Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Renesance a humanismus

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (73,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Ot. č. 4a : Renesance v evropské kultuře. Humanismus v českých zemích. Renesance – obecná charakteristika Itálie, počátek 14. století rinascita = znovuzrození /antických ideálů/ kalokagáthía = harmonie těla a duše myšlenky svobodný člověk rozum užívat života měšťané – nositelé nových myšlenek humanisté rozbor a kritika antiky předmětem zájmu – člověk /svoboda myšlení/ - humanus = lidský Představitelé renesance vědci Mikuláš Koperník Galileo Galilei Giordano Bruno umělci Leonardo da Vinci – Mona Lisa, Poslední večeře Michelangelo Buonarroti – sochy Davida a Mojžíše Dante Alighieri – Božská komedie Giovanni Boccaccio – Dekameron Francois Villon – tvůrce tzv. francouzské balady Francesco Petrarca – tvůrce sonetu reformační myslitelé Jan Hus /Čechy/ Martin Luther /Německo/ Ulrich Zwingli /Švýcarsko/ Jan Kalvín /Švýcarsko/ sociální myslitelé Niccolo Machiavelli – Vladař Thomas More – Utopia Tommaso Campanella – Sluneční stát česká renesance Viktorín Kornel ze Všehrd právník program českých humanistů Jiří Melantrich z Aventina nakladatel, vydavatel Daniel Adam z Veleslavína jeho zeť, pokračovatel Dante Alighieri /1265-1321/ Božská komedie duchovní epos /zaměřeno na duši/ 3 části – Peklo, Očistec a Ráj Peklem a Očistcem provází autora Vergilius /symbol lidského rozumu a poznání/ - autor se setkává s politickými odpůrci Rájem provází autora Beatrice /básníkova láska/ - jedná se o poznání věčné blaženosti zobrazuje lidi všech věků /plno charakterů/ založeno na dualismu těla a duše rozděleno do zpěvů myšlenky – touha po svobodě, naplněném životě; snaha proniknout k záhadám nadpozemského života Francesco Petrarca /1304-1374/ Zpěvník /neboli Canzoniere/ soubor milostné poezie Laura soubor sonetů /znělek/ věnoval přítelkyni Lauře milostný obsah opěvuje skutečnou ženu /tzn., že ji nezbožšťuje!/ Laura – rozmarná, svárlivá, roztomilá, plačtivá, žárlivá, nenávistná, krásná sonet stanovil vnitřní řád a formu 14 veršů stanoven rým 4 strofy 2 kvarteta /po 4 verších/ 2 terceta /po 3 verších/ teze, antiteze, synteze Giovanni Boccaccio /1313-1375/ Dekameron soubor novel rámcová novela = všechny příběhy novely mají něco společného v úvodu – Florencie zasažena morem, 7 urozených žen a 3 šlechtici opustí město, na venkově si vypráví příběhy celkem 100 příběhů podstatou příběhů jsou milostné zápletky /vážné i rozmarné/ dílo je i humorné a satirické autor využívá lidový jazyk, přirovnání, expresívní výrazy myšlenky – život má i radostně stránky /v gotice byl život odříkáním a přípravou na smrt/ Geofrey Chaucer /1340-1400/ Povídky Canterburské veršované drobní měšťané putují k hrobu biskupa Backetta Samuela a cestou si vyprávějí různé příběhy jasný vliv Boccacciova Dekameronu líčí vitalitu svých hrdinů povídky doprovází jemná ironie a oproštění od náboženských představ Francois Villon /1431-1463/ 1. prokletý básník, rebel, tulák vystudoval pařížskou Sorbonu /universita/ Závěť /Velký testament/ básnické dílo zamyšlení nad autorovým pohnutým životem činy omlouvá chudobou a krutým životem /osudem/ Balada o někdejších paních Balada o tlusté Margot marnosti x radosti, tělo x duše vtip, melancholie, kritika, pokání žít a užít, posmrtný život villonská balada = 3 strofy se stejným počtem veršů, poslední se opakuje, na závěr vyslovuje poslání Malý testament osmiveršové básně ironické, satirické Francois Rabelais /1494-1553/ prozaik, mnich, lékař, humorista Gargantua a Pantagruel 4dílný satirický román o životě obrů – otec, syn, vnuk otec Grandgousier – feudální středověky asketa syn Gagantua – kult svobody a přirozenosti vnuk Pantagruel – představitel renesančního smýšlení hyperbolizace kritika scholastického přístupu k učení – Gargantua 18 let memoruje ovlivněn humanismem proti klášternímu životu, soudnictví, školství Thelémské opatství uskutečnění představy svobodného a plného života kalokagáthía Miguel de Cervantes Saavedra /1547-1616/ španělská próza Důmyslný rytíř Don Qujiote de La Mancha rozsáhlý román na začátku paroduje rytířskou literaturu Alonzo Quijano ztratí četbou rytířských románů rozum, vybájí si Dulcineu a putuje se zbrojnošem Sancho Panzou vstříc dobrodružstvím po vystřízlivění umírá S. Panza – realista, praktický, přízemní D. Quijote – snílek, ale i hrdina, který se obětuje ideálům myšlenky – úsilí o spravedlivější svět, větší míru svobody; oslava čistého srdce William Shakespeare /1564-1616/ dramatik narozen ve Stratfordu, kde i zemřel napsal 37 her komedie Zkrocení zlé ženy Sen noci svatojánské Kupec benátský historické hry Jindřich VI. Richard III. Jindřich IV. dramata se středověkými látkami Julius Caesar Trolius a Cressida tragédie Makbeth Hamlet Král Lear Othello „tragédie žárlivosti“ Romeo a Julie 1. tragédie o milencích dvou znepřátelených rodů ve Veroně – Montegové x Kapuletové smrt milenců odstraní rodovou nenávist Othello důstojník Jago nenávidí generála Othella za nepovýšení Othello se na výpravě setkává s Desdemonou Jago intrikuje, Oth. pochybuje o Desdemoně věrnosti, žárlí Oth. zaškrtí Desdemonu Jagova manželka sdělí Oth. pravdu, Oth. spáchá sebevraždu Hamlet, králevic dánský Hamletův otec je zabit bratrem Claudiem Claudius si vezme vdovu po králi Hamlet chce pomstít otce Hamlet předstírá šílenství, aby skryl své úmysly /zamýšlí se nad existencí/ inscenuje div. hru o zavraždění krále Claudius ho pošle do Anglie Hamlet se vrací, omylem zabije dvořana Polonia, otce své milé, Ofélie Ofélie se utopí a bratr její vyzve Hamleta na souboj Claudius využije situace a Laertovi, bratrovi Ofélie, potře meč jedem Hamlet probodne Laerta a Claudia a sám je zraněn královna omylem vypije číši s jedem určenou pro Hamleta a umírá, stejně jako Hamlet myšlenky – naplnění ideálů x povinnost ztrestat zlo, Hamlet pochybuje a nedůvěřuje o naplnění spravedlnosti; hrdinové si tvoří osud /ne jako v antice, kde vše bylo sudbou bohů/ Lope de Vega ěpanělský dramatik 2000 her tragičnost u něj přechází v komiku Ovčí pramen Humanismus 15. – 16. století rozvoj vzdělávací prózy česky a latinsky Poezie Jan Skála z Doubravky pře

Témata, do kterých materiál patří