Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Nebezpečí úrazu u dětí

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nebezpečí úrazu u dětí – zdroje úrazů, prevence úrazů ve škole, v zájmových aktivitách a ve volném čase. Zdroje úrazu bývá špatné, nevhodné nářadí, nůžky, špejle, pravítka, kružítka. Mezi další zdoje mohou patřit i dopravní prostředky pro děti ve volném čase. Velký pozor musíme na děti dát o přestávkách ve škole. Každý úraz, který se stane zapsat do knihy úrazů, i když by se jevilo jako maličkost. Prevence úrazů: Zdraví je ovlivňovánocelou škálou faktorů, které působí samostatně nebo společně. Společně tak utvářejí zdravotní stav, pocit pohody a spokojenosti každého jednotlivce a určují délku a kvalitu života. Příčina úrazů: Nešikovnost, netrénovanost, neobratnost, únava. Nebezpečí úrazů je nevhodné prostředí, špatná organizace. Příčinou úrazů může být i nedostatečně předvídatelný učitel.Pohlaví, věk a vrozens vrozenými riziky by měli být cíleně preventivně vyšetřování. Způsob života mládeže se může ovlivnit mnoho způsoby, výchovou v rodině především. Prevenci úrazů dělíme dle věku dítěte na aktivní a pasivní. Aktivní prevence: Dítě správně neodhadne rizikovou situaci, přecení své síly nebo neposlechne rady. Proto postupně učíme dítě rozeznávat nebezpečná místa. Důležité je také upevňovat fyzickou kondici a celkovou obratnost dětí. Pasivní prevence: Dospěla ostré předměty, vybavit dítě ochranými pomůckami.Dospělí mohou zabzpečit riziková místa, změnit místní dopravní situaci, budovat bezpečná hřiště.Nejdůležitější je zbytečně neriskovat! Druhy úrazů: Rychlá pomoc odborníka, povrchní zranění – odřeniny, mírné popáleniny.Vážné úrazy s následky – zlomeniny, velké popáleniny, hluboké řezné rány, úrazy oka.Úrazy venku – utonutí, dopravní nehody, otevřený oheň. Běžný a také mylný názor je, že: úrazy se stávají, patří k životu, jsou jeho součástíúrazy se stávají náhodou, tudíž jim není možné zabránitpokud se úraz stane, lékaři vše spraví a dítě se vrátí zpět ke svému životu, jako by se nic nestalo. Skutečnost je ale jiná. Každý úraz má své příčiny a nestává se náhodou.Úrazu vždy předchází riziková situace, která se typicky opakuje, kterou můžeme rozpoznat a vyvarovat se jí.Příčiny úrazů lze snadno vysledovat, na vině je buď nebezpečné prostředí nebo nebezpečné chování dítěte nebo dospělého. Nebezpečné prostředí: Zvláště malé děti od narození do mladšího školního věku (10 – 12 let) jsou ohroženy tím, že se pohybují v prostředí, které je upraveno pro potřeby a na velikost dospělého člověka. Malé děti navíc netuší, jaká rizika jim hrozí, bezelstně zkoumají své okolí, které se pro ně může někdy stát pastí. Nejnebezpečnějším místem pro nejmladší děti je paradoxně domov. Rizikové chování: Malé děti se chovají rizikově z nevědomosti, nevědí, co se jim může stát, kde hrozí jaké nebezpečí. Dospívající se často chovají rizikově záměrně (chtějí zažít vzrušení, nechtějí se shodit před vrstevníky, chtějí se vytáhnout), avšak bez vědomí možných následků. Dospělí se chovají nezodpovědně ve zkratu, v rizikových situacích, nebo prostě proto, že vlastně dospělí a odpovědní nejsou.

Témata, do kterých materiál patří