Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pedagogika č. 5

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Základní lidské činnosti hra, učení, práce a zájmové činnosti z pohledu pedagogiky a psychologie HRA Jednoznačná definice hry neexistuje*Tuhle větu PAMATUJ*výchovný prostředek, který má nezastupitelnou úlohu v předškolním věku dítěte Základní druh lidské činnostinejpřirozenější projev aktivity dítěte a vývojové potřeby dětí tohoto věku DÍTĚ SE ROZVÍJÍ PO STRÁNCE: Rozumové(Poznávání věcí, učení, zkušenosti)Tělesné(Rozvoj pohybu, procvičování jemné a hrubé motoriky)Mravní(Pěstování volních vlastností, v znik charakteru, umět se omluvit, umět se podřídit pravidlům hry)Estetické(Tříbení vkusu, vnímání krásna)Pracovní(Zvládání drobných pracovních dovedností)Sociální(Učení spolupráce v menší i větší skupině, vznik společenských vztahů)Citové(Uvolnění citů, regulace citů)Seberegulační(Získávání návyků, pěstování trpělivosti)Jazykové(Rozvoj řeči, kultivace řeči)Paměťové(Prohlubování paměti)Tvořivé(Rozvoj představivosti, tvořivosti, fantazie) *Není nutné vyjmenovat všechny, ale vědět o nich ano* ZNAKY HRY: Spontánnost– Dítě si volí hru a hraje ji přirozeně, zvolená hra odpovídá zájmům a potřebám dítěteSamoúčelnost– Pro dítě je důležitý průběh hry, nikoliv výsledek. Účel vidí jen v hraní si a nepřemýšlí o tom, že hrou něco získává, učí seCitové uspokojení– Dítě hru citově prožívá, vkládá do ní celou svou osobnost, cítí se dobřeSymboličnost– Dítěti nahrazují skutečnost různé nástroje, materiály, úkony, které pro dítě označují skutečné věci či skutečné nástroje (Kolečko = volant, kostička = auto)Humor a legrace– Ideální je, když dítěti hra přináší uvolnění a zábavu ASPEKTY HRY: Hru může odborník využít k práci s dětmi Motivační aspekt– Hrou můžeme dítě motivovat například k učení, práciDiagnostický aspekt– Pomocí hry můžeme zjistit nedostatky či problémy dítěte. Dítě se ve hře prozrazuje. Dokáže dokonale ukázat v jakém prostředí rodiny vyrůstá, jak jeho rodina finguje či nefunguje a také ukáže, zda je nebo není opožděnoTerapeutický aspekt– Hrou můžeme léčit nedostatky či problémy dítěte PODSTATA HRY: Spočívá v možnostech dítěte, je pro dítě přirozeně zvládnutelná, tím podporuje jeho psychickou rovnováhuPřináší klid a vyrovnanost, prověřuje jeho dosaženou úroveň a ověřuje schopnost dítěte něco vyřešit a vykonatDítě uspokojuje PEDAGOGICKÉ TŘÍDĚNÍ HER HRY TVOŘIVÉ (PŘIROZENÉ):Hry námětové – Hry na někoho, na něcoHry dramatizující – Hry s jednáním, s dějemHry konstruktivní – Stavění, skládání, práce s materiálem HRY S PRAVIDLY (UMĚLÉ):Didaktické hryPohybové hry HRA VE VYUČOVÁNÍ HRY TVOŘIVÉ (PŘÍROZENÉ) NÁMĚTOVÉ HRY Dítě si zvolí námět a na základě své představivosti a fantazie vstupuje do rolí, které s námětem souvisejí. Velmi často je používáno slovo „Jako“ Námětem se nejčastěji stávají odpozorované nebo zažité skutečnosti – návštěva u lékaře, v obchodě apod. Námětem může být i film Dítě si zážitek znovu přehrává, ale hru si upravuje podle toho, jak mu to vyhovuje. Objevuje se už v batolecím věku dítěte Bohatě využívásymboliky Pomůcky: zmenšeniny skutečností (malá doktorka, kadeřnice, prodavačka) Při námětové hře dítě: Projevuje spontaneitu, potěšení, radost ze hry, tvořivostUpřednostňuje spoluhráčeUplatňuje komunikaci, kooperaciOpakuje obehraný námětStarší dítě hru plánuje a vymýšlí ji nová pravidlaDohadování nad námětem je už hra samotnáZískává logické posloupnosti a souvislostiAž kolem 10 let je schopné přijímat a hrát velké herní projekty( celotáborové hry) DRAMATIZUJÍCÍ HRA Při této hře děti buď samy, nebo s pomocí loutky dramatickou formou napodobují známé pohádky, které buď někde viděly či slyšely. Dramatizující hry se od námětových her liší tím, že je zde dánscénář Tyto hry jsou cenným prostředkem pro rozvoj řeči, upevnění paměti a pro rozvoj soc. soužití Pomůcky: Loutky, kostýmy, kulisy KONSTRUKTIVNÍ HRA Při této hře děti konstruují, tj. staví, sestavují, napojují, připojují, lepí apod. Náhodné sestavování různých dílů do různých celků -> postupné vytváření představy (Záměr –> cíl)¨ Pomůcky: Kostky, stavebnice, různé přírodní materiály -------------------- *Shrnutí: Učitelka (Nejen MŠ) by měla vést děti k tomu, aby si uměly hrát samy – přirozeně. Činnost dětí by neměla být neustále organizována a řízena. Musí mít dostatek času. Nechávat dětem hru dohrát. Učitelka by měla respektovat právo dítěte na volný výběr hry, hračky, změnu hry, odmítnutí hry a výběr partnera ke hře.* HRY S PRAVIDLY (UMĚLÉ, ŘÍZENÉ) Tyto hry mají předem určená pravidla, která musí být jasná, snadno pochopitelná a musí být dodržována, jinak by tyto hry nefungovaly. Důležité je spravedlivé a objektivní hodnocení. POHYBOVÉ HRY Rozvíjí se pohybové schopnosti dítěte (Obratnost, rychlost, vytrvalost, postřeh). Pohybové hry jsou prostředkemvýchovy charakterových a volních vlastností. Upevňuje se sebeovládání, odvážnost. Podporují optimismus a dobrou náladu. Patří mezi rekreační činnosti, jsou prostředkem aktivního odpočinku Na zařazení pohybových her do vyučování má vliv roční období , věk dětí, prostor a prostředí Mezi pohybové hry patří: Hravé cvičení pohybů, pohybové hry bez námětu (chůze, běh, skoky, poskoky, vyhýbání se, házení,…)Hry s určitým námětem (Na Jeníčka a Mařenku)Hudebně pohybové hry (Zlatá brána, Pásla ovečky)Hry se soutěžními prvky (Kdo dříve něco udělá)Hry sportovního typu (Badminton) DIDAKTICKÉ HRY Hry zaměřující se na řešení rozumových úkolů Tyto hry jsou záměrně a cílevědomě sestaveny k účelu učení, proto mají přesnou strukturu, úkol, pevná pravidla Pomocí didaktických her u dětí rozvíjíme: Smyslové vnímáníPaměťPozornostProcesy myšleníSchopnost dodržovat pravidlaSebevědomí žákaSchopnost spolupráce se spolužáky Při didaktických hrách: Je žák aktivní a nemusí poslouchat jen výklad učitelePoznávání je zprostředkováno přes prožitekVědomost a dovednost se upevní praktickou cestou Mezi didaktické hry patří: Hry zaměřené na určování předmětu podle jednoho nebo několika znaků (hádanky)Hry zaměřené na výběr podle stejnosti (Pexeso, domino, kvarteto)Hry zaměřené na pozornost a paměť (Co se změnilo)Hry procvičující orien

Témata, do kterých materiál patří