Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Metody výchovy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,7 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

v praxi (kategorizace trestů a odměn). Vychovatel by měl získat sympatie, důvěru, respekt a autoritu. Rozlišujeme metody: Vysvětlování a přesvědčování –tento způsob formuje mravní vědomí žáka. Je vytvářen předpoklad pro samostatné a uvědomělé chování. Vysvětlování patří k častým výchovným metodám. Znamená objasňování základních požadavků. Přesvědčování je metoda, kdy se argumentací dosahuje soulad mezi myšlením vychovatele a vychovávaného. Rada –je důležité, abychom dítěti radili laskavým tónem, jinak to nebude rada, ale rozkaz. Prosba –děti lépe reagují na prosbu než na rozkaz, dítě má možnost volby. Rozkaz - musí být jasný, stručný, ne příliš častý, konkrétní, neodkladný, musíme hlavně dbát na důslednost. Po splnění kontrolujeme a důležitá je pochvala. Povzbuzování –a snaží se napravit negativní chování. Jedinec má po určitém projevu povzbuzení sklon jej zopakovat. Důležitá je zde správná a častá motivace a dodávání sebedůvěry. Příklad –příkladem jsou např. sourozenci, jiné děti nebo i hrdinové ať filmoví či literární. Cvičení -využití teorie v praxi, získání návyku a následně trénink Metody výchovy ve škole: Pozorování –musí mít určitý cíl, zaznamenává se průběh, extrospekce je pozorování vnějšího chování člověka, introspekce je sebepozorování. Může být krátkodobé, dlouhodobé. Rozhovor –důležité je navázat kontakt, vzbudit důvěru, reagovat na jeho projevy, přesně zaznamenat údaje. Rozhovor může být volný, řízený s konkrétním záměrem. V případě pohovoru rozeznáváme pohovor agresivní, přátelský, mlčenlivý, nesouvislý. Praktická činnost – PV, TV HV, VV Četba –analýza textu Odměna: slovní – souhlas, uznánísociální – úsměv, pohlazení, pomazlení, polibekvěcná odměna – střídmě, zaslouženě, spravedlivě Trest: sociální – mimika, práce s hlasempředmětný – odnětí hračky, zákaz televize – nikdy ne jídlo či oblečenítělesný – zásadně nepoužíváme! Rizika trestů: může narušit vztah vychovatel – dítě – nespravedlivý, pokořujícídítě si vytváří strategii úniku a podvodu – lhanítrest přináší nežádoucí poučení, že silní smějí trestat slabší Zásady při používání trestů: netrestat častonejméně vhodný druh trestunetrestat v afektumíra trestu – závažnost provinění – spravedlivosttrest nesmí být krutý – temná místnost, klečení v koutěnesmí být ponižující – psychická šikana, zesměšňovánínesmí být příliš bolestivý – fyzická šikananetrestáme pracídítě musí vědět za co je trestánorespektujeme typ temperamentu dítěterespektujeme úroveň inteligence – příliš malé děti nebo mentálně postiženípo trestu je nutné obnovit normální vztah – pozor na introverty a melancholiky Nejčastějším trestem je hubování a nejčastější odměnou pochvala. Na druhém místě je to výprask a jako odměna dárky a peníze. Trestání – týrání se vyskytuje nejčastěji v problémových rodinách – nehraje roli vzdělání rodičů. Rodinná tradice tvrdé výchovy se tak negativně odráží na vývoji dětí. Za nespravedlivý trest je třeba se vždy omluvit a zahladit incident přátelským jednáním, ne dárky a sliby. Vhodná a přiměřená odměna a pochvala posilují víc než jakýkoliv trest. Pochvalu potřebují především děti: které mají nějaký nedostatekkteré jsou plaché, úzkostné, melancholické, obtížně navazují kontaktkteré trpí nějakou ztrátou, neúspěchem či jinou nepředvídanou nepříjemnostíkteré jsou nemocnékteré jsou přecitlivělé a vztahovačnéa všechny ostatní podle situace Šikana: a zastrašit. Zahrnuje ponižování, slovní i fyzické napadání, neustálý výsměch, hrubé chování, omezování osobní svobody, vydírání, braní věcí a poškozování věcí či oděvu. Šikana je záměrné a nevyprovokované užití síly jedincem nebo skupinou. Tři čtvrtiny případů šikany se odehrávají ve škole, zbytek na cestě do školy nebo ze školy.

Témata, do kterých materiál patří