Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Romantismus ve světové literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (113,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 1 Maturitní otázka 7 Romantismus ve světové literatuře Romantismus literární směr, který se týká všech evropských literatur životní postoj charakterizovaný touhou po svobodě vznik mezi dvěma revolucemi (1789 ve Francii a 1848 v Evropě) romantici pociťovali naději na nové společenské uspořádání zastávali heslo: ROVNOST, VOLNOST, BRATRSTVÍ tohoto hesla se nepodařilo naplnit (revoluční ztráty, napoleonské války, policejní režimy) z nespokojenosti člověka vyplývá buřičství obvykle se nevyskytuje v čisté podobě, ale s prvky klasicismu, preromantismu, sentimentalismu nebo realismu Znaky romantismu důraz na city a fantazii (v osvícenectví a klasicismu byl důraz na rozum) člověk je protikladem společnosti, z čehož vyplývá jeho osamění, pocit odcizení jeho osamocenost vyplývá z rozporu mezi snem a skutečností - základní princip romantismu Romantický hrdina je výjimečný, často se jedná o tuláka, cikána, zločince – člověka z okraje společnosti. často je jím sám autor, který se tak bouří proti společnosti útěchu hledá v lásce, ale miluje jen tragicky není schopen se přizpůsobit, obrací se do svého nitra. romantik se rozchází se společností, obrací se k přírodě, k mimotřídním vrstvám, k historii, inspiruje se v lidové tvorbě. Romantická krajina skály, zříceniny, hluboké lesy Romantismus ve výtvarném umění Čeští malíři: Antonín Mánes obraz Křivoklát Josef Mánes kreslil realisticky maloval krásně květiny namaloval sokolský prapor Dílo: Pod chalupou Slovanská rodina Josef Navrátil Hon na lišku Vodopád ve vesnici Julius Mařák Vnitřek lesa (užití světla a stínu) Světoví malíři: Eugéne Delacroix -francouzský malíř Dílo: Svoboda Dante a Vergilius v pekle Alžírské ženy Romantismus v hudbě Carl Maria von Weber Čarostřelec Frederik Chopin klavírní skladby Franz Schubert symfonie „Nedokončená“ Gioacchino Rossini Lazebník sevillský Vilém Tell (nejdelší opera na světě) Německo přelom 18. a 19. stol. odpor k francouzskému klasicismu a osvícenství poezie „modrého květu“ Novalis (1772 – 1801) vlastním jménem Fredech von Hardenberg Dílo: Hymny noci kontrast světla jako života a tmy jako smrti vyjádřil zde touhu po smrti oslava panny Marie Heinrich von Ofterdingen středověký básník hledá modrý květ = symbol pravé poezie a života Jakob (1785 – 1863) a Wilhelm (1786 – 1859) Grimmové vydavatelé proslulého souboru německých lidových pohádek ovlivnili K. J. Erbena Henrik Heine (1797 – 1856) Dílo: Kniha písní –lyrická sbírka, ve které zachytil svoje pocity z nešťastně prožité lásky Anglie George Gordon Byron (1788 – 1824) je pokládán za zakladatele romantismu pocházel z aristokratické rodiny měl vysokou školu rozešel se jak s prostředím,ve kterém žil, tak i s rodinou hodně cestoval po historický místech žil hlavně v jižní Evropě podporoval dělníky při povstání psal proti anglické společnosti psal básně nebo romantické povídky, které byly pojmenovány jako "Byronské povídky" Dílo: Childe Haroldova pouť je to autobiografické dílo hrdina se rozchází se svou společenskou vrstvou a opouští vlast, vydává se na cestu po Evropě raduje z krásy světa a přitom bojuje proti nadvládě tyranství nakonec předčasně zemře Džaur, Korzár, Lara vytvořil zde typ revoltujícího hrdiny, který svůj život prožíval jako konflikt ze světem, často bojoval proti tyranii, společenským a náboženským konvencím Manfred, Kain jedná se o odboj proti světovému řádu a bohu revolta ale není úspěšná Percy Bysshe Shelley (1792 – 1822) s Byronem ho spojoval boj proti společenským předsudkům a pokrytectví a proti státní a náboženské tyranii a sociální nespravedlnosti za své názory musel dvakrát opustit univerzitu stal se terčem prudkých veřejných útoků zahynul při romantické vyjížďce na moře Dílo: Odpoutaný Prométheus ztělesnil zde své představy o vítězství dobra nad zlem jedná se o obměnu staré antické básně o hrdinovi, který se vzepřel bohům a přinesl lidem oheň Prométheus osvobodí a zabije orla, který ho mučil toto dílo je pokládáno za symbol boje za svobodu Walter Scott (1771 – 1832) slavný básník a prozaik sběratel historických balad stal se zakladatelem historické povídky a historického románu Dílo: Jezerní panna - rozsáhlý epos o Marii Stuartovně Ivenhoe- rytířský román o králi Richardovi Lvím Srdci Francie francouzský romantismus má 2 formy: začátečnický, zaměřený na minulost a oslavu středověkého křesťanství revoluční, obracející se protestem proti současnosti, v níž měšťanská vláda potlačila všechny ideály revoluce časově je souběžný se začátky realismu Francois René Chateaubriand (1768 – 1848) francouzský básník představitel 1. formy francouzského realismu Dílo: Atala návrat ke křesťanství a mystice příběh nešťastné lásky Indiána Šakty a dívky Ataly, zasvěcené matkou Bohu Victor Hugo (1802 - 1885) prozaik, básník a dramatik jeden z největších francouzských básníků 19. století byl synem napoleonského generála matkou byl vychován v nenávist a revoluci proti Napoleonovi nejprve stoupenec a potom odpůrce Napoleona Bonaparte prožil 20 let ve vyhnanství Dílo: Legenda věků zobrazení vývoje lidstva na jeho cestě za pokrokem a humanitou vyjadřuje zde svůj optimismus v lepší budoucnost lidstva Cromwell manifest romantismu ve Francii Východní zpěvy, Zpěvy soumraku vyjádřil zde svůj soucit s chudými a utlačovanými jedinci a také nenávist k jejich tyranům ve Východních zpěvech oslavoval boj řeckého lidu za svobodu a ve Zpěvech soumraku zachytil vzrušené dny červencové francouzské revoluce Chrám matky boží v Paříži zachytil zde život středověké společnosti děj se odehrává v 15. století za vlády Ludvíka XI, v době Villonově líčí zde pařížský život od králova dvoru a prostředí vysokých církevních hodnostářů až po studenty, žebráky a cikány brilantně zde zachytil vnitřek katedrály Matky boží jako mohutnou kamennou symfonii, obrovité dílo člověka Obsah: hlavní postava - zvoník od Matky boží - Quasimodo je hrbáč - lidmi nenáviděný. Jejich nenávist jim oplácí. Jediný, koho má rád je kněz Frolo, který ho vychovával. Proto chce Quasimodo unést krásnou cikánku Esmeraldu, kt

Témata, do kterých materiál patří