Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pedagogika č. 10

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Školská výchovná a ubytovací zařízení, další subjekty pracující s dětmi a mládeží ve volném čase, školská poradenská zařízení DOMOV MLÁDEŽE Školské zařízení zabočující ubytování, stravování a kvalifikované vedení žáků SŠ a studentů VOŠ, kteří z důvodu vzdálenosti školy od místa bydliště nemohou denně do školy dojíždět.Žáci jsou organizováni ve výchovných skupinách, každou skupinu vede jeden vychovatel.Ubytování na pokojích se dělí podle pohlaví a podle věku VNITŘNÍ ŘÁD Každý DM má svůj vnitřní řád, ve kterém jsou přesně vymezena práva a povinnosti ubytovaných studentů. Součástí vnitřního řádu je i denní režim.V případě narušení řádu může ýt student z tohoto zařízení vyloučen ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA DM může mít svoji ŽS, kterou tvoří žáci zvolení všemi žáky DM. ŽS se schází dle potřeby DOKUMENTACE DM musí vést příslušnou dokumentaci, protože veškerá ped. Činnost musí být písemně doložena OBSAHUJE: Evidence o ubytování žáků včetně přihláškyZáznamy o výchovně vzdělávací činnostiDenní hlášení (Stav žáků, počty nemocných, mimořádné události)Kniha úrazůProtokoly o kontroláchZápisy z pedagogických rad INTERNÁT Výchovně vzdělávací a ubytovací zařízení včetně stravování, při samostatně zřízené škole pro žáky se zdravotním postižením, ve kterém výchovná činnost navazuje na speciální výchovně vzdělávací činnost školy. O volný čas dětí a mládeže pečují další výchovně vzdělávací organizace:Junák (součástí skautského mezinárodního hnutí „Bratrstvím mezi národy“)Pionýr(kulturně výchovná a charitativní činnost)Hnutí duha(vytváření a realizace programů v ekologických oblastech)YMCA (Young Men´s Christian Association)(Křesťanské sdružení mladých)Sokol(harmonický rozvoj duševní, tělesné i morální stránky jedince) ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ Školská poradenská zařízení poskytují poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Mezi ŠPZ patří: Pedagogicko-psychologická poradnaSpeciálně pedagogické centrumStředisko výchovné péče Poradenské služby jsou bezplatné, poskytují se na žádost žáků, jejich zákonných zástupců. V případě, že vzdělávací nebo výchovný problém identifikuje škola, musí o potřebě obrátit se na ŠPZ přesvědčit zákonného zástupce žáka (zletilého žáka). Škola sama nemůže být oficiálním žadatelem služby. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM vykonává svou činnost ambulantně na pracovišti centra. Poskytují poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním integrovaných ve školách a školských zařízeních, ve školách, třídách, žákům se zdravotním postižením v základních speciálních školách a dětem s hlubokým mentálním postižením. STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Školská výchovná zařízení, která poskytují všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování, a to pokud nejsou důvody zařadit dítě do ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních.Mají zachytit první projevy výchovných a vývojových poruch dětí a mládeže. Poskytují dětem a mládeži okamžitou pomoc v krizových situacích.Poskytují poradenskou péči dětem, mladistvým, rodičům a učitelům. PORADNY PRO VOLBU POVOLÁNÍ Jsou zřizovány při úřadech práce a jejich náplní je pomáhat především žákům ZŠ s volbou povolání

Témata, do kterých materiál patří