Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Světová próza 1. pol. 20. stol.

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (144,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

24.Světová próza 1.poloviny 20.století (francouzský román, protifašistická tvorba v Německu, „ztracená generace“ v USA, světová porevoluční próza, experimentální tvorba) Světová próza 1.poloviny 20.století (meziválečná próza) Po 1.světové válce (konec 1918) vzniká vzniká kvalitativně nová společenská situace a „nový typ moderního člověka“ - jiný způsob života, ovlivněn historií, rozlišení tříd a vrstev, rozmachem přírodních věd a techniky). V Evropě vznikají nové státy, vznikají i nové systémy (1917 – Sovětský svaz, 30.léta – Nacistické Německo, 20.léta – fašistická Itálie). Ve 20.letech dochází k evropskému rozmachu (konjukce). Pád burzy 1929. Literatura je aktivním obrazem světa a problémů člověka. Filozofické směry: Pragmatismus – (pragma = čin aktivní), řecké slovo. Vznikl v USA. Představitelé: J.Dewey, W.Jones „filosofie praktického života“ - měřítkem pravdivosti je praxe. U nás: Karel Čapek, Josef Fisher, Miroslav Rutte. Založený na jednotlivci. Unaninismus – zavádí pojem „kolektivní vědění“ a „kolektivní duše“. Představitelé: Emil Durklein – kolektivní cítění. Vzniká ve Francii. Klade důraz na lidský kolektiv. Sociologismus – filozofie, která jednostraně vysvětluje všechny jevy působením sociálních vlivů Marxismus – kolektivní vlastnictví. Představitelé: S.Freud – pracoval s podvědomím H.Beryson – pracoval s intuicí, byla založena na víře Umělecké postavení literaturu jako článku struktury 20.století vedlo ke vzniku četných uměleckých směrů vedle starších (vitalismus, secese, realismus, naturalismus) se objevují nové významné umělecké směry s odlišnými koncepcemi, které nazýváme avantgardou – futurismus, kubismus, kubofuturismus, fauvismus – malířství, jasné, veselé barvy, dadaismus, surealismus – abstraktní umění, sociální cítění. Varchitektuře: funkcionalismus, konstruktivismus – konstrukce má efektivní hodnotu, purismus Nový druh hudby: jazz, swing. Vzniká nové umělecké odvětví fotografie a film REALISMUS 20.STOLETÍ Novými aspekty je zobrazení duševního a citového života člověka, sociálního, národnostního a civilizačního aspektu a dává možnost zobrazovat realitu novými uměleckými postupy a prostředky →experimentální próza(J.Joyce, F.Kafka, M.Prowst) Znaky experimentální prózy: potlačen děj je stále subjektivnější použitíich formy– vyprávění v 1.osobě prolínání časových rovin + užití „časoprostoru“ autr pracuje s tzv. Podtextem – autor nechává na čtenáři, aby si domýšlel a dotvářel užitíasociativní metody– přecházení jednoho příběhu do druhého, nemá logiku a rozum po jazykové stráce experimentální próza užívá tzv. „lyrizovanou větu“ a porušuje pravidla syntaxe (skladby věty – potlačena interpunkce).Lyrizovaná věta= vyjádření pocitu, nálady, dojmu časté užití monologů FRANCIE ANATOLE FRANCE nejstarším představitel tvoří přechod od realismu 19. k 20.století Ostrov tučňáků– alegorický román o francouzské společnosti, ostrov je Francie a místo lidí na něm žijí tučňáci ROMAIN ROLLAND *1866 +1944 prozaik a dramatik velký znalec hudby a obdivovatel Beethovena, který ho inspiroval k napsánírománu Jan Kryštof– německý hudebník novela Petr a Lucie – odehrává se za 1.světové války. Rollanda inspirovalo bombardování Paříže, Shakespearovský motiv román Dobrý člověk ještě žije, Okouzlená duše+ psalživotopisné romány – Michilangelo, Beethoven... Dramatická tvorba: napsal10historických dramat o Velké francouzksé revoluci:Vlci, Danton ANDRÉ MAUROIS (muroa) *1885 +1967 autor životopisných románů emigroval z Francie před Hitlerem do USA napsalživotopis– Byron, Voltair + životopis Leila nebo-li život G.Sandové, Olympis nebo-li život V.Huga, napsal i životopis sira Artura Fleminga ANTOINE DE SAINT – EXUPERY *1900 +1944 vojenský pilot – průkopník letectví napsal dobrodružné romány:Noční let, Citadela napsal Malý Princ – o přátelství, vztazích mezi lidmi, o kamarádství, přátelích LOUIS ARAGORN HENRI BARBUSSE Oheň – válečný deník čety MARCEL PROUST*1871 +1922 autor experimentální prózy pocházel z Pařížské rodiny bohatého lékaře. Vystudoval práva, ale díky bohaté rodině se věnoval jen literatuře měl velmi silné astma od roku 1907 nevycházel ze svého bytu, měl silné deprese a špatné zdraví román Hledání ztraceného času– napsal sedm dílů. Jde o novou podobu psychologického románu, kde zobrazuje výlučně svět pařížské aristokracie do 1.světové války pracuje s časoprostorem, píše v ich formě líčí pocity, své názory mnoho psychologických a filosofických úvah tímto dílem položil základ „antirománu“ ANGLIE JOHN GALSTWORTHY (galsworsi) *1867 +1933 v roce 1922 napsal nejznámější román Sága rodu Foseythů – o vyšší anglické společnosti. Jde o život dvou bratrů Jolyana a Jamese a jejich rodiny. O vztazích mezi lidmi rozhodují peníze. Zobrazil život vyšší anglické společnosti spisovatel, dramatik vzdělání na univerzitě v Oxfordu, oženil se se setřenicí vydávápovídkový soubor Ze 4 stran světa román Ostrov pokrytců– kritika anglické společnosti dostává nobelovu cenu za literaturu PEN klub – združení spisovatelů na následky rakoviny mozku umírá DAVID HERBERT LAWRENCE román Milenec Lady Chutterbeyové– Constance se musí starat o svého postiženého manžela Clifforda. Najímají hospodyni paní Buttonovou. Constance si nachází milence, její manžel chce dědice a nevadí mu to. Constance se zamiluje do hajného Mellorse. Svěří se své sestře Hildě a žádá od ní pomoc. Hildě se to nelíbí. Mellorse se chce rozvést, ale jeho manželka nechce. Constance se rozhodne žít s Mellorsem a žádá po Clifordovi rozvod, ten odmítá. Způsobil obrovský rozruch ve své době – první erotický román, byl za něj soudně stíhán, román byl zakázán svůj život strávil mimo Anglii skoro RUDYARD KIPLING Kniha Džunglí– Mauglí se ztratí v džungli, honí ho Šerchán zlý tygr. Mauglí se schová u vlků, kteří ho začnou vychovávat. Aby byl přijat mezi vlky, tak musí mít dva opatrovníky – medvěd Balů, černý panter Baghéra. Mauglí se dostane mezi lidi a ujme se ho nejbohatší žena ve vesnici. Mauglí se vrací mezi lidi ke své matce, ale v Džungli bude mít vždycky své místo. AG

Témata, do kterých materiál patří