Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pedagogické disciplíny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,7 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Charakterizovat kladné či záporné vlastnosti pedagoga a určit, které schopnosti by měl mít kvalitní pedagog „navíc“. Osobnost pedagoga: Pedagog by měl mít především znalosti, dovednosti, zkušenosti a schopnosti ve svém oboru, měl by být empatický, trpělivý a vstřícný, měl by procházet sebereflexí a umět zhodnotit, případně „napravit“ sám sebe. Negativní vlastnosti: Netrpělivost, autoritativnost, neschopnost empatie, neumí přiznat své chyby, omyly, nad žáky a ostatními kolegy, lenost se sám sebe dál posouvat a vzdělávat, atd. Musíme si pamatovat, že učitel je vzorem svých žáků. Proto by se tak měl chovat, a například i oblékat, atd. Trpělivost a čas věnovaný dítěti vytváří základní důvěru, jistotu a bezpečí, v opačném případě se fixuje nedůvěra, úzkost, závist… nenávist. Schopnosti „navíc“: Rozumově-intelektové (verbální, numerické…)Názorné vnímání (prostor)Manipulačně-psychomotorické (pohybová koordinace, přesnost, osobní tempo)Flexibilita (pružnost)Adaptibilita (přizpůsobivost novým podmínkám)Kreativita (tvořivost, inovace – nové nápady a jejich realizace)Schopnost organizovat (čas, činnosti, podřízené)Schopnost se učitSchopnost přemýšlet (myšlení komplexní, analytické, strukturální…)Schopnost komunikovat (sociální adaptibilita), vést, přesvědčovat, pracovat v týmuZískávat a udržovat kontaktyEmpatie (pochopit druhé a vžít se do jejich situace)Schopnost podnikat (krok do neznáma, umět riskovat) Znalosti: Člověk je získává prostřednictvím vzdělávacího procesu – souvisí se stupněm vzdělání a sebevzdělání Dovednosti: Umět své znalosti z oboru používat, mezi dovednosti patří i například dovednosti zvládnutí problémů ve třídě, komunikační dovednosti, atd., mají spojitost s odbornou kvalifikací. Někdy jsou špatné návyky brzdou dalšího rozvoje žáka, studenta, pracovníka. Zkušenosti: i jinde než jen ve sportu. Schopnosti: Jsou vyšší stupeň znalostí a dovedností i uplatnění teorie v praxi a schopnost řešit problémy v mimořádných situacích. Charakterové vlastnosti odrážejí vnitřní vztah člověka: K sobě samému (pravdomluvnost, míra sebevědomí)Ke společnosti a k lidem (morálka, tolerance, obětavost, úcta, láska, závist, nenávist)K práci (vytrvalost, poctivost, pracovitost, nedochvilnost, nepřesnost)Ke světovému názoru (osobní filosofie a náboženská víra)

Témata, do kterých materiál patří