Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Využití volného času dětí

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Využití volného času dětí – výběr zájmových aktivit s ohledem na věk a typ temperamentu Téměř třetina školáků (31%) nechodí do žádného kroužku, u televize tráví svůj čas 43% školáků a u počítačových her nebo na internetu je to 30%. Hodně dětí nenavštěvuje žádný kroužek, protože jednoduše nemají zájem. Při výběru kroužku, či zájmové aktivity bychom měli dodržovat tyto hlavní zásady: přihlásit děti včas (omezená kapacita)výběr vždy konzultovat s dítětemzjistit si kam a ke komu dítě dávám (dny otevřených dveří atd.)pozor na termín ,,překroužkováno" - dítě má příliš mnoho kroužků a nemůže se dostatečně připravovat do školy. I dítě potřebuje někdy relaxaci!zájmové kroužky nejsou ,,úschovna zavazadel" - děti sem mají chodit, protože chtějí, ne proto, abychom si od nich odpočalivždy se musíme ohlížet na věk dítěte a typ temperamentu! Dělení kroužků dle věku: Školní družina (I. stupeň) - funkce výchovná, zdravotní, sociální, uspokojení potřeby pohybu a relaxace. Kroužky pod záštitou družiny:práce s počítačem, vzdělávací (zdravotní, přírodovědný,…), estetické (pěvecký, dramatický,…), pohybové (taneční či sportovní), turistické (poznávání přírody a historie) a jiné (dle možností školy a financí rodičů) Školní klub (II. stupeň) -plně dobrovolná činnost, ustupuje sociální funkce, význam zde má motivace, činnost je pravidelná, či jednorázová. Nepovinné a volitelné předměty: jazyky, informatika, sborový zpěv, pohybové hry, náboženství Další zájmové instituce -Domovy dětí a mládeže, Základní umělecké školy, Kulturní střediska, Junák,… Výběr zájmových činností z hlediska typu temperamentu: Dětem by se měly kroužky vybírat vždy přiměřeně k jejich schopnostem a dovednostem zároveň i přiměřeně k jejich typu temperamentu (sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik). Vhodné zájmové aktivity pro sangvinika: sport a jiné zájmy spojené s aktivitouVhodné zájmové aktivity pro cholerika: aktivity, při kterých se vybije - práce na zahradě, sekání dřeva, sport - hokej, atd.Vhodné zájmové aktivity pro flegmatika:a pečlivost - vyšívání, kutilství, práce s počítačem, šachyVhodné zájmové aktivity pro melancholika:zájmy spojené s přírodou - turistika, cestování, skaut Toto rozdělení je jen orientační, každé dítě je jiné a má jiné dovednosti a schopnosti a ke každému je třeba přistupovat individuálně. Od 2 do 3 let: Děti začínají zvládat mnoho základních pohybů – běhání, chytání, skákání, ale jsou ještě příliš mladé na nějaké organizované sportování. V tomto věku zvládají: Běhání a chození na zahradě nebo hřištiHry ve vodě, na brouzdališti pod dohledemOdborně vedená cvičení pro děti tohoto věku Od 4 do 6 let: Ve věku okolo 6ti let se všechny pohybové schopnosti dětí zdokonalují natolik, že jsou schopny zahájit přípravu u některých sportů kolektivních i individuálních. TanecHry na „babu“ a podobné hrySkákání přes švihadloHázení, chytání míče, trefování terčůJízda na tříkolce, na kole s opěrnými kolečky a postupně bez nich Od 7 do 10 let: GymnastikaPlaváníFotbalLední hokejTenis Od 10 let a více: VolejbalVeslováníSoftbal

Témata, do kterých materiál patří