Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Tartuffe

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

2Tartuffe (Le Tartuffe ou l'Imposteur*) Období autorova života:Klasicismus(17. století) Rozvíjí se zejména epická poezie a dramatická tvorba. 1680 byla založeno divadloComédie-Française.Dramata musí dodržovattrojjednotu(místo, čas a děj) a píší se v alexandrínských verších(dvanáctislabičný (mužský) a třináctislabičný (ženský) rýmovaný verš tvořený jambickými stopami). Klasicistní literatura vyzdvihuje nutnost společenského řádu, pevné morálky a schvaluje i absolutní moc vládce. Na rozdíl od baroka je zastáncem střídmosti, kázně a rozumu. Typické pro klasicismus jsouliterární salony, kde se literární díla předčítala i kritizovala a kde se o literatuře diskutovalo. Právě tyto salony se významně podílely na utváření uměleckého vkusu a ovlivňovaly veřejné názory. Vedle nich vznikaly také literární akademie, jejichž úkolem bylo dbát na jazyk uměleckých děl a také preciznost jejich formy. Literární tvorba se dělila na dva proudy: a)vysoká – eposy, ódy, hymny, tragédie, zpracovávaly vznešená témata, líčily urozené hrdiny. Náměty většinou z antiky b)nízká – komedie, bajka, satira, zobrazovaly život měšťanstva i venkovanů, často pojaty komicky autoři tohoto období:Pierre Corneille(např.Cid),Jean de La Fontaine(Bajky),Carlo Goldoni(Sluha dvou pánů, Poprask na laguně),Johann Wolfgang von Goethe(Utrpení mladého Werthera, Faust, Král duchů) O díle:ostře satirická veršovaná komedie opěti jednáních spjatá s politickou situací Francie v polovině 17. století, vydáno 1664 Obsah:Děj Tartuffa se odehrává v Orgonově domě v Paříži v druhé polovině 17. století. Pan Orgon v kostele pozná a velmi si oblíbí napohled zbožného žebráka Tartuffa, kterého vezme k sobě bydlet. Tartuffe si omotá Orgona kolem prstu svými naoko vzletnými řečmi o bohu. Marně se celá rodina snaží Orgonovi vysvětlit, jaký je Tartuffe pokrytec a lhář. Orgon je slepý a hluchý. Spolu se svojí matkou paní Pernellovou fanaticky věří všemu, co jim Tartuffe napovídá. Vše vyvrcholí Orgonovým rozhodnutím provdat svoji jedinou dceru Marianu za Tartuffa. Je mu úplně jedno, že ji již přislíbil Valérovi, který ji miluje.. V té době vstupuje do hry Elmíra, žena Orgonova a snaží se Tartuffovi rozmluvit vdavky s Marianou. Tartuffe jí však padne k nohám a nestoudně jí vyzná lásku. Elmíra se nenechá vyvést z míry a Tartuffovi se vysměje. Celou tuto scénu sleduje z úkrytu Damis, kterému již míra trpělivosti přeteče a vtrhne na scénu. Křičí, že všechno poví otci a Tartuffa se konečně všichni zbaví. Elmíra se ho snaží trochu usměrnit, jenže Damis se nedá. V tuto chvíli přichází na scénu Orgon, který když uslyší svého syna obviňovat chudáčka a pana svatého Tartuffa ničemu nevěří a Damise vyhodí z domu. Aby si Tartuffa udobřil přepíše na něj celý svůj dům. Elmíra by nebyla Elmírou, kdyby nevěděla, jak z toho ven. Přemluví Orgona, aby se schoval pod stůl a poslouchal. Nechá si zavolat Tartuffa, a když se dostaví, začne ho svádět. Tartuffe si chvíli hraje na dotčeného z předchozího odmítnutí, ale čím dál více se rozpaluje. Za chvíli již chce, ten náš pan svatý po Elmíře důkaz lásky. To už je dost i na Orgona pod stolem. Vyletí, jako když ho píchne vosa, a Tartuffa vyhodí z domu. Jenomže zapomíná, že dům přepsal na Tartuffa, a že tedy by měl spíše Tartuffe vyhodit jeho. Navíc se ještě před časem Tartuffovi svěřil, že přechovává kazetu s listinami od svého, králem stíhaného, přítele. Tartuffe si pospíší ke králi žalovat. Ten však, protože je moudrý, pozná, co je Tartuffe zač, a nechá ho zatknout a Orgonovi vrací dům. Námět:Tartuffe (svatoušek či podvodník) je ostře satirická komedie napsaná Molièrem, spjatá s politickou situací Francie v polovině 17. století. Hra kritizuje církev a byla dlouho zakázána. Kompozice:komedie o pěti dějstvích Prostředí:děj se odehrává v Paříži v Orgonově domě Styl a jazyk: sdružený rým (aabb) Postavy: PANÍ PERNELLOVÁ, matka Organa, ORGON, manžel Elmíry, ELMÍRA, druhá manželka Organa, DAMIS, Orgonův syn z prvního manželství, MARIANA, Orgonova dcera z prvního manželství, VALÉR, Marianin nápadník, KLEANTES, Orgonův švagr, TARTUFFE, svatoušek, DORINA, Marianina komorná, PAN LOYAL, soudní vykonavatel, KRÁLOVSKÝ ZMOCNĚNEC, FILIPKA, služka paní Pernellové Ukázka:VÝSTUP 1 Orgon, Mariana … ORGON: Co říkáš našemu Tartuffovi? MARIANA: Kdo? Já? ORGON: Ty. Uvažuj – ať jen tak nepleskneš! MARIANA: Ach bože! Řeknu ti všechno, co jenom chceš. ORGON: No vidíš, to je řeč! Tak řekni, přiznej se mi! Je skvělý člověk, viď? A září nade všemi. A vzal tě za srdce. Já vím, že bys ho chtěla, kdybych se rozhodl dát ti ho za manžela. Viď? MARIANA: Mně? ORGON: No! MARIANA: Koho? ORGON: Co?! MARIANA: Já se v tom nevyznám. ORGON: V čem? MARIANA: O kom, tatínku, se ti to přiznat mám, že mě vzal za srdce, a že bych jistě chtěla, kdyby ses rozhodl dát mi ho za manžela? ORGON: No – o Tartuffovi! MARIANA: Ne! Přísahám! Proč chceš, abych ti říkala tak bohapustou lež? ORGON: Ale já přece chci, aby to bylapravda, a to ti stačí, ne? Však jednou budeš ráda! MARIANA: Ty chceš snad… ORGON: Ano chci! Tartuffe – a nikdo jiný! Tou svatbou, holčičko, k nám vstoupído rodiny jako tvůj muž. Tak dost – a žádné ciráty, vždyť jsi nám slíbila… * imposteur - pokrytec

Témata, do kterých materiál patří