Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Rozvoj české literatury ve druhé polovině 19. století - generace Májovců

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (140,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 1 Maturitní otázka 9 Rozvoj české literatury ve druhé polovině 19. století – generace Májovců 50. léta revoluce roku 1848 potlačena nástup Bachovského absolutismu: po prohrané revoluci 1848 se stal ministerským předsedou Alexandr Bach upevnil moc Habsburků potlačoval všechno české pronásledoval české spisovatele přestaly vycházet téměř všechny české noviny bylo vydáváno minimum českých knih výjimku tvoří Kytice a Babička v této době došlo k úpadku českého jazyka a kultury nejvýznamnější osobnosti se ocitliy ve vyhnanství nebo ve vězení (Havlíček, Sabina, Frič) 1860 František Josef I. vydává Říjnový diplom slibuje uznání politických práv Čech formují se nové politické strany: Staročeši patřili sem např. Palacký, Rieger jednalo se o stranu spíše liberální usilují o dohodu s Vídní Mladočeši patřili sem např. Sládek, Neruda, Hálek byly spíše pokrokoví chtěli nezávislost české politiky Další události 60. let rozmáhá se spolková činnost (Hlahol, Sokol, Umělecká beseda) a tzv. Tábory lidu (Říp) rozvoj dělnického hnutí (1878 - založení sociálně demokratické strany) 1867 - rakouskouherské vyrovnání - rozdělení na Předlitavsko (České a Rakouské země) a Zalitavsko (Uhry) Žurnalistika: Národní listy (Grégr) Národ (Palacký, Rieger) časopisy Květy Lumír Světozor Almanach LADA NIOLA (1855): rediguje V. Frič obdiv k Puškinovi, Heinemu přispěli: B.Němcová, K. J. Erben, Karolina Světlá, Žofie Podlipská, a další nebyl moc literárně významný Divadla: Prozatímní divadlo 1862 otevřeno 1864 k výročí Shakespearovu uveden cyklus jeho her Národní divadlo 1850 – František Palacký a jeho spolupracovníci zřizují sbor pro výstavbu českého národního divadla. 1862 – Otevřeno Prozatímní divadlo hrou Král Vukašín 05/1868 – položen základní kámen k Národnímu divadlo 1881 – otevření Národního divadla hrou Libuše, divadlo po 12 představeních shořelo 1883 – Národního divadlo znovu otevřeno kromě oper se v Národním divadle hrály také činohry (Vojnarka, Otec, Jan Žižka, Jan Hus, Jan Roháč –Alois Jirásek,) 1 dramatikem byl Ladislav Stroupěžnický, šéfem opery byl Bedřich Smetana Architekti: 1 verze – Schulc 2 verze – Zítek Sochaři: Wágner, Myslbek, Schnizl Malíři: Aleš, Ženíšek, Mařák, Chitussi, Opona: Hynais Herci: Otýlie Sklenářová Malá, Mošna, Eduard Vojan, Hana Kvapilová, Ferdinand Šamberg MÁJOVCI Almanach MÁJ (1858) rediguje J. Barták, organizuje V. Hálek přispěli: Neruda, Hálek, Světlá členové: V. Hálek, J. Neruda, J. Arbes, K. Světlá, V. Šolc, A. Hejduk, R. Majer, G. P. Moravský odvrat od historismu zájem o veřejné věci - prezentovali sociální politiku zachycují život v plné šíři i s negativními aspekty odmítají závislost na folklóru a národních tradicích, přestávají být závislí na lidové slovesnosti je zde „časová“ poezie - aktuální, občanská umělecká svoboda tématu a zpracování širší rozhled po evropské kultuře - snaha vyrovnat se s evropskými kulturami hlásí se k Máchovi (rozpor mezi velkými ideály a nemožností je uskutečnit) ačkoli Mácha byl autorem romantismu, Májovci byli realisté A) POEZIE Jan Neruda (1834 – 1891) jeden z neslavnějších českých básníků narodil se na Újezdě v chudé rodině, ale přestěhovali se na Malou stranu do Nerudovi ulice, ale i zde patřili k nejnuznějším, což se projevilo v jeho umělecké tvorbě. jeho matka byla posluhovačka v domácnosti Joachyma Barranda (podle některých je jeho synem) jako studen zažil revoluční rok 1848 přestoupil na akademické gymnázium v Praze projevil se jako vysoká osobnost, stal se vůdce třídy dostal se do společnosti českých vlastenců nějaký čas působil jako učitel Jakuba Arbesa Na vysoké škole (právnická, filozofická) založil Národní listy psal do novin celý život cestoval stáří prožil nemocný, opuštěný a v bídě pochován je na Slavíně. Dílo: básně Hřbitovní kvítí odkaz K. H. Máchy projevuje zde tragický životní pocit verše jsou ironicky hořké sbírka byla pojata velmi kriticky, protože lidé nemohli pochopit, že tak mladý člověk píše tak depresivně Knihy veršů obsahem se velmi podobala té první použil i několik básní ze své prvotiny sbírku rozdělil na 3 části a věnoval ji svým blízkým (otci, matičce, Anně-jedna z jeho lásek), ze sbírky vyplývá, že k matce měl vřelejší vztah než k otci oslava mateřství Písně kosmické víra v pokrok zamyslil se nad lidským údělem velice jednoduchá forma obsahují báseň Vzhůru již hlavu, národe vlastenecká výzva do boje proti malosti povzbudivá síla pro malý národ plyne z kosmu „Jsou tam (ve vesmíru) i malé hvězdičky, kol nichž se velké točí!” – „Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů!” Balady a Romance zpracovává příběhy z bible, pověsti, příběhy ze současného života zpracovával je formou romancí a balad Jednotlivé balady a romance: Romance o Karlu IV Karel IV a Bušek z Velhartic popíjejí v Čechách uzrálé víno, kterému král přijde na chuť Bušek přirovnává k vínu český národ, který se na první pohled zdá nepřístupný, drsný, ale při bližším poznání vyjde najevo, že jde o lidi dobré se smyslem pro humor Balada dětská smutnější, autor byl inspirován smrtí dcery Adolfa Heyduka Balada rajská, horská, česká naivní víra dítěte, že bylinami lze zacelit Kristovy rány Stará, stará příběh ženy s nemanželským dítětem, která radši volí smrt svou i dítěte, než aby poslouchala výtky společnosti a ona volí raději smrt s dítětem, protože by společností byla odsuzována Májová odehrává se v květnu, měsíci lásky dívka žádá svatou o ženicha, ale klade si podmínku, že nesmí být zrzavý když nikdo jiný není volný, vezme za vděk i takovým autor si dělá legraci ze vdavekchtivé dívky Prosté motivy nazývána jako lyrický deník básníka přirovnává lidský život k ročním období (mladí, zralý věk, stáří, smrt) na rozdíl od přírody se lidský život neopakuje Zpěvy páteční vyšla až po jeho smrti díky Jaroslavu Vrchlickému název symbolizuje Kristovo ukřižování a má vyjádřit utrpení, kterým prošel český národ víra v lepší budoucnost povídky Malostranské povídky autor čerpá z vlastních zkušeností na Malé Straně postavy skutečně znal a v některých povídkách jako

Témata, do kterých materiál patří