Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Pedagogika (PED)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PED - Pedagogika.

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
1.Pedagogika jako věda o výchově Neznámý 09.11.2023 09:09 0
10. Výchova mimo vyučování Neznámý 09.11.2023 09:21 0
10A - Didaktika výuky Neznámý 13.09.2018 19:59 14
11A - Intencionální a funkcionální výchova Neznámý 13.09.2018 19:59 40
12A - Činitelé výchovy Neznámý 13.09.2018 19:59 31
13A - Postavení jedince ve výchovném procesu Neznámý 13.09.2018 19:59 14
14A - Pedagogická diagnostika Neznámý 13.09.2018 19:59 11
15A - Prostředí a výchova Neznámý 13.09.2018 19:59 16
16A - Rodinná výchova Neznámý 13.09.2018 19:59 14
17A - Náhradní rodinná péče Neznámý 13.09.2018 19:59 10
18A - Škola jako instituce Neznámý 13.09.2018 19:59 17
19A - Alternativní školy Neznámý 13.09.2018 19:59 24
1A - Pedagogika Neznámý 13.09.2018 19:58 19
2. výchovně vzdělávací metody Neznámý 09.11.2023 09:20 0
20A - Pedagogický odkaz J. A. Komenského Neznámý 13.09.2018 20:00 31
21A - Volný čas Neznámý 13.09.2018 20:00 18
22A - Hra Neznámý 13.09.2018 20:00 18
23A - Názory na výchovu v dílech významných světových myslitelů 17. - 19. stol. Neznámý 13.09.2018 20:00 10
24A - Sociální pedagogika Neznámý 13.09.2018 20:00 10
25A - Andragogika Neznámý 13.09.2018 20:00 6
2A - Přehled základních pedagogických pojmů Neznámý 13.09.2018 19:58 18
3A - Výchova Neznámý 13.09.2018 19:59 14
4. Rodina Neznámý 09.11.2023 09:20 0
4A - Obecné rysy výchovy Neznámý 13.09.2018 19:59 7
5.náhradní rodinná péče Neznámý 09.11.2023 09:20 0
5A - Současné pojetí výchovy Neznámý 13.09.2018 19:59 12
6. Hra Neznámý 09.11.2023 09:21 0
6A - Problematika výchovných cílů Neznámý 13.09.2018 19:59 7
6A - Problematika výchovných cílů (2) Neznámý 13.09.2018 19:59 6
7. Hračka Neznámý 09.11.2023 09:21 0
7A - Pedagogické principy Neznámý 13.09.2018 19:59 18
8. učení Neznámý 09.11.2023 09:21 0
8A - Metody pedagogiky Neznámý 13.09.2018 19:59 21
9A - Specifika výchovy v jednotlivých obdobích života Neznámý 13.09.2018 19:59 9
Adaptace a deviace Neznámý 24.06.2018 18:00 4
Alternativní školy Neznámý 13.09.2018 19:58 5
Aspekty inteligence Neznámý 24.06.2018 18:00 4
IMG_6287 Neznámý 10.04.2023 11:07 1
IMG_6288 Tahák 10.04.2023 11:07 1
Komunikace Neznámý 24.06.2018 18:00 11
Maslowova pyramida potřeb Neznámý 24.06.2018 18:00 10
Metody výchovy Neznámý 24.06.2018 18:00 25
Nebezpečí úrazu u dětí Neznámý 24.06.2018 18:00 3
Pedagogické disciplíny Neznámý 24.06.2018 18:00 11
Pedagogika č. 1 Neznámý 19.12.2018 18:22 17
Pedagogika č. 10 Neznámý 19.12.2018 18:23 13
Pedagogika č. 11 Neznámý 19.12.2018 18:23 16
Pedagogika č. 12 Neznámý 19.12.2018 18:23 17
Pedagogika č. 13 Neznámý 19.12.2018 18:23 11
Pedagogika č. 2 Neznámý 19.12.2018 18:23 18
Pedagogika č. 3 Neznámý 19.12.2018 18:23 18
Pedagogika č. 4 Neznámý 19.12.2018 18:23 19
Pedagogika č. 5 Neznámý 19.12.2018 18:23 17
Pedagogika č. 6 Neznámý 19.12.2018 18:23 16
Pedagogika č. 7 Neznámý 19.12.2018 18:23 15
Pedagogika č. 8 Neznámý 19.12.2018 18:23 19
Pedagogika č. 9 Neznámý 19.12.2018 18:23 18
Práce se skupinou Neznámý 24.06.2018 18:00 5
Psychologické metody Neznámý 24.06.2018 18:00 6
Rodina Neznámý 24.06.2018 18:00 16
Temperament a výchovné metody Neznámý 24.06.2018 18:00 22
Tyflopedie Neznámý 30.01.2021 18:09 8
Vlastnosti pedagoga Neznámý 24.06.2018 18:00 13
Vliv prostředí a šikana Neznámý 24.06.2018 18:00 4
Volný čas a životní styl Neznámý 24.06.2018 18:00 13
Využití volného času dětí Neznámý 24.06.2018 18:00 13
Vývojové etapy Neznámý 24.06.2018 18:00 11