Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Obraz mládí v literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (130,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 1 Maturitní otázka 25 Obraz mládí v literatuře Řecká literatura Homér Ilias Obsah: líčí úsek posledních 51 dnů z desetileté Trojské války. Syn trojského krále Priama Paris odloudil spartskému králi Menelaovi jeho ženu Helenu. Pohaněný Meneosa vyzval řecké vládce k vojenské výpravě proti Troji, kterou Řekové oblehli, ale nebyli jí schopni dobýt. Boj už trval devět let, když vypukl spor mezi neporazitelným bojovníkem Achillem a vůdcem řecké výpravy Agamemnonem. Ve snaze pomstít svého mrtvého přítele Patroklese zabil nejslavnějšího trojského hrdinu Hektora, sám se konce války nedočkal, byl zasažen do paty, jediného zranitelného místa na svém těle. Řekové nakonec Troju dobyli lstí (ukryli se do koně a v nejvhodnější dobu zaútočili na pobořené hrady). Většina Trojanů zahynula, Řekové město vyplenili a zapálili. Odyssea Při plavbě na rodný ostrov bloudil Odysseus s družinou mnoho let po moři a zažil četná dobrodružství. Při zastavce na ostrově obrů Kyklopů, jeden z nich Polyfemos, uvěznil celou družinu. Některé z Odysseových druhů zabil a snědl, ale Odysseus ho přelstil, když ho opil a ve spánku mu vypíchl jediné oko. Když se jeho sousedé ptali, kdo ho zabil, řekl že Nikdo (tak se Odysseus představil). Ráno, když obr vypouštěl z jeskyně ovce a berany, zbytek členů Odysseovy výpravy se na ně pověsili a tak mu unikli. Odysseus při dalších dobrodružstvích ztratil celé své mužstvo, ale on sám se dostal na rodnou Ithaku, kde pomocí svého syna Telemacha pobil vetřelce, kteří usilovali o jeho ženu Penelopu. Poté užíval zaslouženého míru. Sofoklés Antigona Eurípidés Médeia Královská dcera Médeia zachránila vůdce argonautů (mytologičtí plavci) Iasona a pomohla mu zmocnit se zlatého rouna. Zamilovala se do něj, on ji však pouze využil a oblíbil si dceru krále Kreonta Glauku, s níž se měl oženit. Médea proto Glauku zabila (vznítily se jí šaty a ona uhořela), zemřel i její otec. Potom zavraždila obě své děti, které měla s Iasonem. Král Oidipus Když je král Oidipus nařčen z otcovraždy, začne pátrat po pravdě. Oidipus se dozvídá, že krále Laia nezavraždili lupič, ale on sám, když se kdysi setkal v horách s neznámým cizincem a v hádce ho zabil. Zdrcený Oidius zjišťuje, že toho koho pokládal za svého otce je jeho vychovatel a že aniž to věděl zavraždil vlastního otce a navíc se stal manželem své matky. Jeho matka spáchá sebevraždu, on si vypíchne oči a odchází do vyhnanství Renesance Giovanni Boccaccio (1313-1375) Dekameron sbírka 100 novel s rámcovou kompozicí, kterou tvoří příběh deseti mladých lidí (7 žen a tři muži), kteří si po deset dnů na venkově za Florencií (snažili se utéct před morem) vyprávějí příběhy novely obsahují příběhy o ušlechtilých věcech, ale i o podvodech, mají rozmanité náměty, z nichž převažují milostné Francois Violin (1431-po roce 1463), Malý testament obsahuje satirické básně, které jsou rozloučením s přáteli kritika soudobé společnosti Velký testament závěť rozmýšlí o pomíjivosti a bídě života vyjadřuje strach ze smrti zamýšlí se nad svými hříchy a omlouvá je chudobou a osudem jedná se o baladu Miquel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) Důmyslný rytíř Don Quijote de la Macha hlavní hrdinou je šlechtic, který je poblázněný rytířskými knihami a vydává se na pouť za vysněnou princeznou Dulcineou (dívka ze sousední vesnice, prostá selka). Cestou ho potkává přízemní sluha Sancho Panzo, který jediný neztrácí smysl pro realitu. Ze svých výprav se Don Quijote vrací zesměšněn a zbit (boj s větrnými mlýny pokládanými za obry, boj proti stádu ovcí pokládanými za nepřátelské vojsko apod.) William Shakespeare (1564-1616) Hamlet, král dánský Hamletův otec, dánský král zemřel za podezřelých okolností. Vše nasvědčuje tomu, že byl zavražděn svým bratrem Claudiem, který se pak oženil s jeho ženou. Hamletovi se jednou v noci zjeví otcův duch a poví mu pravdu. Hamlet se poté snaží pomstít otcovu smrt, ale aby nebyl podezřelý, předstírá šílenství. Posléze uspořádá divadelní představení, kde zinscenuje otcovu smrt. Nový král na to přijde a posílá Hamleta do Anglie. Při návratu z cesty jeho mečem náhodně zemře otec Hamletovy milé Ofélie . Ta se z toho pomate a utopí. Oféliin bratr Loertes vyzve Hamleta na souboj. Král využije této příležitosti a potře Laertův meč jeden. Když Hamlet zjistí zradu, vytrhne Laertovi otrávený meč a probodne jím Laerta i krále. Současně umírá i královna, když se napila z číše otráveného vína, připraveného pro Hamleta. Nakonec umírá i Hamlet, který byl zraněn ze začátku souboje. Národní obrození Božena Němcová (1820 – 1862) Babička (1853 – po smrti jejího milovaného synka Hynka) Základní dějovou osnovu Babičky tvoří dvě pásma.První z nich ukazuje život na Starém bělidle s příjezdem babičky a popisem jejího všedního dne. Pak se objevují vedle členů Proškovy rodiny další lidé: mlynář, rýzburský myslivec, panský strážník Mojžíš, bába kořenářka, bláznivá Viktora, paní kněžna atd. Druhé pásmo, které pozvolna navazuje na první, popisuje přírodní dění během ročních období a ukazuje život v jednotlivých fázích roku. Divá Bára Divá Bára se narodila za bouře, matka zemřela při porodu. Lidé ji neměli rádi, protože byla jiná. Byla silná, prala se s chlapci a ochraňovala jednoho z nich. Nebála se ničeho, nedbala na pověry. Bára měla přítelkyni. Ta měla úplně jinou povahu. Báru měl rád i pan farář. Bářinu přítelkyni chtěli rodiče vdát za bohatého starého pána. Ona však milovala jiného. Bára šla jednou za maminkou myslivce pro koření a přenocovala tam. Uviděl ji myslivec a zamiloval se do ní. Viděli se ještě na tancovačce, kde si ji vyvolil za tanečnici. Všechny na ni žárlily. Bára vymyslela plán, jak postrašit nápadníka své přítelkyně. Ten se polekal a upustil od sňatku. Lidé pronásledovali strašidlo a když zjistili, že je to Bára, zavřeli ji do márnice. Ta začala hořet a vysvobodil ji myslivec a odešli spolu. Karla Karla a její přítelkyně Hanička vyrůstaly vedle sebe, měly se rády, ale jak vyrůstaly, začaly se sobě odcizovat, protože Haničce se zdálo, že je Karla divná a že ji k ní ně

Témata, do kterých materiál patří