téma je lidská chamtivost. Hlavní myšlenka: Hlavní myšlenkou této divadelní hry je kritika touhy po penězích, protože člověk zaslepený bohatstvím nebere ohledy na city druhých lidí. Význam knihy Hra Lakomec, stejně jako ostatní Molièrova díla, je svou tématikou nadčasová a stále aktuální, stala se oblíbenou a byla přeložena do mnoha světových jazyků. Na tehdejší dobu dost neobvyklé a novátorské je především Molièrovo demokratické a otevřené kritizování vyšších vrstev a zkaženosti světa obecně.

Témata, do kterých materiál patří