Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pedagogika č. 2

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Výchova jako společenský jev, znaky výchovy, funkce výchovy, vztah pedagogické teorie a její praxe, názory na výchovu VÝCHOVA JAKO SPOLEČENSKÝ JEV Výchova je předmětem pedagogiky, je to společenský jev. Vzdělávací systém je sociálním prostředím Úroveň vzdělávání je ukazatelem rozvoje společnosti DVA NÁZORY Výchova je určující, člověka zcela ovlivní, rodinné a společenské prostředíVlivy dědičné a vrozené *Zde je trochu prostor rozpovídat se o svém názoru na výchovu – zaplácnutí času* Dobrý vzdělávací systém + zodpovědná výchova = základ vyspělé a rozvíjející se společnosti (obousměrně) ZNAKY VÝCHOVY Výchova je záměrná a vědomá – Snaha někoho k něčemu dovéstVýchova je cílevědomá – Dítě bezprostředně k něčemu učíme, ale význam učení je dlouhodobý. Obecný cíl výchovy bývá považován člověk harmonicky rozvinutý po všech stránkách – po tělesné, duševní i sociálníVýchovné působení je komplexní – Výchova působí na celou osobnost člověkaVýchova je typicky lidská činnost – Člověk se zamýšlí o výchově sebe sama i dítěte, nad smyslem výchovy i o výchově celých generacíVýchova je dlouhodobý proces – Člověk je vychováván po celý život. Ochota se měníVýchova je společensky podmíněna – Je nutné řešit problémy ve společnosti (Kriminalita, alkoholismus, nezaměstnanost. Na odstranění spol. problémů se podílejí ekonomové, sociologové, politici, právníci, lékaři, pedagogové, psychologové a další. Výsledkem studia pedagogiky je aktivní podíl na prevenci a řešení spol. problémů. Prevence je také změna kolektivu či prostředí (Tábor, škola,…) FUNKCE VÝCHOVY Příprava k sociálním rolím –Aby každý občan plnil své sociální role co nejkvalitnějiRozvoj základních kvalit osobnostiRozvoj v kulturních oblastech · Výchova k prosociálnímu chování ovlivněné hlavně působením nejbližších, kde je důraz kladen na toleranci jednání s jinými, často odlišnými lidmi (věk, rasa, náboženství, pohlaví, so c. zázemí...) · Součástí výchovy je vzdělání. V nejširším slova smyslu je výchova působením na celou osobnost, v tom užším mravní stránkou člověka. Výchovné složky Světonázorová výchova –Komplexní pohled na svět, na bázi určitého náboženství a filozofieRozumová výchova –Jazyková, vědecká a ekologickáPracovní výchova– Věda, technické a pracovní dovednostiMravní výchova –Rozvoj mravních, právních a politických představ, pojmů a hodnotEstetická výchova– Rozvoj v oblasti umění a krásyTělesná výchova– Rozvoj zdraví jedince, pohyb, životospráva, návyky, hygiena *Zkus vyjmenovat alespoň něco.. *

Témata, do kterých materiál patří