Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Romantismus ve světové a české literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Romantismus ve světové a české literatuře 1. Znaky romantismu 1. myšlenkový směr, který navazuje na preromantismus 2. rozvíjí se v pol. 19. století 3. Subjektivismus - snaha o osobité vidění světa 4. Individualismus - zaměření na jednotlivce 5. důraz na city, fantazii, obrazotvornost a představivost 6. hrdina romantismu je silná, výjimečná osobnost, která je v rozporu se společností, které se nechce a nemůže přizpůsobit. Většinou prožívá tragický život nebo lásku (tulák, štvanec,…) 7. autor se často s hrdinou ztotožňuje 8. rozpor se společností řeší hrdina únikem k exotice  historii  přírodě  boji titán =typ romantického hrdiny, který bojuje za svobodu i za cenu svého vlastního života Byron, Walter Scott, Victor Hugo, Stendhal, A. S. Puškin aj. George Gordon Byron - v rozporu se společností, opouští rodinu, cestuje po světě. Childe HaroldovaPouť uvažuje o svobodě, nesvobodě, otroctví a boji. poémy:Džaur Lara hrdinové jsou silné osobnosti. Typickým tématem je tragická láska. Korzár poéma = básnická povídka Percy Bysshe Shelley Odpoutaný Prométheus filozofické, biblické, mytologické a historické. Walter Scott - autor skotského původu inspirovaný skotskou a anglickou historií. Ivanhoe - historický román o odvážném rytíři krále - Lví srdce. Victor Hugo - básník, prozaik a dramatik. Legenda věků - básnický cyklus. Zamyšlení nad vývojem a dějinami lidstva inspirace pro Jaroslava Vrchlického nebo Josefa Svatopluka Machara. Chrám matky boží v Paříži kontrastech (krása cikánky Esmeraldy x Quasimoda, ušlechtilost hrbáčex z vraždy. Esmeralda umírá a Quasimodo s ní. Bídníci zachrání neznámého nevinného. Román o cestě ušlechtilosti. Dělníci moře Stendhal - představitel psychologického romantismu. hrdinové se snaží prosadit, ale nakonec rezignují. Červený a černý společnosti. Kartouza parmská - tragický příběh lásky mladého šlechtice k dceři žalářníka. Alexandr Sergejevič Puškin - sympatizoval s hnutím Děkabristů, kteří chtěli svrhnout cara. Byl Zabit ve vyprovokovaném souboji Kavkazské poémy - soubor 4 poém o zradě, lásce a nenávisti. Kapitánská dcerka povídky Piková dáma Evžen Oněgin v souboji a odmítá lásku dívky Taťány, čímž ztrácí svoji životní lásku. Edgar Allan Poe Havran a jiné básně Povídky Edgara Allana Poea Jacob a Wilhelm Grimmové Německé lidové pohádky 3. Romantismus v české literatuře: osobnost a dílo Karla Hynka Máchy, rozbor Máje Karel Hynek Mácha - narodil se v Praze. Výjimečná osobnost české poezie, zakladatel moderní české poezie. Zajímal se o romantické autory, divadlo a herectví. Vášnivý cestovatel (Krkonoše, Alpy, zříceniny), úředník v Litoměřicích. Zemřel v den svatby s Lori Šomkovou. Cikáni- román o životě vyděděnců Obrazy ze života mého - lyrické povídky s autobiografickými prvky křivoklad- 1. román ze zamýšleného 4 dílného cykluKat (Valdek, Vyšehrad, Karlštejn) Máj lyrickoepická báseň, vrchol tvorby, základní dílo moderní české poezie. Prostý děj (3 tragédie - Jarmily, Viléma, lidská), základem jsou úvahy o smyslu života. stavba díla:  4 zpěvy  2 intermezza 1. zpěv - Vilémova milá Jarmila se dovídá o tom, že zabil svého otce (svůdce Jarmily) a čeká ve vězení na svou smrt. 2. zpěv - odsouzený Vilém přemýšlí o životě a smrti, o to co bude po smrti. Intermezzo - příroda se připravuje na příchod odsouzence. 3. zpěv - Vilém je odveden na popraviště a popraven (před smrtí posílá vzkaz své rodné zemi) Intermezzo - Vilém je mrtev, loupežníkova družina a příroda truchlí nad smrtí svého vůdce. 4. zpěv - autor se dovídá o příběhu Viléma a ztotožňuje se s ním. umělecké prostředky : významná role přírody zajímavé metafory, obrazná vyjádření dramatické stupňování (Temná noc. Temnější mně nastává) otázky, zvolání zachycení barev a jejich odstínů zvukové kvality textu: zvukomalba ( kvetoucí strom lhal lásky žel,..) zvukosled ( řinčí řetězů hřmot) oxymóra - spojení slov protikladného významu (mrtvé milenky cit) Máj nebyl ve své době přijat kritikou, odsuzován za pesimismus a nedostatečné vlastenectví. Oceněn až mladou uměleckou generací, která v roce 1858 vydáváalmanach máj (Májovci).

Témata, do kterých materiál patří