Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Světová próza po 1945

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

25. Světová literatura po roce 1945 těžké podat stručnou charakteristiku literárního vývoje 2.pol. 20.st. typickým rysem existence literatury dvou světů: socialistického a kapitalistického východní literatura: zobrazuje hrůzy války, velké bitvy a boje, přehání, jsou patetičtí, politicky uvědomělý pohled na válku (hrdinové jsou sověti), zjednodušené vidění světa (zcestná ideologie), zkreslování skutečnosti, schématičnost západní literatura: nepatetický, střízlivý pohled, působivější, zaměřeno na osudy jednotlivce, satirické a humoristické romány, leč často se literatura podřizuje zákonům 1. VLIV 2. SV. VÁLKY - patos děl vzniklých za války a bezprostřední po ní - obraz heroického boje proti fašismu, typické pro sovětskou literaturu Boris Polevoj Příběh opravdového člověka - podle skutečné události. Pilot Meresjev byl sestřelen nad neobydlenou oblastí, měl zlomené obě nohy a plazil se několik dní do obydleného místa. Přišel o nohy. Měl deprese a potom se naučil chodit. Vrátil se k létání s protézou. Spolupacienti ho povzbuzovali „Ty seš sovět, ty to dokážeš“ . Alexander Padějev Mladá garda - je o mladých Komsomolcích (Kommunisticheskiy Soyuz Molodyozhi) 2.OBRAZ VÁLEČNÝCH KRUTOSTÍ - typické pro anglosaskou literaturu - literatura již není patetická - píše se sice stále o válce, ale západními lidmi Joseph Heller Hlava XXII - hlava = válečné nařízení: z války může jen ten, kdo je duševně nemocný, ale musí o to požádat nesmysl - duševně nemocný o to nikdy nepožádá, protože si to nepřizná - Yossarin – hlavní postava, letec, nemá rád válku, může odejít pod podmínkou, že o válce bude pěkně mluvit, nesplní podmínku a dezertuje - satiricky podané, válka degraduje city jedince, zobrazena absurdita, přirovnáváno k Mash či Švejkovi Irwin Shaw Mladí lvi - příběh dvou Američanů a Němce - Němec fanatický nacista, příběhy se protnou a nakonec všichni umírají 3. LITERATURA Z VĚZNIC, KONCENTRAČNÍCH A ZAJATECKÝCH TÁBORŮ William Styron Sophiina volba - Sofie, polka, je v koncentračním táboře se svými dětmi, u odvodu se Sofie má rozhodnout, které dítě půjde do tábora a které rovnou do plynu. Rozhodla se, že zachrání syna, který má větší šance na přežití. Syn Jan je v dětské sekci, už nikdy neuvidí, řeknou ji, že zemřel. Sofie má doživotní trauma z toho, že ,,zabila“ svou dceru a později ztratila i syna – volba byla zbytečná Alexandr Solženicyn - Rus, v roce 1970 obdržel Nobelovu cenu - vězněn (nevhodné výroky o Stalinovi v soukromé korespondenci) - později rehabilitován (kult Stalina vyšel najevo) - romány vycházely jen v samizdatu, 70. léta emigrace přes Německo do USA Jeden den Ivana Děnisoviče: jeden den vězně, detaily, životy redukovány na základní potřeby, přežít, o tom jak zavřeli jednoho člověka za nic na 10 let do gulagu, zachycuje pocity Souostroví Gulag: dokument, vznik, fungování, poměry 4. EXISTENCIONALISMUS - filozofický a literární směr, vychází z filozofického směru (M. Heideggard, Sarter, Camus,…) - hlavně ve francouzské literatuře - podstatou je zkoumání bytí člověka v soudobém světě, člověk je odsouzen žít v tomto světě, nikdo se nikdo neptá jestli tu chce žít, člověk opuštěný Bohem na tomto světě, je osamocen, stavy úzkostí, deprese, směřování ke smrti (východiskem je revolta), čin musí nastat, aby se člověk nezbláznil - autoři marxistické názory, nezažili komunismus v praxi (salónní intelektuálové) Albert Camus - filozof, prozaik, dramatik, esejista - narozen v Alžíru, syn Francouze a Španělky, přesídlil do Paříže - Nobelova cena za literaturu, zemřel při autohavárii Cizinec -novela, Alžírsko, autobiografické, Hlavní hrdina Mersault, Mersault zavraždí Araba na pláži, odsoudí jej k smrti zastřelením, Mersault je netečný, nezáleží mu na životě, ve vězení přemýšlí o smyslu bytí, Cizinec na tomto světě, zfilmováno Mor -mor jako nemoc i jako symbol zla, nebo jako hnědý mor (fašisti) Mýtus o Sysifovi - filozofická esej, Sysifovská práce = marná práce - život je marná, nikdy nekončící práce, o údělu člověka, něčeho stále chceme dosáhnout (marnost), - Sysifos je šťastný. Ví, že kámen vždycky spadne dolů, ale najde v sobě sílu začít znova překonáním marného údělu – přijmutí marnosti = osvobození, čin = boj proti nicotě Jean Paul Sarter - dramatik, prozaik, esejista, filozof, politicky činný (marxista), odmítl Nobelovu cenu za literaturu Nevolnost: filozofická esej, hl. hrdina je historik Antoa Requentin, jde o jeho deníkové zápisky, úvahy, prožitky, je znechucen světem, lidmi, sebou samým, vším, chce napsat historickou práci. Ztrácí smysl v tom, co dělá, život jako pouhá náhoda Zeď: zeď jako symbol, občanská válka ve Španělsku, zeď jako vězení, zeď na popravišti, zeď kolem lidí (jejich oddělenost) divadelní hry:Mouchy, Ďábel a Pánbůh filozofické eseje:Bytí a nicota (život směřuje k nicotě, ke smrti) 5. NEOREALISMUS - umělecký směr, rozvoj v Itálii (40. – 50. léta) - projevil se v literatuře, filmu, malířství - vznikl jako reakce na kulturu fašistického státu - zobrazení nové reality po válce, zůstávají rysy původního realismu, přibývá líčení každodenního života Italů, důraz na hodnověrnost a dokumentárnost - nejčastější formou kromě románu také memoáry a deníky Alberto Moravia Horalka -zfilmováno (Sophie Loren), děj probíhá za války v Itálii, doba, kdy se v Itálii hroutí fašismus -příběh ženy, která se snažila uchránit svou dceru, nakonec se jí to nepodařilo, protože její dceru znásilnili spojenci Římanka 6. ANTIROMÁN = nový román - důraz na formální stránku, popírá klasickou stavbu románu - snaha objevit člověka v nových skutečnostech - navazuje na experimentální meziválečnou prózu (Kafka, Joyce) 7. OBRAZ POCITŮ MLADÉ GENERACE - literatura je obrazem pocitů mladé generace bouřící se proti způsobu života svých rodičů Francoa Sageinová Dobrý den smutku - odtajnění tabu sexu, uvolnění morálky 8. ROZHNĚVANÍ MUŽI - pouze v anglické literatuře, podobnost s americkou beat generation, nejdou ale tak daleko - bouří se proti snobství, společnosti, blahobytu, konzumu, konvencím, proti tradičním britským zvyk

Témata, do kterých materiál patří