Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15A - Prostředí a výchova

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

15A PROSTŘEDÍ A VÝCHOVA Prostředí – charakteristika − část světa, která obklopuje člověka a ovlivňuje jeho vývoj − pedagogizace prostředí: • využití prostředí jako „výchovného prostředku“ • díky změnám v prostředí působíme na vychovávaného a ovlivňujeme jeho chování • vysoce pedagogizované prostředí je ve škole − 3 sféry ve vztahu člověk a prostředí: lidé a příroda, kultura a společnost Vliv prostředí na chování člověka − význam prostředí pro výkonost a chování žáků se zohledňuje ve školách – školy zkrášlují školní prostředí, rozděluje učebny na určité zóny (učební, relaxační, virtuální, …), výběr školního nábytku − prostředí žáka motivuje, podněcuje, ale také ubíjí, deprimuje Prostředí podle různých kritérií 1) podle velikosti a rozsahu prostředí − makroprostředí: vymezeno v souvislosti s přír. a společenskohistorickými podm. příslušné země a historické doby − mezoprostředí: prostředí regionu s jeho přír., ekonomickými, spol., kult. charakteristikami (sídliště, pracoviště rodičů) − mikroprostředí: prostředí malých sociálních skupin (rodina, skupina dětí při hrách, školní třída, školní družina) 2) podle převládajícího typu aktivit člověka − prostředí politické, lékařské, vzdělávací, sportovní, … 3) podle území, v němž se člověk vyskytuje − regionální, venkovské, městské, lokální 4) podle organizovanosti prostředí − formalizované, institucionalizované, neformální, neorganizované, … Typologie prostředí z hlediska výchovné stimulace 1) prostředí podnětově chudé − děti, které žijí v prostředí, kde mají nedostatek podnětů − děti jsou ve všech směrech méně rozvinuté (chudší představy, méně citlivé a pohotové) − toto prostředí je v současné době výjimkou 2) prostředí podnětově přesycené − charakteristické pro současnou dobu − dítě je vyčerpané velkým množstvím činností, nemá čas na odpočinek a doplnění sil − děti jsou často unavení, jeví se jako unuděné − charakteristické pro život ve velkých městech (reklamy, lákadla pro děti, nabídky) − řada dětí nemá moc volného času, hned po škole spěchá na přání rodičů na různé kroužky, doučování, … a doma je pak čekají počítače, tablety, televize − děti nemají čas na sebe, oddávat se běžnému snění, nemá čas na pobývání s kamarády, … 3) prostředí podnětově jednostranné − nemá rovnoměrně rozloženy podněty z oblasti rozumové, emoční nebo motorické − dítě je v určité oblasti přesycováno například v rozumové – může trpět nedostatkem citových podnětů a pohybovou zanedbaností (například ve sportovní rodině) − je lepší než prostředí podnětově chudé, ale nepřispívá k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte 1 15A PROSTŘEDÍ A VÝCHOVA 4) prostředí podnětově závadové − toto prostředí je největším problémem − typickým příkladem je rodinné prostředí, kdy otec je recidivista a matka alkoholička − dítě se s tímto prostředím nemusí setkávat jen v rodině, ale například i v partě − pokud je pro dítě prostředí natolik nevhodné, má soud právo vyjmout dítě z tohoto prostředí a umístit je do prostředí vhodnějšího, a to i proti vůli rodičů Školní prostředí − je to prostředí, v němž probíhá řízený proces učení − charakter školního prostředí ovlivňuje vzdělávací výsledky − působí na vztah jedince ke škole (působí na něho celková úprava budovy, kultura mezilidských vztahů) − školní prostředí působí na vztah žáků i jejich rodičů (ke škole, k lidem v ní) − u škol se zkoumá především klima − školní prostředí se dělí na dva parametry: • materiální: ▪ požadavky fyzikální: velikost prostoru třídy, využívání barev v prostředí školy, vhodnost osvětlení ve třídě ▪ požadavky ergonomické: vhodné zařízení a vybavení ve třídách, pomůcky, … • psychosociální: ▪ typ vztahů a komunikace mezi zúčastněnými subjekty – především učitel a třída, vyučující a skupina žáků, učitel a jeden žák, žáci mezi sebou navzájem ▪ ve vztahu učitel a žák je důraz kladen na vztahy neformální (ty daleko více vypovídají o klimatu školy …) 2

Témata, do kterých materiál patří