Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


proměna

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nejprve vydávána časopisecky, poté publikována v Lipsku Literární druhLiterární žánr:povídka (= krátký až středně dlouhý prozaický žánr, obykle jednoduchý příběh bez mnohých odboček; předchozí děj pojatý jen zkratkovitě; postavy se nevyvíjejí jako v románu, charakter převážně stejný; nevyhýbá se popisu), někdy označováno jako novela (= střední prozaický žánr, odbočky a popisné pasáže jsou omezeny na minimum, děj spěje k výrazné pointě) Typ vypravěče:neosobní er-forma (jednotlivé postavy nahlíženy z vnější perspektivy) Čas a místo děje:časově není určeno; děj se odehrává v maloměstském bytě rodiny Řehoře Samsy v nejmenovaném městě Jazyk a styl: spisovný jednoduchý jazyk bez slangových či hovorových výrazů, nevyskytují se archaismy; věcný, úřednicky strohý styl, přísně racionální, chladný, bez emocí (to ostře kontrastuje se snovostí situace); převažuje nepřímá řeč nad přímou (ale také se vyskytuje); i vnitřní monolog občas text ozvláštněn přechodníky, vulgarismy, eufemismem, hyperbolou, řečnickými otázkami paradoxní slovní spojení, absurdita, tragikomické momenty i humor Kompozice:chronologická (občasné vzpomínání na minulost, představy do budoucnosti); úvodní souvětí nás informuje o základní situaci (hl. postava se proměnila v hmyzího tvora připomínajícího obří ploštici), rozděleno do tří bezejmenných kapitol: Hlavní hrdina a jeho rodina se srovnávají s nastalou situacíNacházejí dočasný způsob, jak spolu žítMoment odcizení se vrací s mnohem větší silou, smrt člověka – brouka v důsledku zranění a záměrného hladovění je nakonec pro všechny vysvobozením Hlavní myšlenka:je zpracován jednoduchý příběh – proměna člověka v hmyzího tvora (změna vztahu mezi Řehořem a jeho rodinou); absurdní obraz jeho života – existenciální pocit odcizení člověka v moderním světě; jedinec není proti tomuto pocitu ochráněn ani v rodinném kruhu, odcizení se v tomto prostředí paradoxně ještě stupňuje Postavy: Jsou charakterizovány pouze vnějším chováním (= projev jejich vlastností) Řehoř Samsa – obchodní cestující, ochotně vydělává na rodinu, ti to berou téměř jako samozřejmost, existence rodiny je na něm závislá, je si toho vědom, ale nevadí mu to; poctivý, pracovitý, zodpovědný, bere svoji proměnu jako fakt, nepozastavuje se nad tím; úzkostlivý, snížená sebedůvěra, smířený, nevýrazná osobnost Markéta – Řehořova sestra, sedmnáctiletá dívka, hudebně nadaná (housle); má ráda svého bratra, po proměně se o svého bratra stará, překonává odpor, ale svou pomocí situaci často komplikuje; kvůli nedostatku financí po proměně, musí začít pracovat, její postoj se mění – začíná jí být bratrova situace lhostejná, nenávidí jej za to, že je pro rodinu přítěží, jeho smrt přijímá s klidem Řehořova matka – starostlivá, ale zároveň opatrná a nedůvěřivá; neunese se dívat na syna po proměně, doufá, že je to jen přechodná situace, při konfrontaci s ním z něj má hrůzu; kvůli finanční situaci musí chodit do zaměstnání, následně, jako ostatní, Řehoře bere jako břemeno Řehořův otec – muž činu, ztělesnění nerozvážné síly, prchlivý, praktický, tvrdý, přísný; po proměně musí začít pracovat; syn je mu odporný (hází po něm jablka) Další postavy: služka, nájemníci, zástupce firmy, ve které Řehoř pracoval Matka a Markéta nakonec upřednostní vysvětlení, že se Řehoř ztratil, a uhynulý hmyzí tvor s ním nemá nic společného Obsah: Jednoho dne se Řehoř Samsa probudil a zjistil, že se proměnil v brouka. Zanedlouho na něj doléhali rodiče i prokurista, který přišel zjistit, proč Řehoř nepřišel ráno do práce, aby odemkl dveře a pustil je dovnitř. Prokurista si stěžuje na Řehořovo chování a ten se bojí o svou práci, proto se pokouší prokuristovi omluvit a vše mu vysvětlit: „Pane prokuristo! Ušetřte mé rodiče! Vždyť k všemu tomu, co mi vyčítáte, není důvod.“ Jenže nikdo z nich mu nerozumí. Když se Řehořovi konečně podaří slézt z postele a otočit klíčem v zámku, všichni se vyděsí a prokurista prchá pryč z domu. Řehoř si ale uvědomí, že přijde o práci, a proto chce prokuristu zastavit a všechno mu vysvětlit. „Nic nepomáhaly Řehořovy prosby, nikdo těm prosbám také nerozuměl, aťsi kroutil hlavou sebepokorněji, otec jen tím více dupal“ Nakonec je Řehoř zahnán do svého vlastního pokoje, kde je vězněn. Řehořova sestra ho chodí krmit a uklízí mu v pokoji, ačkoli se ho sama štítí. Dělá to však tajně, ráno, když všichni ještě spali a po obědě, kdy odpočívali a ona mohla pro něco poslat služku, která hned druhý den po proměně dala výpověď. Nikdo nemůže Řehořovi rozumět, ale také nikdo neví, že on rozumí každému jejich slovu a poslouchá je za dveřmi. Řehoř přemítá o svém životě, o své rodině a o práci, kterou vykonával jen pro to, aby rodině přilepšil, neboť matka i otec nepracovali. Navíc chtěl své sestře, která hrála na housle, zaplatit konzervatoř, což chtěl oznámit o Vánocích. Zároveň Řehoř zjistí, že se díky svým lepkavým nohám může pohybovat i po stěnách. Všimne si toho i jeho sestra a když je otec pryč, chtějí Řehořovi z pokoje odstěhovat vyšší nábytek, který mu v těchto cestách brání. Jenže když se pustili do stěhování, matka nadnesla, jestli to není náznak toho, že se vzdávají naděje na Řehořovo uzdravení a nechávají ho bezohledně jemu samotnému. Navrhuje, aby uchovávali Řehořův pokoj v tom stavu, jak byl, aby Řehoř, až se uzdraví, nelezl vše beze změny a snadněji zapomněl, co bylo před tím. „Naslouchaje těmto matčiným slovům, poznal Řehoř, že nedostatek jakéhokoliv bezprostředního dorozumění s lidmi, spojený jednotvárným životem uprostřed rodiny, mu určitě za ty dva měsíce pomátl rozum, jinak si totiž nedovedl vysvětlit, že mohl vážně zatoužit, aby mu pokoj vyprázdnili.“ Řehoř ve snaze něco zachránit lezl po všech věcech, které mu stály v cestě, až se mu točila hlava a v tom přišel domů jeho otec. Řehoř se pokusil otci utéct, ale nakonec ho otec zasáhl několika jablky, přičemž mu způsobil těžká zranění. Od té doby nechtěl nikdo k Řehořovi do pokoje vstoupit a nemohl mu tak uklidit ani mu dát najíst. Řehoř se stal pro celou rodinu překážkou, přesto Řehoř prohlédn

Témata, do kterých materiál patří