Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Temperament a výchovné metody

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

a u pedagoga s výběrem vhodných výchovných metod. Sangvinik: Je člověk společenský, citově vyrovnaný. Má své klady (optimismus, aktivita, přizpůsobivost, podnikavost, ale i zápory (povrchnost, nestálost, malá náročnost vůči sobě). Cholerik: Je společenský, citově nevyrovnaný. Klady má (silná vůle, výkonnost, rychlost, iniciativa, snadný přechod od jedné činnosti ke druhé), zápory (výbušnost, zbrklost, netrpělivost, nesnášenlivost, špatné sebeovládání). Flegmatik: Je méně společenský, citově vyrovnaný. Klady (vyrovnanost, trpělivost, vytrvalost, schopnost snášet, dlouhodobé zatížení, sebeovládání), zápory (lhostejnost, pasivita, váhavost, nerozhodnost, nepružnost, pomalost, malá citlivost. Melancholik: Je méně společenský, citově nevyrovnaný. Klady (svědomitost, pečlivost, ukázněnost, důkladnost), zápory (pesimismus, plachost, uzavřenost, nedůvěřivost, přecitlivělost, nedostatek sebedůvěry) Každý člověk má všechny typy, ale některé převládají nad ostatními. Projevy určitých temperamentů u dětí: Sangvinici -jsou radostní, rádi vyrušují, strhávají na sebe veškerou pozornost, učivo berou spíše na lehkou váhu. Cholerici - jsou velice ctižádostivý, mají chuť vše zvládnout, ale to je vede i ke zbrklostem, když se jim nedaří k výbuchům vzteku a netrpělivosti. Flegmatici- jsou trpělivý, od spolužáků i od učitelů snesou urážky a nadávky, jsou pomalí a pasivní k okolí. Melancholici - jsou velmi svědomití a pečliví, nevyrušují, jsou to vzorní žáci, ale jsou velice plaší a uzavření sami do sebe, dokonce i hodně přecitlivělí a málo si věří. S každým typem temperamentu budeme pracovat jinak. Je jasné, že se sangvinikem nebudeme pracovat jako s melancholikem… Projevy temperamentu u učitele: Učitel cholerik – má také dost dobrých vlastností, které může uplatnit ve výchovném procesu – také je společenský, nevadí mu se předvádět, má rád lidi, ale co nedokáže, to je korigovat své reakce a city, čímž může působit špatným příkladem na žáky, pokud neoprávněně vybuchne. Učitel sangvinik – vlastnosti sangvinika předurčují k tomu být dobrým učitelem, protože sangvinik je společenský, otevřený, rád je středem pozornosti (pozor a to, středem vzdělávacího procesu by měl být žák nikoli učitel), má také rád lidi, je dobrým hercem (nevadí mu předvádět se před ostatními), dokáže korigovat své city… Učitel flegmatik – flegmatik není příliš šťastný při vzdělávacím procesu, protože je uzavřený, společnost příliš nevyhledává, špatně navazuje kontakty, je neprůbojný, takový vlažný, působí sice klidně, ale nedokáže prosadit své cíle ve vyučování, vypadá, jako by mu na výsledcích vzdělávací práce nezáleželo, protože nedává průchod svým emocím. Na druhou stranu své žáky nestresuje, protože na vše má dosti času. Učitel melancholik –dokáže být velice moudrým pedagogem, ale často příliš zahloubaným do sebe, nepotřebuje kolem sebe davy lidí, rád bývá sám, nedává najevo své city, takže nedokážeme odhadnout, v jakém rozpoložení se právě cítí, jak mu je. Domnívám se, že pobývání v dětském kolektivu není to, po čem zrovna melancholik touží. Výchova podle temperamentu: Sangvinik výchova: v myšlenkách a jeho fantazii. Nejvíce takových příležitostí máme například při hře či při společných činnostech v domácnosti. Melancholik výchova: Naše výchovné působení by mělo směřovat k odlehčení jejich „údělu“. Velmi pomáhá pohyb, nejlépe ve spojení s rytmickou hudbou. Flegmatik výchova: Cílem výchovy by mělo být překonávání negativních projevů flegmatického temperamentu (např. lhostejnost, ospalost, rigidita či přejídání) a probouzení těch nejlepších vlastností (např. spolehlivost, vytrvalost, pravdomluvnost, věrnost či pořádkumilovnost). Vytvoříme-li si s ním silné citové vazby, zjistíme, že láska flegmatika je trvalá a věrná. Cholerik výchova: a sebeovládání. Je třeba mu ukázat, že jsme i v době jeho nejzuřivějšího projevu naprosto klidní a mírní. Dítě potřebuje od dospělého klidné a inteligentní vedení, protože jemu samotnému se nedaří udržet svoje projevy na uzdě. Osobnost každého člověka bývá složitější, než je pouhé rozškatulkování do čtyř typů. Ani dítě nemůžeme zařadit k jednomu ze čtyř temperamentů. Sangvinismus je typicky dětský temperament a tak se proplétá všemi ostatními temperamenty (temperament sangvinicko-flegmatický, sangvinicko-cholerický, apod.).

Témata, do kterých materiál patří