Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Romantismus v české literatuře (K. H. Mácha, K. J. Erben)

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

11. Romantismus v české literatuře ( K. H. Mácha, K. J. Erben) Karel Hynek Mácha - vyrůstal v chudém prostředí, vystudoval gymnázium, filozofii, práva. Byl neobyčejně vzdělaný a sečtělý (což bylo tenkrát v módě). - na jedné str. samotář, podivín, na druhé byl rád středem pozornosti oženil se s Lori (Eleanorou Šomkovou), v níž spatřil svůj sen, (měli zvláštní vztah - on od ní utíkal); nakonec spolu měli dítě, ale to záhy zemřelo. Mácha onemocněl a umírá v den své svatby. Mácha se vyjadřuje v symbolech: poutník = hledání lásky; loupežník = vzpoura; poustevník = samota…; typickými místy jsou hřbitovy, hrobky, skály, hory…; motivem bývá žal nad ztrátou milenky Deník - vypovídá o intimním životě K. H. Máchy Poezie V jeho poezii se projevuje smysl pro zvukovou stránku- hudebnost veršů, neobvyklé básnické obraty (užívá metafory, oxymóron), protiklady, symboly…. Objevují se také verše plné marných nadějí - např. báseňTěžkomysl. Versuche - preromantické dílo, jedná se o školní cvičení, básničky, plné melancholie, víry, antitezí (protiklady) Svatý Ivan - poustevník, který prožil život v samotě, čeká na smrt Ohlasy písní národních - ohlas. poezie v duchu Čelakovského, zdroj: lidová poezie Máj - stěžejním dílem, lyricko-epické; kompozice díla: předzpěv 1. zpěv: popis přírody, děj je útržkovitý, stojí v pozadí; Vilém zabije svého otce, protože svedl jeho milou Jarmilu (ta spáchá sebevraždu). Vilém čeká ve vězení na popravu a rozjímá o věčnosti. 2. zpěv - Vilém ve vězení vzpomíná na zašlý svět, uvědomuje si minulost, přemýšlí o budoucnosti (reflexivní téma = osobní - vede monolog - vzrušení, zvolání, výkřiky…) intermezzo Půlnoc - noční obřad, kde duchové a přírodní živly slibují odsouzenci své dary 3. zpěv - popis přírody; Vilém se loučí se zemí, která je jeho jedinou jistotou 2. intermezzo 4. zpěv - do děje vstupuje autor, sympatizuje s Vilémem Próza Většinou zobrazuje to, co poezie, jde tedy o prózu lyrickou. Pouť krkonošská - fantazie, snové vize poutníka, který vidí mrtvé mnichy. Ti každý rok na jednu noc ožívají a přemítají o věčnosti, jestli je lepší věčně spát, nebo žít takhle. Obrazy ze života mého - objevují se zde autobiografické prvky; dílo obsahuje dvě povídky -Márinka - její krása je protikladem místa chudinské čtvrti, kde žije; děj: setkání s dívkou, která je nemocná. Když se vrací je tato dívka již mrtvá -Večer na Bezdězu - líčí zážitky z cest kompozice povídky: a. veršovaná předehra (ouvertura) b. dvě dějství, oddělená intermezzem c. veršované finále -Cikáni- román; lidé bez vlasti, bez domova mající smysl pro čest a povinnost. Hlavní hrdina ztrácí milenku i rodinu a stává se poutníkem -Kat - 4 dílný historický román, dochovalo se pouze torzo Křivoklad (2 protikladné postavy - král Václav a kat) Valdek Vyšehrad Karlův Tejn Karel Jaromír Erben - studoval v Praze, věnoval se vědecké činnosti - etnografii (národopisu); překladatel (Nestorův letopis - dějiny Kyjevské Rusi); zabýval se folklóremg pohádky (na rozdíl od Němcové je dotvářel), přistupuje k nim vědecky. Jeho pohádky jsou zbaveny místní a časové určenosti. - sb.Sto prostonárodních pohádek a pověstí v nářečích původních - Tři zlaté vlasy,děda Vševěda, Pták Ohnivák, Zlatovláska… -Písně národní v Čechách - sb. lid. slovesnosti -Prostonárodní české písně a říkadla -Kytice z pověstí národních - 12 balad (g symbolem lid. poezie), vycházel z lid. písní, pověstí, pohádek… (odmítal ohlasovou poezii - není umělecká) a) KYTICE (Zemřela matka, do hrobu dána..) b) POKLAD - žena se nechá zlákat pokladem a nechá dítě ve skále, aby si mohla nabrat zlato… Skála, ale zmizí a ona si to vyčítá, nakonec se skála znovu objeví a žena získá dítě zpět… c) SVATEBNÍ KOŠILE - dívka čeká milého, šije mu svatební košili, on klepe na okno, přízrak jejícho milého ji zavede na hřbitov - ráno ji lidé najdou v márnici.. d) POLEDNICE (U lavice dítě stálo, z plna hrdla křičelo…) e) ZLATÝ KOLOVRAT - pán zabloudí, v jedné chalupě pozná Dorničku, chce si ji vzít, ale její matka jí na cestě do zámku usekne nohy a vypíchne oči. Král si vezme její sestru. Dorničku ale najde stařík, pošle pachole k sestře, aby vyměnil kolovrat za nohy a oči… Král se vrátí a chce, aby mu upředla zlatou niť, kolovrátek vyzvoní, co ty dvě udělaly… Král je zabije a jede si pro Dorničku… f) ŠTĚDRÝ DEN - dvě dívky se chtějí dozvědět budoucnost, jedna uvidí svého milého, druhá rakev… Obojí se do roka splní g) HOLOUBEK - vdova se brzy po smrti manžela vdá. Nad hrobem jejího manžela sedává neustále holoubek, který ji obviňuje, že manžela otrávila. Vdova nadává, nakonec si uvědomí, že holoubek má pravdu, a druhý den ji najdou mrtvou. h) ZÁHOŘOVO LOŽE - Záhoř vrah. Jednou chce zabít poutníka, ale ten mu řekne že jde do pekla. Záhoř ho nechá jít pod podmínkou, že mu potom věrně popíše peklo. Když se poutník vrací zpět, popíše mu, jaké tam na něj mají uchystané mučící lože. Poutník se lekne, činí pokání. Nakonec je mu udělena milost, a dostane se do nebe. i) VODNÍK - Vodník chytil dívku, musela si ho vzít, měli dítě. Dívka, chtěla navštívit matku, vodník si jako pojistku nechal její dítě. Dívka se však nevrátila, vodník dít zabil… j) VRBA - žena, jejíž život byl ve vrbě, manel vrbu odťal a žena zemřela… k) LILIE - umře žena, na jejím hrobě vyroste Lilie, její bývalý manžel si ji odnese domů, rozmlouvá s ní jakoby byla živá. Jednoho dne odjede, jeho matka Lilii zahubí. Syn ji proklíná. l) DCEŘINA KLETBA - Matka zabila své dítě, a je smutná. Prokleje za to svou matku, že ji nechávala volnou ruku, a rozmazlila jí. m) VĚŠTKYNĚ - O věštkyni, která věští o Přemyslu oráčovi, Libuši, a jiných historických událostech českého národa. Karel Sabina - radikál, vezněn a dokonce odsouzen na smrt; byl Máchovým přítelem i obdivovatelem. Stal se známý jako tvůrce libret k operám B. Smetany (např. Prodaná nevěsta, .Braniboři v Čechách…) -Oživené hroby - o životě politických vězňů, čerpal z vlastních zkušeností Josef Václav Frič -Paměti - vypovídá o tehdejší době

Témata, do kterých materiál patří