Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vlastnosti pedagoga

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Charakterizovat vývojové etapy života jedince. Prenatální –početí – porodNovorozenecké –porod – 3 měsícůKojenecké –od 3 měsíců – 12 měsícůBatolecí –od 12 měsíců – 3 letStarší předškolní –od 3 let – nástup do školyMladší školní –od 7 let – 12 letStarší školní –od 12 let – 15 letAdolescence –od 16 let – 20 (až 25)Mladší dospělost –Střední dospělost-do 45 letStarší dospělost –od 45 let – 60 letPočáteční stáří –od 60 let – 71 letPokročilé stáří –od 75 – smrt Prenatální a perinatální období: Fáze prenatálního vývoje zahrnuje dobu od početí po narození dítěte a trvá přibližně 40 týdnů. Kromě zásadního významu biologického vývoje jsou v tomto období také pokládány základy pro citový vztah mezi matkou, resp. oběma rodiči, a (zatím očekávaným) dítětem. Skutečnost očekávání dítěte má značný vliv na život obou jeho rodičů; dítě jim přinese na jedné straně velké obohacení, na straně druhé nutnost určitých změn životního stylu a společenských rolí. Novorozenecké období: a přizpůsobovat se mu mnohem nesnadněji a déle. Kojenecké období: o to, jak dítě něco dělá; důležité je, že to dělá. Batolecí období: Věkem batolete člověk prochází ve druhém a třetím roce svého života. Je to období intenzivního rozvoje, který zasahuje mnoho oblastí - mezi jinými hlavně motoriku, myšlení a řeč. Starší předškolní věk: v předškolním období asi nejvíce charakterizuje silná snaha být aktivní a přenášet již získané a právě získávané schopnosti do praxe. Mladší školní věk: i rodiče to bývá "událost" a současně i velká životní změna, která od dítěte vyžaduje zmobilizovat veškeré své adaptační mechanismy (přizpůsobit se). Musí se učit zvládat relativně dlouhodobé odloučení od rodiny, přijmout autoritu učitele, soustředit se na výuku a v neposlední řadě se potřebuje integrovat do skupiny spolužáků. Dítě se srovnává s ostatními a je také hodnoceno a srovnáváno učitelem. Výkon, který dítě podává, resp. hodnocení podaného výkonu učitelem a spolužáky, se výrazně podílí na utváření jeho identity. Starší školní věk: Fáze dospívání probíhá přibližně mezi 12. a 15. rokem života člověka (tohle vymezení je pouze orientační; nástup a konec pubescence jsou velmi individuální). Je to doba celé řady dramatických změn, kladoucích značné nároky jak na pubescenta samotného, tak na jeho okolí. Platí ovšem, že projevy dospívání v chování se individuálně liší v kvalitě i intenzitě, takže zatímco s některými "to mlátí", jiní tuto dobu prožijí naprosto klidně. Pubescent si aktivně utváří vlastní identitu - hledá sám sebe a své místečko na slunci. Status "dítě" se začíná pomalu měnit na status "dospělý". Období adolescence: a nástup do práce (což se netýká např. vysokoškolských studentů). Adolescence je jakési přechodné období, které člověku slouží k urovnání si vlastních hodnot, postojů a cílů, aby následně dokázal dobře nakládat se dvěma základními atributy dospělosti - se svobodou a odpovědností. Období dospělosti: Formální dospělosti dosahuje člověk v 18 letech; z psychologického hlediska bývá dospělost spojována zejména se zralostí v psychosociální oblasti a k té většina lidí dochází později (většinou se jako počátek soc. zralosti uvádí věk kolem 20 - 25 let). Období dospělosti se zpravidla člení na mladší dospělost (do 30 let), střední (do 45 let) a starší dospělost (do 60 let). a etického jednání a stabilizují se základní životní postoje. Člověk vstupuje do manželství a zakládá rodinu - zde se projevuje současný trend zvyšování průměrného věku jedince při uzavření manželství a narození prvního dítěte (velmi přibližně se jedná o posun od věku kolem dvaceti let směrem k třicítce). Období stáří: Stárnutí a stáří jsou relativní pojmy, jejich nástup je individuálně velmi odlišný. Podle Světové zdravotnické organizace se rozlišuje období stárnutí (60-74 let), stáří (do 89 let) a stařeckosti (nad 90 let). Obecně existuje trend prodlužování průměrného věku života - zatímco na začátku 20. století činil ve vyspělých zemích kolem 40 let, dnes je to téměř dvojnásobek. Psychologické aspekty procesu stárnutí a období stáří studuje speciální psychologická disciplína zvaná Garontopsychologie. Průběh stáří závisí zejména na zdravotním stavu a sociálních okolnostech (tyto faktory jsou zase do značné míry výsledkem dosavadního způsobu života a působení vrozených dispozic). Problematická období vývoje jedince: Emocionalita -batolata mají emoce velmi proměnlivé a silné, jsou nezkrotně spontánní, když někoho mají či nemají rádi tak se vším všudy. Hněv -a nezvládnuté situace - může být naučení (děti se bojí bílého pláště i u holiče), také se mohou bát výplodů své fantazie, ale neuvědomují si skutečné nebezpečí (vyklání se z balkonu,…). Postupně se rozšiřuje vnímavost, zpočátku jsou negativní - závist, úzkost, zahanbení, smutek,… avšak mohou být i pozitivní (spokojenost, veselost, něha,…). Rozvoj jáství - batolata začínají vnímat své fyzické JÁ a také individuální JÁ - rozvoj sebevědomí, vyznačuje se neovladatelným egoismem, vzdorem a negativismem. Počátky vůle - zpočátku formální sebeprosazování se bez ohledu na obsah. Děti si vynucují nesmysly, nebo prosazují naprostý opak toho, co je požadováno, aniž samo ví vlastně proč. Fakt sebeprosazení se je důležitější než samotný cíl. Vzdor- v několika obdobích - mezi 2 a 3 rokem - batole si uvědomuje, že může chtít a také ,,nechtít" - je impulzivní a bez zábran - může vypadat jako umíněnost či tvrdohlavost. V době 6-7 let je tlak na samostatnost a v 8-9 letech v době nástupu dětské kritičnosti. Dítě ale vzdoruje kdykoli se cítí poškozené ve svých právech. Poslední období jsou počátek puberty 12 -13 rok a dospívání 19-23let. Nezdravý vzdor - trvá příliš dlouho - celé hodiny křičí, sedí, nebo se vzteká. Vlivy prostředí - prostředí má velký vliv na vývoj dítěte (pokojík, byt, dům,…) a také organizační prostředí (režim dne) a sociální prostředí (rodina, škola, společnost,…). Nástup dítěte do školy -a fantazie, někdy i pomočování.

Témata, do kterých materiál patří