Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Preromantismus a romantismus ve světové literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

10. Preromantismus a romantismus ve světové literatuře Preromantismus Rozvíjí se v Evropě v 2. polovině 18. st., u nás 20. léta 17. st. Preromantikové v mnohém předjímají romantiky, s oblibou zdůrazňují cit, vášeň. Oproti klasicismu, který se řídil pravidly a umění chápal jako vzor k následování, preromantikové chtějí měnit svět. Autoři často zobrazovali přírodu, jezera, hřbitovy, noc… Symbolickými postavami jsou mnich, vězeň, poutník. Preromantikové se často stylizují do rolí pěvců = bardů, nebo proroků. Francie Antoine Marie Prevost - autorem dílaManon Lascaut (přebásnil Nezval) Jean Jacques Rousseau - romány o výchově (svoje děti dal do sirotčince, rušili ho) - hlásal návrat k přírodě, viděl v ní novou svobodu člověka, civilizace člověka zkazila. -Emil, čili o výchově - představy o rozvoji člověka -Nova Heloisa - román v dopisech, příběh tragické lásky Anglie ideálem byl Shakespeare (dovedl pochopit člověka a jeho vášně) Laurince Stern -Život a názory pana Tristrama Shandyho Německo V Německu se rozvíjí hnutíSturm und Drang = bouře a vzdor. Klasikové něm. literatury: Johann Gottfried Herder Gotthold Ephraim Lessing - 18. st.; mezi zakladateli měšťanské tragédie -Emilia Galotti - měšťan Galotti má krásnou dceru a do ní se zamiluje sám panovník, který nechá zavraždit jejího snoubence. Emilia radši než by si vzala panovníka, spáchá sebevraždu. Johann Wolfgang Goethe - 18./19. st, narodil se v bohaté rodině ve Frankfurtu nad Mohanem, všestranně nadaný - malířství, hudba, fyzika… Později odchází do Wiemaru, kde se stává ministrem, věnuje se botanice, zoologii. Ke konci života se věnuje literatuře a vědě. -Utrpení mladého Werthera - román v dopisech, jedno ze stěžejních děl Sturm und Drang; o nenaplněné lásce Wetrhera k Lotě, svou bezvýchodnou situaci řeší sebevraždou. Román měl takový vliv, že mladé páry začaly páchat sebevraždy, proto musel Goethe napsat dovětek. -Goetz von Berlichingen - historická hra; Berlichingen volí násilí a smrt jako jediné východisko ze životní situace -Faust - dvoudílná báseň, veršovaná, motiv Fausta není původní - byl oblíbenou postavou už ve středověku.; -1. díl: Dr. Faust přijímá nabídku ďábla Mefistofela. Jakmile bude Faust tak šťastný, že bude chtít zastavit čas, propadne jeho duše peklu. Faust se vrhne do vědění, ale je nespokojený, proto mu Mefistofeles přivádí Markétku. Faust se do ní zamiluje, ale v souboji zabije jejího bratra, proto Markétka zabije své dítě, které měla s Faustem. Je odsouzena k smrti a čeká na popravu. Faust Mefistofela donutí, aby ji osvobodil. Markétka ďáblovu pomoc odmítá a tak svou duši zachraňuje před peklem. - 2. díl: Faust je nešťastný z Markétčiny smrti, Mefistofeles se ho pokouší rozptýlit a zavede ho na dvůr císaře, kde má zapomenout. Je sice zahrnut vděčností za objev papírových peněz a láskou Heleny, ale spokojenost stále nenachází. Nakonec - již jako starý a osleplý - žádá císaře o bažinatý kus mořského břehu, který odvodní a zúrodní. Konečně nachází smysl svého života. Mefistofeles Fausta oklame, lemuři mu kopou hrob, ale on se domnívá, že pokračují v dobrém díle, proto řekne: „Okamžik směl bych osloviti, jsi tak krásný, prodli jen!“ Chce zastavit čas, protože je šťastný a jeho duše propadá ďáblu. Zasahují andělé a nesou jeho duši do nebe, kde se setkává s Markétkou. - toto téma zpracoval iMichail Bulgakov - Mistr a Markétka Friedrich Schiller - 17./18. st., lyrik, dramatik; hrdinové dramat touží po svobodě a konec jejich života je tragický. -Na radost - oslava lidských činů (zhudebnil Beethoven) -Loupežníci - Karel Moor (temperamentní, svobodomyslný šlechtic) je intrikami svého bratra připraven o dědictví, snoubenku a otcovu důvěru. Dobrovolně se dává k loupežníkům ve snaze odčinit bezpráví, ale loupežníci mu odmítají poslušnost. Vydává se dobrovolně soudu a je odsouzen. -Don Carlos - boj Nizozemců proti španělské nadvládě -Valdštejn -Panna Orleánská -Marie Stuartovna -Vilém Tell Romantismus Rozvíjí se v 1. polovině 19. st. Zobrazuje příjemné, snové - city, vášně, fantazie… Je únikem od reality. Slovo romantismus pochází ze slova román = neskutečné fantaskní příběhy. Zobrazuje rozpor mezi duchovním a světským světem, proti sobě stojí snahy jedince a životní realita. Únikem ze tohoto světa je příroda, exotika, mystika, fantazie… Autoři splývají s hrdiny (g subjektivnost děl) - bývají buřiči nebo propadají spleenu, protože nemohou naplnit své touhy. Vznikají: veršované povídky, eposy, hymny, historické romány, historické povídky Německo Novalis -Hymny na noc - den (symbolizuje zdejší svět, plynoucí čas) x noc (symbol smrti, duchovního světa) -Heinrich Offerdingen - potulný básník uvidí ve snu modrý květ a vydává se ho hledat (g modrý květ - symbol romantického básnictví) Anglie William Blake - měl vidiny, rozmlouval s anděly… -Zpěvy zkušenosti -Zpěvy nezkušenosti George Gordon Byron - miloval život, jeho osud byl podobný osudům jeho hrdinů -Korzár -Lara -Childe Haroldova pouť - autobiografické prvky, Childe Harold putuje, obdivuje antiku, srovnává slavnou minulost s přítomností -byronská povídka - hrdina je odbojný, miluje svobodu Percy Byste Shelley - odmítal se podřídit autoritám (nesnášel otce), odmítá křesťanství - píše spisek o atheismus (kvůli němu ho vyloučili ze školy). Vzal si 16letou dívku, opustil ji a ona spáchala sebevraždu. Nakonec se žení s Mary, je autorkou Frankensteina. -Cenci - boháč Cenci terorizuje rodinu, zosnuje vraždu synů, znásilní dceru… Rodina podněcovaná knězem ( milenec dcery Beatrice) nakonec Cenciho zabije. Všichni jsou popraveni. -Odpoutaný Prométheus - námět z antické mytologie - Prométheus přinese lidem oheň a za to je přikován ke skále. Každé ráno přilétá orel a klove mu játra. Walter Scott - jeho typ poezie nevyhovoval požadavkům té doby, proto psal prózu. -Jezerní panna -Ivanhoe- má dvě základní linie - 1. konflikt Sasové x Normané; 2. milostné příběhy mezi postavami Rusko Alexandr Sergejevič Puškin - pro své názory byl vyhnán na Kavkaz, kde vytvořil Cikány a rozpracoval Evžena Oněgina

Témata, do kterých materiál patří