Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Maslowova pyramida potřeb

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vysvětlit souvislost Maslowovy pyramidy potřeb se zdravým životním stylem života. Fyziologické potřeby - jsou základní potřeby lidského organismu a mají nejvyšší prioritu. Skládají se převážně z těchto potřeb:Potřeba dýchání,potřeba regulace tělesné teploty,potřeba tělesné integrity,potřeba vody,potřeba spánku,potřeba přijímaní potravy,potřeba vylučování a vyměšování,potřeba fyzické aktivity,potřeba rozmnožování. Potřeba bezpečí a jistoty -Jakmile jsou naplněny fyziologické potřeby, začnou narůstat potřeby jistoty a bezpečí: Jistota zaměstnání,jistota příjmu a přístupu ke zdrojům,fyzická bezpečnost – ochrana před násilím a agresí,morální a fyziologická jistota,jistota rodiny,jistota zdraví. Potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti -Po naplnění fyziologických potřeb a potřeb bezpečí přichází třetí vrstva – sociální potřeby. Ty se ve všeobecnosti skládají z citových vztahů jako např.:přátelství,partnerský vztah,potřeba mít rodinu. Potřeba úcty a uznání -Vi potřebu mít přiměřenou sebe-úctu. Úcta a uznání představuje typickou lidskou potřebu být přijímán, oceňován a respektován ostatními. Nízké sebevědomí nebo komplex méněcennosti mohou způsobovat problémy v této úrovni hierarchie. Lidé s nízkým sebevědomím často potřebují respekt od druhých, a někdy jen proto usilují o slávu, prestiž nebo uznání. Potřeba seberealizace - Je instinktivní potřeba naplnit své schopnosti a snaha být nejlepším jakýmjen člověkmůže být. Maslow definoval seberealizované osoby takto:Přijímají okolnosti života (včetně sebe sama) namísto toho, aby je odmítali nebo se jim vyhýbali.Jsou spontánní v tvorbě svých myšlenek a činů.Jsou tvořiví.o řešení problémů, často i o řešení problémů jiných lidí. Řešení těchto problémů hraje v jejich životě často klíčovou roli.Cítí blízkost jiných lidí a všeobecně si váží života.Mají vnitřní etiku, která je nezávislá na vnější autoritě.Posuzují jiné lidi bez předsudků, způsobem, který je možné považovat za objektivní. v krajních situacích (nouze, nedostatek, strádání) lidského života, ve kterých je možnost uspokojování nižších potřeb omezena či znemožněna. Za nejvyšší považuje Maslow potřebu seberealizace, čímž označuje lidskou snahu naplnit svoje schopnosti a záměry. a pohodlím. Každý z nás má své potřeby, které upřednostňuje ať vědomě, či nevědomky. Každý máme jiné priority a jsou pro nás důležité v jiném pořadí. Někdo upřednostňuje jistotu a bezpečí, jiný lásku a sounáležitost. Pro někoho je důležitý úspěch a uznání, další nadřazuje vlastní fyziologické potřeby. Jsou lidé, kteří vyžadují pochvalu nebo ocenění i za sebemenší práci. Myslím si, že je důležité, aby se snažili žít v souladu s přírodou, byli citliví, vnímaví a slušní lidé. Pokud budeme mít svoje potřeby v rovnováze a přidáme správnou životosprávu doplněnou pohybem a odpočinkem jistě se to projeví také na naší psychice a celkové kondici. Zdraví životní styl: Zdraví životní styl přispívá k naší fyzické ale i psychické pohodě.Aby naše duše byla zdravá, je nutné uspokojit základní lidské potřeby. Ty dal do hierarchie americký psycholog Abraham Harold Maslow.k uspokojení potřeb vyšších.Pociťovaný nedostatek nebo frustrace na nižší úrovni nám tedy zabrání postupovat výš.Např. anorektička obětuje své fyziologické potřeby a dokonce i zdraví.

Témata, do kterých materiál patří