Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Rovnice a nerovnice vyšších stupňů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Rovnice a nerovnice vyšších stupňů 1. v součinovém nebo podílovém tvaru 2. rovnice binomická nebo trinomická a,b C a,b,c C k=0,1,2,...., n-1 Speciálně pro n=2 – bikvadratická rovnice (řeší se substitucí 2=x2) ax4+bx2+c=0 Reciproké rovnice(převrácené) reciproké rovnice n-tého stupně je algebraická rovnice anxn+an-1xn-1+.....+a2x2+a1x+a0=0; an 0 všechny kořeny jsou různé od nuly je-li kořen x1, pak je také kořenem rovnice Kladně reciproké – první a poslední člen jsou stejná čísla (5x2+x+5) se stejnými znaménky stupeň rovnice je sudé číslo (x2, x4), n=2m stupeň rovnice je liché číslo (x3, x5), n=2m+1 má vždy kořen –1 (x+1) Záporně reciproké – s opačnými znaménky (5x2+x-5) Kořen je vždy +1 (x-1)

Témata, do kterých materiál patří